Translate

tisdag 4 mars 2014

Att fokusera på Kristi Kors

Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. - 1 Kor 2:2
Det finns alltid en frestelse hos oss att fokusera på allt annat än Kristi Kors.
Om vi kollar runt i den kristna världen hur många bloggar och predikanter finner vi  inte det som fokuserar på allt annat än Kristi kors.? Vi finner bloggar om konflikter mellan svenskar och ukrainare, vi finner bloggar om yttersta tiderna, vi finner bloggar om teologi, och vi kan finna bloggar som sprider vänster politik kryddat med karismatik. Denna frestelsen att avvika från korset är stor inom oss ibland. Vi vill imponera med "våra väldiga kunskaper" och en del älskar att själva vara i centrum. Så fort det skrivs en artikel om dem i tidningen berättar de för hela världen och sätter upp stora bilder på sig själva på sina bloggar.  Ärligt talat om vi skall tala skarpt nu. Jag känner folk som arbetar mycket hårdare för Guds rike som lever enkelt som blir förföljda och hånade, men de säger inte ett ord om det offentligt inför hela Sveriges kristenhet, de talar inte om hur många fattiga de hjälper, vilka missionsorganisationer de stödjer, eftersom för de är det en självklarhet. De lyder Jesu ord om att den som gör saker i hemlighet skall bli välsignad medans de som beter sig som fariséerna och skyltar vilt med vad de gör skall inte bli belönade.
Det är viktigt att vi gör som Paulus och fokuserar på korset först och främst i vår undervisning och sedan kan man ha med annat också som berör det kristna livet och kristna världen.

"Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se er. Då får ni ingen lön hos er Fader i himlen." - Matt 6:1

Paulus när han talade om sig själv talade han om lidanden han fick vara med om. Det var det enda han tog upp. För honom var det att tala om allt lidande som gällde, inte att tala om alla så kallade goda gärningar han genomförde.

Korset måste vara i centrum. Vi får inte ta bort korset ur vår förkunnelse varken som predikant eller bloggare. När korset försvinner försvinner saltet och Guds kraft. Om man läser lite äldre literatur så var korset i centrum. De behöver inte läsa många predikningar innan du finner något om korset. Givetvis talade man inte alltid om korset utan man undervisade om allt som bibeln lär också, men korset var det centrala.
Om någon är en evangelist så skall talet om korset vara än mer centralt. All evangelisationsarbete, all församlingsarbete måste vara fokuserat runt talet om korset. I Sverige idag jag vågar säga detta för det är sant är det otroligt svårt att ens finna något tal om korset alls. Hos alla större bloggare får man leta länge för att ens finna något som ens nämner korset och när man väl gör det nämner man inget om människans synd och korruption, eller varför en människa behöver frälsningen, inget om rättfärdiggörelsen, inget om vad det innebär att vara en kristen.
Man kan ju undra då om man är lydig missionsbefallningen som säger att vi skall göra alla folk till lärjungar?
Att göra folk till lärjungar innebär att predika korset och lära dem att leva i enlighet med evangelium.
Detta är djupt allvarligt och vi behöver en reformation i detta landet där vi går tillbaka till korset och talet om korset. Alla väckelser eller reformationer har handlat om att gå tillbaka till korset och rättfärdiggörelsen. Väckelserna har börjat med att mängder av folk som trodde sig vara kristna blir omvända när de upptäcker evangelium och korsets budskap. Det finns en otroligt stor brist på budskapet om korset i vårt land idag.
Många säger att de predikar korset, men om du jämför det med bibeln eller med våra förfäder så är det inte alls fallet. Jag har en vän som är missionär. Han berättade för mig att när han var ung så trodde han att Jesus hade dött på korset för hans synder, men han hade insett att han var just den syndaren som behövde frälsningen. Det är en sak att lite ytligt tro på något och en helt annat sak att uppleva korsets kraft i sitt liv.
När väckelserna drabbade världen så var det inte heller brist på kors predikanter. När Gud gjort ett sant verk i en människas hjärta så reser han också upp predikanter som förkunnar korset.
Paulus han predikade korset överallt han åkte predikade han korset och han skrev brev till
församlingarna där han undervisade hur de nu skulle leva sitt liv efter att de hade blivit frälsta.
Alla är inte evangelister men alla skall tala om korset.
Låt oss leva med korset i centrum och inte veta av något annat än korset.
Låt kämpa mot frestelsen att avvika från korset och pyssla med allt annat som vi inte borde.