Translate

onsdag 16 april 2014

Psalm 96 och biblisk lovsång

1 Sjung för HERREN en ny sång, sjung för HERREN, hela jorden! 2 Sjung för HERREN, lova hans namn, kungör hans frälsning dag efter dag! 3 Förkunna hans ära bland hednafolken, bland alla folk hans under! 4 Ty stor är HERREN och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar. 5 Folkens alla gudar är avgudar, men HERREN har gjort himlen. 6 Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. 7 Ge åt HERREN, ni folkens släkter, ge åt HERREN ära och makt! 8 Ge åt HERREN hans namns ära, bär fram gåvor och kom till hans gårdar! 9 Tillbed HERREN i helig skrud, bäva inför honom, alla länder! 10 Säg bland folken: "HERREN är nu konung! Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa."11 Må himlen vara glad och jorden fröjda sig, må havet brusa och allt som fyller det. 12 Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd 13 inför HERREN, ty han kommer, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet. - Psalm 96.

Idag håller man lovsångs maraton och lovsångs gudstjänster och folk släpper lovsångs skiva efter skiva.
Det mesta av det har väldigt tunna texter och knappt något innehåll alls och ofta är människan själv i centrum.
"I will go to the ends of the earth", "I want to see you"
Men det står faktiskt väldigt mycket om lovsång i bibeln och många lovsånger finns med.
Ta till exempel2 Mos 15 där sjöng man följande :
 Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till HERREN:"Jag vill lovsjunga HERREN, ty högt är han upphöjd. Häst och ryttare störtade han i havet. 2 HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. Han är min Gud, jag vill prisa honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom. 3 HERREN är en stridsman, HERREN är hans namn. 4 Faraos vagnar och här kastade han i havet, hans utvalda krigsmän dränktes i Röda havet. 5 Djupen övertäckte dem, de sjönk till botten som sten. 6 Din högra hand, HERRE, härlig i sin kraft, din högra hand, HERRE, krossade fienden. 7 I din stora höghet slog du ner dina motståndare, du släppte loss din vrede, den förtärde dem som strå. 8 För en fnysning från din näsa dämdes vattnen upp, böljorna reste sig som en mur, vattenströmmarna stelnade i havets djup. 9 Fienden sade: Jag skall förfölja dem, jag skall hinna upp dem, jag skall utskifta byte, släcka min hämnd på dem. Jag skall dra mitt svärd, min hand skall förgöra dem. 10 Du andades på dem och havet övertäckte dem, de sjönk som bly i de väldiga vattnen. 11 Vem är som du bland gudarna, HERRE? Vem är som du, härlig i helighet, värdig förundran under lovsång, du som gör under. 12 Du räckte ut din högra hand, och jorden uppslukade dem. 13 Du ledde med din nåd det folk som du återlöst, du förde dem med din makt till din heliga boning. 14 Folken hörde det och darrade, ångest grep Filisteens inbyggare. 15 Då förskräcktes Edoms furstar, Moabs hövdingar bävade, alla Kanaans inbyggare smälte av ångest. 16 Över dem föll skräck och fruktan. Inför din mäktiga arm stod de som förstenade, till dess ditt folk hade dragit förbi, HERRE, till dess det hade dragit förbi, det folk som du hade köpt. 17 Du för dem in och planterar dem på din arvedels berg, på den plats, HERRE, som du har gjort till din boning, i den helgedom, HERRE, som dina händer berett. 18 HERREN skall regera alltid och för evigt."

Lovsånger i bibeln innehöll alltså jätte mycket teologi. Man sjöng till honom för att han är en Krigare, För att han utgjöt sin vrede, de sjöng om hans makt och om vad han hade gjort. I Psalm 96 som vi såg först sjöng man om evangelisation. Man sjöng om hur vi skall förkunna hans namn överallt. Man sjöng om att alla andra gudar är avgudar. Man sjöng om den kommande domen.
Här tycker jag den lutherska bekännelsekyrkan är stark. De sjunger alla sina sånger direkt från bibeln.