Translate

tisdag 1 april 2014

Gäller lagen för kristna idag?

Du skall inte sprida ett falskt rykte. Du skall inte stödja den ogudaktige genom att bli ett falskt vittne. 2 Du skall inte följa mängden och rätta dig efter den i det onda, så att du vränger rätten när du vittnar i något mål. 3 Du skall inte vara partisk för den fattige i hans rättssak. 4 Om du träffar på din fiendes oxe eller åsna, som har kommit vilse, skall du föra djuret tillbaka till honom. 5 Och om du ser din oväns åsna ligga nertyngd under sin börda, skall du inte lämna mannen utan hjälp. Du måste på allt sätt hjälpa honom. 6 Du skall inte i någon rättssak förvanska rätten för den fattige som du har hos dig. 7 Håll dig långt ifrån orätt sak. Du skall inte döda den som är oskyldig och har rätt, ty jag frikänner inte någon som är skyldig. 8 Du skall inte ta mutor, ty mutor förblindar de klarsynta och förvränger de rättfärdigas ord. 9 En främling skall du inte förtrycka. Ni vet själva hur främlingen känner det, eftersom ni har varit främlingar i Egyptens land. 2 Mos 23 1-9
När Jesus kom till jorden så lade inte han till några nya lagar eller kom med något nytt. Han upphävde heller inte de moraliska lagarna (10 Guds bud) utan han förklarade lagen.
På samma sätt var det med Apostlarna, de upphävde inte de moraliska lagarna utan förklarade dem.
Förklaringen till lagen som Jesus och Apostlarna gav var inte heller ny utan fanns i gamla testamentet.
"Du skall älska din nästa så som dig själv"  (3 Mos 19:18). Paulus nämner detta (Rom 13:9, Gal 5:14)
Jakob nämner detta (Jak 2:8). Jesus citerar detta (Matt 19:19).

Vi ser i stycket ovanför oss att allt handlar om att älska sin nästa så som sig själv.
Du skall inte sprida falskt rykte, inte stödja den ogudaktige genom att vittna falskt i en rättegång.
Om du träffar din nästas oxe lös skall du föra den tillbaka till honom.
En invandrare skall du inte förtycka etc, etc Allt Jesus och Apostlarna lärde kom i från gamla testamentet. Kärleksbudet var inget nytt bud utan fanns hela tiden och alla de tio budorden handlar om kärlek till din nästa och till Gud.
Om någon säger att detta skulle vara upphävt är man den minste i Guds rike  "Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket." - Matt 5:19-20.

Vad som dock inte gäller oss hedningar är alla civila lagar som hade med landet Israel att göra i stället gäller vårt lands lagar för oss (Rom 13).
Det som inte gäller oss är omskärelse, offer, mat och drycklagarna. Allt sådant var bara en skugga på det som skulle komma Kristus själv. Men att säga att de moraliska lagarna d.v.s kärleksbuden inte skulle gälla oss kristna är helt fel och motstrider allt som apostlarna och Jesus undervisade.