Translate

måndag 17 mars 2014

Evangelium de glada nyheterna del 2

Hur kan då evangelium vara glada nyheter när vi måste gå igenom så mycket jobbiga grejer?.
Det låter inte alls glatt i mina öron säger du. Låt oss börja titta på sanningen om dig själv..

Ingen rättfärdig finns, inte en enda,*
11 ingen förståndig finns,
ingen finns som söker Gud.*
12 Alla har avvikit, 
alla har blivit fördärvade.
Ingen finns som gör det goda, inte en enda.*
13 En öppen grav är deras strupe. 
Sina tungor använder de till svek.
Huggormsgift är bakom deras läppar.*
14 Deras mun är full av förbannelse och bitterhet.*
15 De är snabba på foten till att utgjuta blod.*
16 Förödelse och elände råder på deras vägar,*
17 och fridens väg känner de inte.*
18 De har inte gudsfruktan inför sina ögon.*

-Rom 3:10-18

Ingen rättfärdig finns, inte en enda. När Gud skrev detta genom författarna så säger han ingen rättfärdig finns.
Med andra ord det finns ingen människa som är god.
Du kanske tänker: "men han och hon är ju goda". Därför lägger författaren till orden :
"inte ens en enda!"
Detta är hur vi är utan Gud. Vi är onda varelser som är syndamaskiner. 
Ingen söker heller Gud! Många söker en avgud, en gud som man själv har skapat eller hört om. Men ingen söker bibelns Gud. Honom vill man inte ha att göra med. Varför ?
Jesus sade " ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. " (Joh 3:19)
Alla människor är i grunden onda och på grund av det kommer man inte till ljuset.
Deras strupar är en öppen grav säger Paulus. De använder tungorna till att tala ont och svekfullt, lögner, förbannelser, bitterhet.
Människan hädar Gud genom tungan genom att inte tillbe honom och genom att missbruka hans namn och tala felaktigt om honom eller häda honom.
Man bryter mot Guds lag som säger "Älska herren av hela ditt hjärta, din själ och ditt förstånd".
Man bryter mot kärleksbudet mot sin nästa genom att inte säga sanningen om Gud och om de själva, man talar svekfulla ord, man mördar med tungan, man skvallrar, upphöjer sig själv, skryter, ger inte Gud äran, och ljuger och talar allt som är ont. Det är så illa så att Gud säger att de har huggormsgift på sina tungor.
Alla människor är syndare i Guds ögon. Ingen är rättfärdig eller har gjort det goda.
Alla har avvikit och är syndiga onda varelser.
Om vi är ärliga mot oss själva och jämför oss i ljuset av Guds lag kommer vi att det är sant.
Många skulle säga "Jag är en syndare", Men få har verkligen fått ljus över sitt hjärta hurdana de egentligen är ,
Det är ingen ljus beskrivning dessa versar ger om människan men de är sanna, sanna för att ingen kan se sanningen om sig själv om inte Gud uppenbarar den. Men när den helige anden överbevisar oss så är dessa ord ganska små egentligen jämfört hur det verkligen ser ut inne i våra hjärtan.

Oh säger du. "Jag är ingen syndare utan jag ger ju pengar till välgörenhet och är en god människa".
Jesus säger den som i sitt hjärta ser på en kvinna med lusta har redan begått äktenskapsbrott.
Bara ett inre begär som föder tankar om en kvinna man är att begå äktenskapsbrott och synda.
Men säger du? En enda synd är väl inte så farlig?
Kolla på Adam och Eva. De begick en enda synd!
På grund av en enda synd kastad Gud ut dem ur lustgården och på grund av en enda synd får alla kvinnor föda barn med smärta och alla barn föds andligt döda och blinda för sanningen.
Jesus sade även om du utan orsak blir vred på in broder är du en mördare. Johannes sade "den som hatar sin nästa är en mördare". Det räcker att du kanske inte gillar din granne eller arbetskamrat så är du en mördare.
Om du inte älskar Gud av hela ditt hjärta, den rättfärdige Guden så är du en avgudadyrkare och ondska finns i ditt hjärta.
Hur reagerar då Gud mot syndare?