Translate

torsdag 6 mars 2014

"Om jag bara får se ett tecken från Gud skall jag tro"

Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda - Luk 16:31
 "Om jag bara får se ett tecken från Gud skall jag tro" är vanligt att man hör idag och visst är det så att ibland använde Gud under och tecken för att föra folk till tro.. Men det var inte undren i sig som gjorde det utan det var ordets förkunnelse. Men idag är det vanligt att man blir så fascinerad av under och tecken att man helt glömmer bort Abrahams ord. Abraham sade Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte att tro inte ens om någon skulle uppstå från det döda. Tänk dig om din egna släkting skulle uppstå från det döda och berätta om allt han var med om. Det är nog det största av mirakler man kan tänka sig. Men inte ens då kommer de att tro...
Lyssnar de inte till Mose d.v.s. till förkunnelsen om lagen och dess krav och straff.
Lyssnar de inte till profeterna som profeterade om Jesus som skulle komma och frälsa folket från dess synder så kommer de inte heller att tro oavsett om de skulle se de största av alla mirakler mitt framför ögonen på dem.
"Tron kommer av predikan" säger Paulus och Paulus säger även "evangelium är en Guds kraft till frälsning"
Det är alltså predikan av evangelium som skapar tro hos dem som lyssnar och inget annat.
Därför kan Abraham säga som han gör till den rike mannen. Lyssnar de inte på Mose och profeterna d.v.s förkunnelsen av Evangelium kommer de inte heller att tro inte ens om du uppstår från det döda.
Därför är det viktigt att vi som kristna aldrig någonsin försummar talet om korset och evangelium. Det är talet om människans syndafördärv, dess skuld inför Gud, Guds helighet och vrede mot deras agerande och lösningen på problemet, korset och försoningen som är det som frälser.
"Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24 Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. 25 Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan." - Joh 2:23-25 
När folket såg undren och tecknen kom många till tro på honom, men det var ingen sann tro, vilket vi ser i vers 24 och 25. Jesus såg att deras hjärtan var oförändrade och inte pånyttfödda.
Ibland kan givetvis Gud använda under och tecken också men det är ordet som frälser inte undren och tecknen. Det blir farligt när vi försummar evangelium för tecken och under. Jag ser det hela tiden hur folk inte förkunnar evangelium utan istället fokuserar på under och tecken. Om du blir lockad att följa under och tecken i sig och kompromissa med evangelium. Så kom ihåg Abrahams ord till den rike mannen. "Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda"