Translate

onsdag 5 mars 2014

Orsaken och botemedlet mot jordbävningar - John Wesley (1750)

Kom och skåda HERRENS verk! Gärningar som väcker häpnad* gör han på jorden. Psalm 46:9

Av alla domar som den rättfärdige Guden bringar över syndaren är jordbävningar den med hemska och förödande. Detta skedde nyligen i vår del av världen och väckte vår fruktan och påminner oss om att "vara beredda på att möta vår Gud!"
Skakningarna som känts i våra områden och fått denna staden att skaka, kan övertyga oss om att faran ännu inte är över. och borde få oss att sitta stilla och se  "Med allt detta upphör inte hans vrede,  hans hand är ännu uträckt." (Jes 10:4)

Jag skall nu visa att jordbävningar är ett verk av Herren, och att endast han bringar jordbävningar på vår jord.  Gud orsakar dem, men synden är den moraliska orsaken, till jordbävningar, (vilka de naturliga orsakerna än må vara) så kan det inte förnekas av någon som tror på skriften; de för vittnar om det, att det är Gud " Han som flyttar berg utan att någon vet det,  och omstörtar dem i sin vrede,  han som får jorden att vackla från sin plats  och dess pelare att bäva, " (Job 9:5, 6) "Han ser på jorden och den bävar, han rör vid bergen och de ryker. ." (Ps. 104:32) "Bergen smälter som vax inför HERREN, inför hela jordens Herre.." (Ps. 97:5) "Bergen darrar för honom och höjderna smälter ner.  Jorden bävar för hans ansikte, världen och alla som bor där. Vem kan bestå inför hans förbittring, vem kan uthärda hans vredes glöd? 
Hans vrede brinner som eld och klipporna rämnar inför honom
." (Nahum 1:5, 6)

1. Jordbävningar är Guds rättsliga handlande enligt de inspirerade författarna, eller straffet för synd. Synden är orsaken, jordbävningar är resultatet av hans vrede,Så säger psalmisten: "Då skalv jorden och bävade, bergens grundvalar darrade,
de skakade, ty hans vrede var upptänd. 
" (Ps. 18:8) Så säger profeten Jesaja: "Jag skall straffa världen för dess ondska,  de ogudaktiga för deras missgärning. Jag skall göra slut på de stoltas övermod och slå ner tyrannernas högmod. : --  Därför skall jag få himlen att darra, och jorden att gunga och skaka i sina grundvalar - genom HERREN Sebaots förbittring, på hans brinnande vredes dag. ." (Jes. 13:11, 13) Och igen. "Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare. - "Det skall ske att den som flyr undan förskräckelsens rop  störtar i fallgropen, och den som kommer upp ur fallgropen fångas i snaran. Ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar. Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar. Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vilar tung på den. Den skall falla och inte mer resa sig."" (Jes. 24:1, 18-20) "För Herren skall du bäva, du jord, för Jakobs Guds ansikte." (Ps. 114:7) 

2. Inget kan vara mer tydligt än vad skriften säger, vilket visar på både orsaken och ursprunget till dessa hemska katastrofer. Men anledningen, likväl tron, försäkrar oss att det är straffet för synd, och ett resultat av den ursprungliga förbannelsen som lades på jorden på grund av vår synd. Världen skall inte bestå,eftersom världen inte är oskyldig: Vi kan inte föreställa oss att världen skulle drabbas av dessa rasande katastrofer i det skapade rättfärdiga tillståndet. Varför skulle Guds ilska rasa mot sina trogna tjänare?  Varför skulle han ha störtat alla sina verk mot oskyldiga människor? Eller varför förstöra och ödelägga jordens invånare om de vore oskyldiga? Varför begravdes människan om de inte skulle dö? Låt oss sammanfatta, både från skriften och förståndet att jordbävningar är Guds handling och dom, det rättvisa resultatet och straffet av synd.


John Wesley sermon 129