Translate

lördag 5 april 2014

Citat av Helgelseförbundets Emil Gustafsson

"Den som inte är en kristen i sitt hem är ingen kristen alls. En man är, vad han är i sitt hus. - Ur livets källa (s.344)

"Sann helighet är död ifrån sig själv" - Samlade skrifter (s.69)

"Våra handlingar visar vad verkan Guds kraft haft på våra hjärtan" - Samlade skrifter (s. 191)

"Den förhärskande andan i hemmet danar barnets karaktär" - Ur Livets källa (s.345)

"Det största arv, en fader kan lämna sina barn, är en levande Gudsfruktan" - Samlade skrifter (s.365)

"Kristus har många bekännare men få efterföljare" - Ur livets källa (s.68)

"Den som vill vara en framgångsrik själavinnare måste göra korsets predikan till sin huvuduppgift" - Samlade skrifter (s.89)

"Prövad kan en kristen bli men inte övergiven" - samlade skrifter (s.149)

"Vakta er för orena tankar och fantasier. Ge icke rum i edra hjärtan för orena bilder, men håll Kristus helig. Synden i världen är inte så farlig som synden i hjärtat. En karaktär ruineras inte utifrån utan inifrån" - Samlade skrifter (s.253)

"En person är vad han är när ingen ser honom"

"Den som har mycket att säga om sig själv har ännu inte sett Gud"