Translate

söndag 6 april 2014

Bokrecension - Samvetsfrågan av Jakob Ramlöw

Jag köpte samvetsfrågan på bokrean i går. Jag vet ju redan var Jakob står i dessa frågor men tog ändå chansen att läsa boken nu när jag har mycket tid.
Boken handlar om biblisk evangelisation. Hur kan du effektivt evangelisera eller predika på gatan, för dina grannar eller vänner?.
Boken är i luthersk, reformert, biblisk anda där lagen används för att överbevisa syndaren om dess skuld.
Jakob ger flera bibliska argument att just det är det bibliska sättet.
"Genom lagen ges insikt om synd." - Rom 3:20. m.m.
Om vi inte predikar lagen för att överbevisa syndare så kommer de aldrig till Kristus.
Ofta predikas bara "Jesus älskar dig och har en underbar plan för ditt liv". 
Men folk som hör detta utan att först veta att man behöver en frälsare har ingen förståelse eller kunskap om frälsningen. Jakob drar paralleller med cancer. Om en människa har cancer så är det dåliga nyheter men om doktorn säger att det finns ett botemedel mot cancern så är det glada nyheter.
Likaså är det med evangelium om inte syndaren har fått sin diagnos "Du är skyldig och under Guds dom" så kommer han aldrig att söka frälsning för sina synder.
Boken är kort men innehåller mycket.
Den innehåller bibelargument för att lagen måste användas när vi evangeliserar. Den innehåller bibelstöd för hur Jesus och Apostlarna gjorde likadant och den innehåller citat av kända predikanter så som John Wesley, Martin Luther, D.L Moody, och Charles Spurgeon om lagens bruk.
Boken talar även om att kärleken kan inte förstås fullt ut om man inte har förstått var man kommer ifrån vilket är en viktig del.
Boken innehåller även ett stycke om vad omvändelse innebär vilket också är en viktig.

En mycket bra bok och läsvärd. Den är kort och lättläst och det är en fördel för nutidsmänniskan som kanske inte orkar läsa en bok på 220 sidor i samma ämne av en puritan som dessutom är på svår engelska.

boken finns att köpa här : http://www.sjobergsforlag.se/bocker/uppbyggelse/samvetsfragan-jakob-ramlow