Translate

lördag 29 mars 2014

Guds omsorg

"Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade." Matt 10:29-30
När jag var med i Livets ord i Uppsala minns jag hur pastorn berättade om hur han började tappa håret. När han upptäckte det började han bekänna denna versen "inte ett hårstrå skall gå förlorat från ditt huvud".
Jag var i tjugoårs åldern på den tiden och tog till mig hans ord när jag märkte att håret trillade av mitt huvud varje gång jag duschade. Jag stod i bekände I Jesu namn att inte ett hår skulle gå förlorat, men ju mer jag bekände ju mer hår förlorade jag.
Det fungerade inte för mig tyvärr. Men i dag vet jag bättre och det är inte alls vad versen handlar om.
OM vi kollar på kontexten så handlar det om de som går ut och förkunnar evangelium. Då skall inget ske oss om inte Gud vill det. Vi skall inte ens förlora ett hårstrå om inte Gud vill det.
Observera det står "utan er faders vilja" så inget sker oss när vi följer missions befallningen som Gud inte vill.
Vi kan gå igenom jobbiga saker och förföljelser men inte ett hårstrå kommer att falla. d.v.s. ingen skada kommer att ske oss om inte Gud vill det. Det visar Guds omsorg och att vi kan förtrösta på honom när vi lyder han befallning..