Translate

lördag 8 mars 2014

Vad sade John Wesley om de franska profeterna?

Under Metodist väckelsen fanns det en rörelse som kallades för de franska profeterna. De levde samtida med Wesley och Whitefield men jag fanns lite vad Wesley sade om dessa.
Först vilka var de franska profeterna? Det var en profetrörelse som kom från Frankrike från början men dess medlemmar var mest i England. De var en eskatologi rörelse och de fokuserade, profeterade och hade syner om de yttersta tiderna. De hade även många upplevelser så som skakningar, falla i marken, konvulsioner, skrik och helande under.
Dessa kom in i metodismen och John Wesley kom i kontakt med dem.
Han nämner i sin dagbok 28 Jan 1739 samt 6 juni 1739 att han hade besökt i deras hem och deltagit i deras möten.
Från en början höll han en lite "vänta och se" attityd till dem. Om detta är från Gud så visar det sig med tiden.
Men den 22 Juni, 1739 är han i Bristol och börjar varna sina metodister för denna rörelse och säger till dem att hålla sig borta från dem "så som eld". Han säger även att de inte talar i enlighet med lagen, och vittnerna i bibeln.
Detta kan vara intressant att veta eftersom en del ofta nämner de franska profeterna som en sann karismatisk väckelserörelse.