Translate

söndag 16 mars 2014

Evangelium de glada nyheterna del 1

Evangelium betyder de glada nyheterna det vet nog nästan alla kristna. Men vad innebär dessa glada nyheter? Innebär det som de flesta säger idag att du får ett bättre liv eftersom det låter bra och positivt med sådana nyheter?
Det är absolut inte vad varken Jesus eller Apostlarna förkunnade "De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike." (Apg 14:22)
På vilket sätt blev Paulus liv "bättre" genom att följa Jesus?. Han satt ofta fängslad, var ofta hungrig och ibland naken och inte bara det, han blev tre gånger piskad, en gång blev han stenad och tre gånger led han skeppsbrott. Hur kan det vara att få ett bättre liv?
Apostlarna blev piskade för att man talade om Jesus och slutligen blev martyrer och korsfästes uppåt ner. Jesus själv blev dödad och korsfäst och säger att var och en som följer honom måste ta ett kors på sig och förneka sitt egna liv, med andra ord förvänta sig att bli martyrer också.

Job fick gå igenom värsta grejen på grund av att han var rättfärdig. Han till och med önskade att han aldrig hade blivit född (Job 10.18). Habbakkuk blev av med all sin skörd och boskap. Jeremia släpades efter en häst och slängdes ner i en brunn på grund av att han talade sanning och inte lögn.
Vad för bättre liv är detta?
Nej, evangelium som är glada nyheter handlar inte alls om att få ett bättre liv. Men om det inte handlar om ett bättre liv och massor av lycka och framgång vad handlar det då om?