Translate

torsdag 20 mars 2014

Evangelium de glada nyheterna del 4

Hur kan då en dömd brottsling bli förlåten och frikänd?
Det går ju inte att genom gärningar kompensera och en helig Gud kan inte frikänna en brottsling för det vore en styggelse (Ords 17:15).

Eftersom våran egna rättfärdighet inte hjälper så har nu en rättfärdighet från Gud uppenbarats. Gud själv klev ner på jorden i form av en människa.
Han behövde vara människa eftersom vi är det, och han skulle försona människans synder, och han behöver vara Gud eftersom bara Gud är helig och syndfri och klarar av alla hålla lagens krav.

Syndens lön är döden och någon måste dö syndaren. Antingen tar du ditt straff för dina brott eller så tar någon annan ditt straff. Det var därför Jesus kom och dog på ett kors för våra synder.
På grund av hans kärlek och nåd mot oss brottslingar finns du nu hopp och förlåtelse för var och en som vänder sig till Kristus. " I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd " - Ef 1:17
Han har friköpt oss och utgjutit sitt blod får våra synder. Det borde ha varit vårat blod men Han utgjöt sitt blod. Nu kan vi på domens dag bli förklarade "oskyldiga" på grund av Kristi verk på korset.
Hans vrede som är tänd till maximum mot syndaren har nu stillats och han kommer inte döma dig för dina synder om du omvänder dig till honom och förtröstar på honom endast för din frälsning.
Profeten Jesaja profeterade om denna dagen då vredens skulle stillas "På den dagen skall du säga: "Jag tackar dig, HERRE, du var vred på mig,  men din vrede har upphört och du tröstar mig. - (Jes 12:1)"
Guds vrede och ilska stillades på korset. Jesus krossades i vårt ställe för att vi skulle kunna bli förlåtna våra synder och få ett rent samvete. Det var för dig syndare som Jesus dog och om du vänder dig till honom i tro och bort från dina avgudar och synder så blir du frälst och befriad på domens dag!

Det är glada nyheter! Vilket större nyhet kan det finnas ? 
Vad kan vara en större nyhet än att slippa Guds vrede och straff , och bli förlåten och skonad?
Bibeln säger att det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.