Translate

måndag 31 mars 2014

9 orsaker till att predika evangelium

1) Evangelium är en Guds kraft till frälsning.

" Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken." - Rom 1:16

Guds kraft ligger i evangelium. När vi predikar evangelium förmedlar vi Guds kraft till frälsning.
Det är inte de senaste metoderna, det är inte din vältalighet, det är inte du som frälser någon utan det är evangelium som är Guds kraft till frälsning. När vi förkunnar evangelium oförfalskat i dess orginal version är det Guds kraft som förmedlas.

2) Tron kommer av evangeliets förkunnelse

"Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord."- Rom 10:17

Tron föds hos människor när vi predikar evangelium. Det är av predikan som tron kommer och av tron som folk blir frälsta. Genom att gå ut och predika evangelium så kommer tro att födas hos folk. Det beror inte på dig eller dina metoder eller så kallade relevans utan det beror på predikan!. Predika evangelium och folk kommer till tro!

3) Jesus befallde oss att predika evangelium

" Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn" - Matt 28:19

Jesus befallde oss att gå ut och han är med oss alla dagar intill tidens slut. Det var inget förslag från Jesu sida utan en befallning. Vill du lyda Jesu ord? Gå ut och predika evangelium.

4) För att ära Gud

"För övrigt, bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat" - 2 Thess 3:1

Genom att sprida hans ord blir Herren ärad. När vi går ut och predikar det glada budskapet ärar vi Gud och hans ord blir ärat.

5) För att rädda folk från Guds vrede

"Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom." - Joh 3:36

Gud är arg, förbittrad och vred på syndaren som inte lyder honom. Genom att gå ut och predika ordet så varnar vi folk för den kommande domen och vreden de befinner sig under.
När folk omvänder sig blir det frälsta från Guds vrede (Rom 5:9)
Om ingen predikar och varnar hur skall då någon kunna tro (Rom 10:14)

6) Låta de visa komma på skam

"Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam" - 1 Kor 1:27

Genom att predika evangelium så blir en del frälsta och andra inte. Så vill Gud ha det för att just de visa skall komma på skam. Deras mun skall en dag tystna och de som anser sig visa i denna världen skall komma på skam.

7) Skörden är stor

"Skörden är stor" - Matt 9:37

Jesus sade att det finns gott om skörd. 
Folk blir frälsta av evangelium och skörden är stor. Om vi går ut så kommer vi få vara med och bärga in skörden.

8) Arbetarna är få

"men arbetarna är få" - Matt 9:37

Jesus sade att arbetarna är få. Skörden finns, men brist på arbetare är det också. I Guds skördearmé behöver man inte gå igenom anställningsintervjuer utan det finns garanterat jobb! Arbetarna är så få. Alla kan inte predika på söndagar i en kyrkan, alla kan inte leda en bibelstudiegrupp, men det finns plats för alla i ett gathörn.

9) Frälsa de utvalda

" och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. " - Apg 13:48

När vi predikar evangelium KOMMER ALLA de som som Gud har bestämt till det eviga livet att bli frälsta.
Skörden är stor, alla som Gud har bestämt till frälsning kommer att bli frälsta. Tron kommer av predikan. Vad hindrar dig att gå ut?