Translate

tisdag 8 april 2014

Elva sätt att missbruka Guds namn

Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. - 2 Mos 20:7

 Nedan följer elva punkter om hur man missbrukar Guds namn med bibelstöd. Allt är taget i från Thomas Watsons bok "The Ten Commandments"

[1]Vi missbrukar Guds namn, när vi talar lätt och vanhedrande om hans namn.

"så att du fruktar detta härliga och fruktansvärda namn "HERREN,* din Gud" - 5 Mos 28:58

[2] Vi missbrukar Herrens namn, när vi bekänner hans namn—men lever inte ansvarigt med det.

"De försäkrar att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom." - Tit 1:16

[3] Vi missbrukar Herrens namn, när vi använder Herrens namn i våra tomma konversationer.

Typ att säga "Oh Gud", "Herregud" lite som en svordom eller tomt prat i en konversation. (övers. förklaring)

[4] Vi missbrukar Herrens namn, när vi tillber honom med våra läppar—men inte med våra hjärtan.

" Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.* 9 Förgäves dyrkar de mig" - Matt 15:8-9

[5] Vi missbrukar Herrens namn, när vi ber till honom—men inte tror på honom. 

"Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran" - Rom 4:20

[6] Vi missbrukar Herrens namn, när vi på något sätt vanhelgar eller missbrukar hans ord.

"Straff är bestämt för bespottarna" -Ords 19:29

[7] Vi missbrukar Herrens namn, när vi svär vid Guds namn. 

" Ni skall inte svära falskt vid mitt namn. Då ohelgar du din Guds namn. Jag är HERREN. " - 3 Mos 19:12

[8]Vi missbrukar Herrens namn, när vi tilldelar Guds namn någon ond handling.

"Låt mig gå till Hebron för att infria det löfte som jag har gett åt HERREN" - 2 Sam 15:7. 

Han använde Herrens namn för att täcka upp en ond handling, i vers 10 ser vi hur han förklarade sig själv som kung.  "När ni hör basunen ljuda, skall ni säga: Nu är Absalom kung i Hebron!"

[9] Vi missbrukar Herrens namn, när vi med våra tungor på något sett vanhelgar Herrens namn.

[10] Vi missbrukar Herrens namn, när vi gör snabba och ogenomtänkta löften.

"1 Var inte för snar med din mun och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Ty Gud är i himlen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. 2 Ty av mycket arbete kommer drömmar och av många ord dåraktigt tal. 3 Dröj inte att infria det löfte du har gett åt Gud, ty han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar! 4 Det är bättre att du inte lovar något än att du lovar och inte håller det. 5 Låt inte din mun vara orsak till att din kropp syndar och säg inte inför sändebudet att löftet var förhastat." . Pred 5:1-5

[11] Vi missbrukar Herrens namn, när vi talar illa om Gud. 

"Och folket talade mot Gud" - 4 Mos 21:5 

Mitt egna inlägg i ämnet : http://bergsjobloggen.blogspot.se/2013/11/vad-innebar-det-att-missbruka-herrens.html