Translate

måndag 7 april 2014

Glöm inte de fattiga

Bara en sak ville de, att vi skulle tänka på de fattiga, och det har jag också vinnlagt mig om att göra. - Gal 2:10
När Paulus och Barnabas skickades ut som missionärer till att förkunna budskapet om korset. Blev de påminda av Petrus och Johannes att tänka på de fattiga när de är ute på missionsfältet.
Att ta hand om de fattiga var en viktigt del i gamla testamentet. Israel hade lagar där man betalade tionde till prästerna och prästerna skulle i sin tur del ut till änkor och faderlösa. Det var alltså ingen jämlikhet där alla hade lika mycket som rådde på gamla testamentets tid utan man skulle endast ge tio procent och det handlade mer om att ta hand om de fattiga som fanns i landet.
I Sverige idag kanske inte finns så mycket fattiga men ändå om vi stöter på dem så skall vi komma ihåg Petrus och Johannes ord  "tänk på de fattiga".
Vi som troende får aldrig glömma de fattiga och de i nöd. Nej, Jakob säger i sitt brev att tron är död om vi ser någon i församlingen som inte har kläder eller mat för dagen och vi stänger våra hjärta.
Om man agerar så finns inte kärleken i en och tron är död.
Detta alltså en viktig princip i bibeln som man inte får försumma.
Herren säger "Du skall älska din nästa så som dig själv"...