Translate

lördag 22 mars 2014

Frälst till goda gärningar inte av dem.

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.  Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. - Ef 2:8-10
Vi är frälsta genom tron och inte genom våra egna gärningar.
Hade frälsningen berott på våra gärningar och prestationer hade vi kunnat berömma oss.
Men allt beröm är uteslutet och den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.
Om frälsning hade kunnat vunnit genom gärningar, då hade inte Kristus behövt komma och ingen nåd hade behövts.
Vi är frälsta av nåd. Det betyder att vi inte kan berömma oss av någon god gärningen eller något vi gjort.
För de goda gärningarna i sig hade inte räckt till för att frälsa någon eftersom inga gärningar i sig utan Kristus är helt goda.
Men nu när vi blivit frälsta genom tron och av nåd så är vi frälsta till det vi är skapade till d.v.s. goda gärningar. Gud har till och med förberett dessa goda gärningar för alla som är frälsta.
Tron utan gärningar är död sade Paulus. Det betyder att om du verkligen har blivit benådad och frälst genom tron så kommer du att vandra i de goda gärningarna som Gud har förberett åt sig.
Enligt bibeln är goda gärningar en följd av att man har blivit frälst.
De kommer automatiskt när vi är i Kristus.. Trädet har en rot så kommer automatiskt frukten. Ingen behöver säga till trädet att nu skall du producera äpplen utan det gör han ändå så länge han har en rot.
Roten är Kristus och det är Kristus som bär oss och han har bestämt om oss att vi skall bära frukt och det sker när vi genom tron och nåden förblir i honom.