Translate

torsdag 10 april 2014

William Careys självinsikt

William Carey som kallas för den moderna missionens fader var pionjärsmissionär i Indien.
Han var baptist och reste till Indien i slutet på 1700 talet för att missionera.
Vid hans död hade många blivit frälsta och döpta, många församlingar hade grundats och han hade översatt bibeln till flera indiska språk.

Han hade en enorm insikt om synden och Paulus ord om "Ingen finns som gör det goda, inte en enda"
han skriver i sin dagbok den 16:e April 1794 följande :
"A Day of Wretchedness, in which my wickedness seemed to be let loose against me. O what a fountain of Vileness in my heart - and how desperatly wicked is my Nature - Can such a Wretch as I ever expect to be of any use? I think not." [1]

Alltså på svenska :

"En dag av uselhet, där min uselhet verkade släppas lös mot mig- O vilken fontän av vidrighet i mitt hjärta - och hur desperat ont är min natur- Kan ett sådant kräk som jag någonsin förväntas vara till någon användning? Jag tror inte det".


[1] -  The Banner of Truth, numer 177, Juni 1978, s. 8.