Translate

fredag 4 april 2014

Vad händer när bäbisar, små barn dör?

I bibeln finns versar som talar om att människan ärver en syndaskuld från Adam och att bäbisar syndar så fort de kommer ur mammans mage. Samtidigt finns det versar som talar om bäbisars oskuld och att små barn tillhör himmelriket (vilket Jesus sade). Hur skall man få ihop detta.
Todd Friel från tv programmet Wretched tycker jag på ett utmärkt sätt lyckas få ihop det hela.
Barn föds onda i sin natur och syndar tidigt. De är självcentrerade och visar ingen respekt för sina föräldrar ofta, vilket gör dem till syndare. Men samtidigt så står det i bibeln barn inte har någon kunskap om gott eller ont vilket ungdomar, vuxna människor har. Därför kommer barn som dör till himlen och inte till helvetet.John MacArthur håller med : 


John Piper likaså :