Translate

onsdag 23 april 2014

Dagen då 2000 puritaner fick sparken

1662 hände det något speciellt i England. 2000 puritaner avsattes från sina ämbeten inom den engelska kyrkan. De mest kända var Richard Baxer, Thomas Watson, Thomas Brooks och John Flavel.
Anledningen till detta var att de vägrade böja sig under Book of common prayer.

Puritanerna var en grupp som slogs för den rena läran i England. Det var framförallt rättfärdiggörelsen genom tron, pånyttfödelsen och sola scriptura (skriften allena) som man stod upp för mot liberala.
John Owen var den som gick i spetsen med sina briljanta teologiska verk. Framförallt skrev han emot kväkarna som var en karismatisk grupp som helt övergav skriften. John Owen såg att detta att skriften är perfekt och allt vi behöver för undervisning om Gud, det kristna livet, församling, tillbedjan, samt frälsning. Men kväkarna övergav detta och lade till nya uppenbarelser man hade. Vilket fick John Owen att rasa.
År 1644 satte sig över 100 puritanska teologer ner och under fler än hundra möten satte man sig ner och skrev ned westminister confession of faith som är en av de länga trosbekännelserna som finns.
Under första punkten  om bibelns auktoritet skrev man flera punkter för att skydda sig mot kväkarna.
år 1662 blev 2000 puritaner avsatta när man vägrade att gå i under kungens påbud om hur en kyrka skulle drivas genom bön.