Translate

torsdag 27 mars 2014

Ett fruktbärande liv"Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn." - Joh 15:16

Jesus sade till sina lärjungar och till oss i dag att han har bestämt om oss att vi skall bära frukt. Det är alltså Guds rådslut och bestämmelse att det sker.
Allt detta beror på som vi ser först i texten att han har utvalt oss. Vi har inte utvalt honom utan han har utvalt oss. Så om vi blir frälst och bär frukt eller ej beror på hans var och inte på vårt val.
Vi hade själva aldrig valt honom utan älskade mörkret och synden. 
" ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.  Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas." (Joh 2:19-20).

På grund av Guds kärlek till oss utvalde han oss innan världens grund blev lagd och Jesus säger nu till oss att HAN har bestämt att vi skall bära frukt.
-Men ja säger du, kanske de inte sker ändå ?
"I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut" - (Ef 1:11)
Gud genomför allt han har bestämt och beslutat. Gud misslyckas inte med sina vägar eller planer, gör han det vore han inte Gud. Det blir som Gud har sagt och han har sagt att vi skall bära frukt eftersom det har han bestämt.
Frukt handlar inte om att få stora kyrkor utan det handlar om att vandra i kärleken till Gud och sina bröder och systrar i Herren. (Gal 5:22-25).

Så om du är en sant pånyttfödd kristen så bär du frukt. Men om du inte är född på nytt så bär du inte frukt och behöver bli född från ovan.