Translate

måndag 10 mars 2014

Ulf Ekman blir Katolik

I går kom beskedet att Ulf Ekman skall konvertera till katolicismen. För många var det en shock, men för mig var det inte det minsta oväntat. Jag lämnade Livets Ord år 2007 när man redan då började flirta med katolska läror. Problemet egentligen ligger inte att man ändrar teologiska uppfattningar det har jag ofta gjort också de senaste åren i vissa frågor, men problemet ligger i vad man går in i när man går in under katolska kyrkan. Jag hatar absolut inte katoliker men jag avskyr deras läror eftersom det är ett annat evangelium.
Paulus var otroligt sträng när det gällde evangelium och han säger :

"Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse." - Gal 1:8-9

Det finns alltså inte det minsta utrymme för avvikelse från evangelium, inte ens om det vore Paulus själv,, Ulf Ekman, en ängel,  känslor i hjärtat, fridskänslor, eller vad man uppfattar som Guds maning och röst. Överger man bibelns evangelium så är det allvarligt, ja mycket allvarligt. 
Paulus säger till och med att man är under en förbannelse.
Överger man Guds ord för känslor och upplevelser ja då förtjänar man att bli bedragen och Gud själv kommer att lägga en villfarelse över dem. 
" Och se, nu har HERREN lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun, och HERREN har beslutat att olycka skall drabba dig."  - 1 Sam 22:23

När man läser Luthers 95 teser och vad han protesterade emot så inser man snart att det här handlar om evangelium. Det handlar om hur en människa kan få det rätt ställt med Gud.
Hur kan en vidrig mask och syndare bli ren och helig inför en helig Gud som inte tolererar synden?
Det här är hela kristendomens kärna och här skiljer sig protestanter gravt mot katoliker. 
"Men katoliker älskar ju också Jesus säger du" - Nej, inte enligt bibeln. Har man ett annat evangelium har man också en annan Jesus (2 kor 4:11). En avgud som man själv har skapat som inte är bibelns Jesus.
"Men katoliker är andefyllda". Enligt bibeln drar Guds ande oss bort från synden och avgudarna inte till helgon och Maria statyer och falska läror. Villoläror är enligt Gal 5 en av köttets gärningar och inte andens frukt och sådant leder till döden.
"Men katoliker älskar bibeln".  - Det gör Jehovas vittnen också. Gör det den till kristna för det?

Men säger en del, katolska kyrkan är inte vad de en gång har varit.
Ja, kanske inte fullt ut men lärorna är precis de samma och har inte ändrats. Katekesen är den samma Trent Konsilatets yttringar är de samma och man har inte övergivit dem.

Det är skrämmande när man ser så kallade kristna applådera och gilla att någon går över till katolska och till ett falskt evangelium som inte frälste Luther, som inte frälste många som kämpade med syndanöd.
Om en man är krossad och tyngd av sina synder så är det inte katolska läror han behöver för att finna frälsningen utan han behöver Kristus och endast Kristus.
Jag kan inte se på något sett hur folk som applåderar och stödjer att Ulf skall konverterat kan ha förstått evangelium och jag måste starkt ifråga sätta om dem verkligen är födda på nytt och känner Jesus som sin frälsare. Jag tror inte så är fallet.. 

Relaterat :