Translate

måndag 31 mars 2014

9 orsaker till att predika evangelium

1) Evangelium är en Guds kraft till frälsning.

" Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken." - Rom 1:16

Guds kraft ligger i evangelium. När vi predikar evangelium förmedlar vi Guds kraft till frälsning.
Det är inte de senaste metoderna, det är inte din vältalighet, det är inte du som frälser någon utan det är evangelium som är Guds kraft till frälsning. När vi förkunnar evangelium oförfalskat i dess orginal version är det Guds kraft som förmedlas.

2) Tron kommer av evangeliets förkunnelse

"Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord."- Rom 10:17

Tron föds hos människor när vi predikar evangelium. Det är av predikan som tron kommer och av tron som folk blir frälsta. Genom att gå ut och predika evangelium så kommer tro att födas hos folk. Det beror inte på dig eller dina metoder eller så kallade relevans utan det beror på predikan!. Predika evangelium och folk kommer till tro!

3) Jesus befallde oss att predika evangelium

" Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn" - Matt 28:19

Jesus befallde oss att gå ut och han är med oss alla dagar intill tidens slut. Det var inget förslag från Jesu sida utan en befallning. Vill du lyda Jesu ord? Gå ut och predika evangelium.

4) För att ära Gud

"För övrigt, bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat" - 2 Thess 3:1

Genom att sprida hans ord blir Herren ärad. När vi går ut och predikar det glada budskapet ärar vi Gud och hans ord blir ärat.

5) För att rädda folk från Guds vrede

"Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom." - Joh 3:36

Gud är arg, förbittrad och vred på syndaren som inte lyder honom. Genom att gå ut och predika ordet så varnar vi folk för den kommande domen och vreden de befinner sig under.
När folk omvänder sig blir det frälsta från Guds vrede (Rom 5:9)
Om ingen predikar och varnar hur skall då någon kunna tro (Rom 10:14)

6) Låta de visa komma på skam

"Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam" - 1 Kor 1:27

Genom att predika evangelium så blir en del frälsta och andra inte. Så vill Gud ha det för att just de visa skall komma på skam. Deras mun skall en dag tystna och de som anser sig visa i denna världen skall komma på skam.

7) Skörden är stor

"Skörden är stor" - Matt 9:37

Jesus sade att det finns gott om skörd. 
Folk blir frälsta av evangelium och skörden är stor. Om vi går ut så kommer vi få vara med och bärga in skörden.

8) Arbetarna är få

"men arbetarna är få" - Matt 9:37

Jesus sade att arbetarna är få. Skörden finns, men brist på arbetare är det också. I Guds skördearmé behöver man inte gå igenom anställningsintervjuer utan det finns garanterat jobb! Arbetarna är så få. Alla kan inte predika på söndagar i en kyrkan, alla kan inte leda en bibelstudiegrupp, men det finns plats för alla i ett gathörn.

9) Frälsa de utvalda

" och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. " - Apg 13:48

När vi predikar evangelium KOMMER ALLA de som som Gud har bestämt till det eviga livet att bli frälsta.
Skörden är stor, alla som Gud har bestämt till frälsning kommer att bli frälsta. Tron kommer av predikan. Vad hindrar dig att gå ut?


lördag 29 mars 2014

Guds omsorg

"Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade." Matt 10:29-30
När jag var med i Livets ord i Uppsala minns jag hur pastorn berättade om hur han började tappa håret. När han upptäckte det började han bekänna denna versen "inte ett hårstrå skall gå förlorat från ditt huvud".
Jag var i tjugoårs åldern på den tiden och tog till mig hans ord när jag märkte att håret trillade av mitt huvud varje gång jag duschade. Jag stod i bekände I Jesu namn att inte ett hår skulle gå förlorat, men ju mer jag bekände ju mer hår förlorade jag.
Det fungerade inte för mig tyvärr. Men i dag vet jag bättre och det är inte alls vad versen handlar om.
OM vi kollar på kontexten så handlar det om de som går ut och förkunnar evangelium. Då skall inget ske oss om inte Gud vill det. Vi skall inte ens förlora ett hårstrå om inte Gud vill det.
Observera det står "utan er faders vilja" så inget sker oss när vi följer missions befallningen som Gud inte vill.
Vi kan gå igenom jobbiga saker och förföljelser men inte ett hårstrå kommer att falla. d.v.s. ingen skada kommer att ske oss om inte Gud vill det. Det visar Guds omsorg och att vi kan förtrösta på honom när vi lyder han befallning..  

fredag 28 mars 2014

Om du lever gudfruktigt blir du förföljd

"Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas." - 2 Tim 3:12 
I vissa länder är detta en självklarhet så fort du konverterar till vår tro så kommer du bli förföljd, ja dödad och utstött.
I Sverige idag vet vi inte mycket av detta eller?
Versen gäller inte bra folk i vissa länder utan ALLA som vill leva gudfruktigt, oavsett om du bor i Sverige eller inte. Om du inte blir förföljd så lever du helt enkelt inte gudfruktigt!!
Det är vad versen säger eller hur? Alla som lever gudfruktigt i Kristus kommer att förföljas!
Jesus var tydligt med detta. Han sade "Den som inte tar sitt kors på sig kan inte vara min lärjunge"
Vad betyder det? Jo, att bära ett kors var precis vad Jesus gjorde när han gick upp till Golgata för att dö.
Att bära sitt kors innebär alltså att du kan dö för din tro, vilket sker i många länder. Jesus här talade specifikt om lärjungarna som också nästan alla blev martyrer. Men principen har inte upphört.
Den som följer Jesus måste räkna med förföljelser, hån och kanske till och med döden.
På vilket sätt förekommer förföljelsen i Sverige i dag?.
När man öppnar munnen om rätt och fel och att vi alla skall dömas rättvist efter våra synder blir folk ibland galna och kommer att ogilla dig och kanske stöta bort dig från deras gemenskap.
Du kommer bli hånad och kallad allt möjligt. Folk kommer att hitta på saker som inte stämmer om dig.

Synden runt omkring dig kommer också att plåga och förfölja dig. Det finns ingenstans man kan gömma sig utan man lever i denna världen och synden kommer alltid finnas runt omkring dig och plåga dig.
Allt detta får en troende gå igenom idag bara för att man lever Gudfruktigt.
Till slut kan man instämma med Paulus ord "Döden är en vinst" för då slipper man allt lidande..


torsdag 27 mars 2014

Ett fruktbärande liv"Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn." - Joh 15:16

Jesus sade till sina lärjungar och till oss i dag att han har bestämt om oss att vi skall bära frukt. Det är alltså Guds rådslut och bestämmelse att det sker.
Allt detta beror på som vi ser först i texten att han har utvalt oss. Vi har inte utvalt honom utan han har utvalt oss. Så om vi blir frälst och bär frukt eller ej beror på hans var och inte på vårt val.
Vi hade själva aldrig valt honom utan älskade mörkret och synden. 
" ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.  Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas." (Joh 2:19-20).

På grund av Guds kärlek till oss utvalde han oss innan världens grund blev lagd och Jesus säger nu till oss att HAN har bestämt att vi skall bära frukt.
-Men ja säger du, kanske de inte sker ändå ?
"I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut" - (Ef 1:11)
Gud genomför allt han har bestämt och beslutat. Gud misslyckas inte med sina vägar eller planer, gör han det vore han inte Gud. Det blir som Gud har sagt och han har sagt att vi skall bära frukt eftersom det har han bestämt.
Frukt handlar inte om att få stora kyrkor utan det handlar om att vandra i kärleken till Gud och sina bröder och systrar i Herren. (Gal 5:22-25).

Så om du är en sant pånyttfödd kristen så bär du frukt. Men om du inte är född på nytt så bär du inte frukt och behöver bli född från ovan.

onsdag 26 mars 2014

Noah - Ny film av Living Waters

Living Waters gör mycket bra filmer/dokumentärer där man går runt och intervjuar folk.
Denna gång handlar det om Noah och syndafloden.
Bästa scenen är nog ändå när Ray frågar en professor i geologi om hur vattnet kom till Jorden?
Professorn ger ett svar om kometer och gaser. När Ray ställer frågan om fiskarna kom till på samma sätt blir professorn riktigt obekväm och vill inte svara på frågan.
Vad Paulus sade är sant. Alla vet att det finna en Gud men de undantrycker honom.
Se fler dokumentärer/filmer i ämnet :
180 som handlar om Hitller och nazi tiden.
Evolution vs God där man ger sig ut i jakt på bevis för evolutionen


                                         
                                         

tisdag 25 mars 2014

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft

 Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. 12 Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. 13 Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. 14 Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. - Fil 4:11-13
 I detta stycke lär inte Paulus ut att vi är gudar som besitter samma auktoritet som Jesus själv som trosrörelsen gör vers 13 till. Utan vad Paulus gör är att han tackar för en gåva som Filipperna gav honom och talar om ett liv i förnöjsamhet.
Han har lärt sig att vara nöjd med vad han har. Han kan leva i överflöd eller i fattigdom. Det spelar ingen roll för han har levt under bägge och han har lärt sig att vara nöjd med vad han har.
Han förmår allt d.v.s. leva under alla livets förhållanden, oavsett fattigdom, rikedom, under förföljelse eller under svårigheter. Allt uthärdar han eftersom det är Herren som ger honom kraft att uthärda.
Det är tecknet på en sann tro att den uthärdar alla livets omständigheter. Svårigheterna och förföljelsen kommer alltid att komma i livet men Gud ger oss kraften att uthärda dem.
Rikedom kan komma i vårt liv men Gud ger oss kraften att stå emot frestelserna som rikedom för med sig.
Allt förmår vi i honom som ger oss kraft.
Paulus levde i tacksamhet och förnöjsamhet oavsett situation i livet.
Vi som kristna skall också göra det. Vi har allt i världen att vara tacksamma för.
Gud har ju frälst oss ifrån syndens slaveri och benådat oss från hans vrede och ilska och givit oss ett evigt liv och hopp. När vi lever med evangelium och Kristi verk på korset så kommer vi att vara nöjda i livet, oavsett vad vi går igenom.
Fäst dina ögon på Kristi kors och du kommer att vara en nöjd person oavsett omständighet.

lördag 22 mars 2014

Frälst till goda gärningar inte av dem.

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.  Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. - Ef 2:8-10
Vi är frälsta genom tron och inte genom våra egna gärningar.
Hade frälsningen berott på våra gärningar och prestationer hade vi kunnat berömma oss.
Men allt beröm är uteslutet och den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.
Om frälsning hade kunnat vunnit genom gärningar, då hade inte Kristus behövt komma och ingen nåd hade behövts.
Vi är frälsta av nåd. Det betyder att vi inte kan berömma oss av någon god gärningen eller något vi gjort.
För de goda gärningarna i sig hade inte räckt till för att frälsa någon eftersom inga gärningar i sig utan Kristus är helt goda.
Men nu när vi blivit frälsta genom tron och av nåd så är vi frälsta till det vi är skapade till d.v.s. goda gärningar. Gud har till och med förberett dessa goda gärningar för alla som är frälsta.
Tron utan gärningar är död sade Paulus. Det betyder att om du verkligen har blivit benådad och frälst genom tron så kommer du att vandra i de goda gärningarna som Gud har förberett åt sig.
Enligt bibeln är goda gärningar en följd av att man har blivit frälst.
De kommer automatiskt när vi är i Kristus.. Trädet har en rot så kommer automatiskt frukten. Ingen behöver säga till trädet att nu skall du producera äpplen utan det gör han ändå så länge han har en rot.
Roten är Kristus och det är Kristus som bär oss och han har bestämt om oss att vi skall bära frukt och det sker när vi genom tron och nåden förblir i honom.


fredag 21 mars 2014

När folk inte gillar dig

Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Joh 15:19
I bland kan vi bli utsatta av att folk inte gillar oss bara för våra bibliska åsikter. Men det är inget att vara förvånad över för vi tillhör inte världen. Om vi hade varit bland dem i världen hade de älskat oss. Men när vi blir kristna tas vi ut från världen och den kommer att hata oss. Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er - 1 Joh 3:13 Om folk inte gillar dig på grund av din tro så ta det aldrig personligt!.
Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. - Joh 15:18 
Utan vad de egentligen inte gillar är Gud. Om världen inte stör sig på dina åsikter så är det för att dina åsikter inte är bibliska.  Men så fort du börjar läsa vad som faktiskt står i bibeln och predika det så kommer du garanterat stöta dig bland folket. Ta det inte personligt, bli inte förvånad utan gläd dig ty din lön är stor i himmelriket.

 

torsdag 20 mars 2014

Evangelium de glada nyheterna del 4

Hur kan då en dömd brottsling bli förlåten och frikänd?
Det går ju inte att genom gärningar kompensera och en helig Gud kan inte frikänna en brottsling för det vore en styggelse (Ords 17:15).

Eftersom våran egna rättfärdighet inte hjälper så har nu en rättfärdighet från Gud uppenbarats. Gud själv klev ner på jorden i form av en människa.
Han behövde vara människa eftersom vi är det, och han skulle försona människans synder, och han behöver vara Gud eftersom bara Gud är helig och syndfri och klarar av alla hålla lagens krav.

Syndens lön är döden och någon måste dö syndaren. Antingen tar du ditt straff för dina brott eller så tar någon annan ditt straff. Det var därför Jesus kom och dog på ett kors för våra synder.
På grund av hans kärlek och nåd mot oss brottslingar finns du nu hopp och förlåtelse för var och en som vänder sig till Kristus. " I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd " - Ef 1:17
Han har friköpt oss och utgjutit sitt blod får våra synder. Det borde ha varit vårat blod men Han utgjöt sitt blod. Nu kan vi på domens dag bli förklarade "oskyldiga" på grund av Kristi verk på korset.
Hans vrede som är tänd till maximum mot syndaren har nu stillats och han kommer inte döma dig för dina synder om du omvänder dig till honom och förtröstar på honom endast för din frälsning.
Profeten Jesaja profeterade om denna dagen då vredens skulle stillas "På den dagen skall du säga: "Jag tackar dig, HERRE, du var vred på mig,  men din vrede har upphört och du tröstar mig. - (Jes 12:1)"
Guds vrede och ilska stillades på korset. Jesus krossades i vårt ställe för att vi skulle kunna bli förlåtna våra synder och få ett rent samvete. Det var för dig syndare som Jesus dog och om du vänder dig till honom i tro och bort från dina avgudar och synder så blir du frälst och befriad på domens dag!

Det är glada nyheter! Vilket större nyhet kan det finnas ? 
Vad kan vara en större nyhet än att slippa Guds vrede och straff , och bli förlåten och skonad?
Bibeln säger att det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.tisdag 18 mars 2014

Evangelium de glada nyheterna del 3

Om en brottsling begår ett brott i dagens samhälle hur reagerar då rättvisan?
Självklart straffar den brottslingen efter sitt brott. Gud är rättvis och han skall en dag också straffa brottslingarna. "Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas" - Hebr 9:27 
Problemet med dagens samhällen är att de dömer inte alla synder. De dömer inte äktenskapsbrott i hjärtat, de dömer inte skvaller, hat i hjärtat, lögner och allt sådant. Men på domens dag skall allt sådant föras fram i ljuset och dömas rättvist. Ingen kommer undan utan alla skall en dag stå inför Gud. Man kan likna det vid att allt du tänker och gör under hela ditt liv spelas in på en DVD och på domens dag spelas den DVD upp för dig och du får ditt straff utifrån detta.

Gud är inte bara en rättvis domare utan han är vred och arg på syndaren (Ps 7:11, Ps 5:5, Joh 3:36). En del tycket det är jobbigt att höra att Gud skulle vara arga på dem på grund av deras brott.
Men min vän om en person hade brutit sig in i ditt hus, mördat ett av dina bar på det mest brutala sätt. Hade du inte då reagerat med vrede ?
Så, du som människa har rätt att vara arg? Men Gud har det inte ?
Gud inte bara dömer brottslingar rättvist utan är även vred på syndaren.
Ack syndare hur skall du ta dig ur detta elände?
Det ser mörkt ut för oss gör det inte det?
En del tänker "Jag gör lite goda gärningar för att kompensera och vinna poäng".
Men vad hjälper det om du hjälper 1000 tanter över vägen och ger bort allt du har och äger när om du ändå är en brottsling?
Försök i en rättegång idag att peka på det när du har begått andra brott.
Det hjälper inte, du är fortfarande skyldig.
Så hur skall jag då ta mig ur detta elände?
Det är nu de goda nyheterna, evangelium kommer. Vi skall kolla på det i nästa del.måndag 17 mars 2014

Evangelium de glada nyheterna del 2

Hur kan då evangelium vara glada nyheter när vi måste gå igenom så mycket jobbiga grejer?.
Det låter inte alls glatt i mina öron säger du. Låt oss börja titta på sanningen om dig själv..

Ingen rättfärdig finns, inte en enda,*
11 ingen förståndig finns,
ingen finns som söker Gud.*
12 Alla har avvikit, 
alla har blivit fördärvade.
Ingen finns som gör det goda, inte en enda.*
13 En öppen grav är deras strupe. 
Sina tungor använder de till svek.
Huggormsgift är bakom deras läppar.*
14 Deras mun är full av förbannelse och bitterhet.*
15 De är snabba på foten till att utgjuta blod.*
16 Förödelse och elände råder på deras vägar,*
17 och fridens väg känner de inte.*
18 De har inte gudsfruktan inför sina ögon.*

-Rom 3:10-18

Ingen rättfärdig finns, inte en enda. När Gud skrev detta genom författarna så säger han ingen rättfärdig finns.
Med andra ord det finns ingen människa som är god.
Du kanske tänker: "men han och hon är ju goda". Därför lägger författaren till orden :
"inte ens en enda!"
Detta är hur vi är utan Gud. Vi är onda varelser som är syndamaskiner. 
Ingen söker heller Gud! Många söker en avgud, en gud som man själv har skapat eller hört om. Men ingen söker bibelns Gud. Honom vill man inte ha att göra med. Varför ?
Jesus sade " ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. " (Joh 3:19)
Alla människor är i grunden onda och på grund av det kommer man inte till ljuset.
Deras strupar är en öppen grav säger Paulus. De använder tungorna till att tala ont och svekfullt, lögner, förbannelser, bitterhet.
Människan hädar Gud genom tungan genom att inte tillbe honom och genom att missbruka hans namn och tala felaktigt om honom eller häda honom.
Man bryter mot Guds lag som säger "Älska herren av hela ditt hjärta, din själ och ditt förstånd".
Man bryter mot kärleksbudet mot sin nästa genom att inte säga sanningen om Gud och om de själva, man talar svekfulla ord, man mördar med tungan, man skvallrar, upphöjer sig själv, skryter, ger inte Gud äran, och ljuger och talar allt som är ont. Det är så illa så att Gud säger att de har huggormsgift på sina tungor.
Alla människor är syndare i Guds ögon. Ingen är rättfärdig eller har gjort det goda.
Alla har avvikit och är syndiga onda varelser.
Om vi är ärliga mot oss själva och jämför oss i ljuset av Guds lag kommer vi att det är sant.
Många skulle säga "Jag är en syndare", Men få har verkligen fått ljus över sitt hjärta hurdana de egentligen är ,
Det är ingen ljus beskrivning dessa versar ger om människan men de är sanna, sanna för att ingen kan se sanningen om sig själv om inte Gud uppenbarar den. Men när den helige anden överbevisar oss så är dessa ord ganska små egentligen jämfört hur det verkligen ser ut inne i våra hjärtan.

Oh säger du. "Jag är ingen syndare utan jag ger ju pengar till välgörenhet och är en god människa".
Jesus säger den som i sitt hjärta ser på en kvinna med lusta har redan begått äktenskapsbrott.
Bara ett inre begär som föder tankar om en kvinna man är att begå äktenskapsbrott och synda.
Men säger du? En enda synd är väl inte så farlig?
Kolla på Adam och Eva. De begick en enda synd!
På grund av en enda synd kastad Gud ut dem ur lustgården och på grund av en enda synd får alla kvinnor föda barn med smärta och alla barn föds andligt döda och blinda för sanningen.
Jesus sade även om du utan orsak blir vred på in broder är du en mördare. Johannes sade "den som hatar sin nästa är en mördare". Det räcker att du kanske inte gillar din granne eller arbetskamrat så är du en mördare.
Om du inte älskar Gud av hela ditt hjärta, den rättfärdige Guden så är du en avgudadyrkare och ondska finns i ditt hjärta.
Hur reagerar då Gud mot syndare?


söndag 16 mars 2014

Evangelium de glada nyheterna del 1

Evangelium betyder de glada nyheterna det vet nog nästan alla kristna. Men vad innebär dessa glada nyheter? Innebär det som de flesta säger idag att du får ett bättre liv eftersom det låter bra och positivt med sådana nyheter?
Det är absolut inte vad varken Jesus eller Apostlarna förkunnade "De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike." (Apg 14:22)
På vilket sätt blev Paulus liv "bättre" genom att följa Jesus?. Han satt ofta fängslad, var ofta hungrig och ibland naken och inte bara det, han blev tre gånger piskad, en gång blev han stenad och tre gånger led han skeppsbrott. Hur kan det vara att få ett bättre liv?
Apostlarna blev piskade för att man talade om Jesus och slutligen blev martyrer och korsfästes uppåt ner. Jesus själv blev dödad och korsfäst och säger att var och en som följer honom måste ta ett kors på sig och förneka sitt egna liv, med andra ord förvänta sig att bli martyrer också.

Job fick gå igenom värsta grejen på grund av att han var rättfärdig. Han till och med önskade att han aldrig hade blivit född (Job 10.18). Habbakkuk blev av med all sin skörd och boskap. Jeremia släpades efter en häst och slängdes ner i en brunn på grund av att han talade sanning och inte lögn.
Vad för bättre liv är detta?
Nej, evangelium som är glada nyheter handlar inte alls om att få ett bättre liv. Men om det inte handlar om ett bättre liv och massor av lycka och framgång vad handlar det då om?
fredag 14 mars 2014

Villolära är en synd!

 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. - Gal 5:19-21
Villolära är en gärning som inte kommer från anden när man går in under villoläror eller undervisar dem.
Paulus inte bara säger att det är köttets gärningar utan han säger att de som lever så skall INTE ärva Guds rike, med andra ord de skall inte bli frälsta och är det inte om de fortsätter på sin väg.
Det är alltså något otroligt allvarligt när någon hamnar under eller börjar lära ut villoläror.
I Sverige idag råder en otrolig apati mot detta, det intrycket får man när man läser bloggar runt omkring under veckan.
När den ena efter den andra går ut och kallar en som går in under villolära för ens broder är det gravt allvarligt. Bibeln lär helt tvärtom.  En villolärare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång, - Tit 3:10 och ännu värre om man inte tar avstånd från villolärare utan låter de fortsätta att förkunna i församlingen så blir man delaktig i det hela : "Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar".- 2 Joh 2:10-11
Man kan säga att man inte håller med någon men ändå välkomnar dem som sin broder eller i sin församling, så är man lika skyldig som den som har fallit in och konverterat in i en villolära. Det är precis ingen skillnad och det är en djup sorg att i Sverige idag råder det en sådan apati på detta område och knappt någon öppnar sin mun mot detta, och den som vågar göra det blir kallade hatiska.

Må Gud vara nådiga mot oss här i Sverige för vi behöver det. Må Gud dra oss tillbaka till väckelse arvet vi har och till bibeln.


onsdag 12 mars 2014

När Jesus är nära utan att man känner honom

 Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus.  - Joh 14:9

Filippus var en av Jesu tolv lärjungar. Han hade spenderat tre år av sitt liv att på heltid följa Jesus.
Han hade hört Jesu undervisning, han hade sett Jesu mirakler och han hade också själv varit med när de gick in i byar och botade sjuka och kastade ut onda andar. Han hade hört Jesu liknelser och ibland fått dem förklara för sig. Han hade umgåtts med Jesu flera timmar dagligen, ätit med honom, druckit med honom, suttit och samtalat med honom. Ändå säger Jesus till honom "Du känner inte mig"
Tre hela år! Dag ut och dag ut! Ändå visste han inte vem Jesus var och kände honom inte. Han hade ännu inte blivit född på nytt och lärt känna Jesus. Hur många av er som läser detta har inte gått i kyrkan år ut och år in, kanske har du läst bibeln många gånger om, eller studerat Jesu undervisning under åratal. Men ändå känner du honom inte?
Det är fullständigt möjligt att känna till saker i bibeln utan att ha personligen erfarit det.
Jesus dog för våra synder. Men för hur många är detta inte bara kunskap i huvudet och något man aldrig erfarit? Det är fullständigt möjligt att känna till Guds lag utan att ha blivit fullständigt överbevisad och slagen av dess krav och hot. Det är fullständigt möjligt att ha hört tusen gånger om Jesus död på korset utan att förstå varför han behövde dö.
Alla människor är syndare och vet om det, men ofta säger man "ingen är perfekt". Få har blivit krossade av Guds lag och lidit av sann syndanöd där man ger upp allt hopp om att frälsa sig själv. Få har sett vem Gud är i skriften. Filippus trots tre år med Jesus hade inte sett Gud i skriften och inte kände han Jesus heller.
Frågan är hur är det med dig?
Har du lärt känna Kristus, bibeln Kristus?
Eller känner du bara din egna hemma snickrade Jesus som inte är bibelns Jesus?
Rannsaka ditt hjärta och ser om du är i Kristus eller ej.

 Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn*och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! - Matt 7:21-23tisdag 11 mars 2014

Handikappad man tackar Gud för hans suveränitetDenna mannen föddes med denna sjukdom. När han blev frälst och började studera bibeln upptäckte han att Gud kontrollerar allt och även hans sjukdom.
Han berättar även om att han inte är det minsta bitter på Gud för att han inte har blivit helad från sin sjukdom utan istället tackar honom.

måndag 10 mars 2014

Ulf Ekman blir Katolik

I går kom beskedet att Ulf Ekman skall konvertera till katolicismen. För många var det en shock, men för mig var det inte det minsta oväntat. Jag lämnade Livets Ord år 2007 när man redan då började flirta med katolska läror. Problemet egentligen ligger inte att man ändrar teologiska uppfattningar det har jag ofta gjort också de senaste åren i vissa frågor, men problemet ligger i vad man går in i när man går in under katolska kyrkan. Jag hatar absolut inte katoliker men jag avskyr deras läror eftersom det är ett annat evangelium.
Paulus var otroligt sträng när det gällde evangelium och han säger :

"Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse." - Gal 1:8-9

Det finns alltså inte det minsta utrymme för avvikelse från evangelium, inte ens om det vore Paulus själv,, Ulf Ekman, en ängel,  känslor i hjärtat, fridskänslor, eller vad man uppfattar som Guds maning och röst. Överger man bibelns evangelium så är det allvarligt, ja mycket allvarligt. 
Paulus säger till och med att man är under en förbannelse.
Överger man Guds ord för känslor och upplevelser ja då förtjänar man att bli bedragen och Gud själv kommer att lägga en villfarelse över dem. 
" Och se, nu har HERREN lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun, och HERREN har beslutat att olycka skall drabba dig."  - 1 Sam 22:23

När man läser Luthers 95 teser och vad han protesterade emot så inser man snart att det här handlar om evangelium. Det handlar om hur en människa kan få det rätt ställt med Gud.
Hur kan en vidrig mask och syndare bli ren och helig inför en helig Gud som inte tolererar synden?
Det här är hela kristendomens kärna och här skiljer sig protestanter gravt mot katoliker. 
"Men katoliker älskar ju också Jesus säger du" - Nej, inte enligt bibeln. Har man ett annat evangelium har man också en annan Jesus (2 kor 4:11). En avgud som man själv har skapat som inte är bibelns Jesus.
"Men katoliker är andefyllda". Enligt bibeln drar Guds ande oss bort från synden och avgudarna inte till helgon och Maria statyer och falska läror. Villoläror är enligt Gal 5 en av köttets gärningar och inte andens frukt och sådant leder till döden.
"Men katoliker älskar bibeln".  - Det gör Jehovas vittnen också. Gör det den till kristna för det?

Men säger en del, katolska kyrkan är inte vad de en gång har varit.
Ja, kanske inte fullt ut men lärorna är precis de samma och har inte ändrats. Katekesen är den samma Trent Konsilatets yttringar är de samma och man har inte övergivit dem.

Det är skrämmande när man ser så kallade kristna applådera och gilla att någon går över till katolska och till ett falskt evangelium som inte frälste Luther, som inte frälste många som kämpade med syndanöd.
Om en man är krossad och tyngd av sina synder så är det inte katolska läror han behöver för att finna frälsningen utan han behöver Kristus och endast Kristus.
Jag kan inte se på något sett hur folk som applåderar och stödjer att Ulf skall konverterat kan ha förstått evangelium och jag måste starkt ifråga sätta om dem verkligen är födda på nytt och känner Jesus som sin frälsare. Jag tror inte så är fallet.. 

Relaterat :

  

lördag 8 mars 2014

Vad sade John Wesley om de franska profeterna?

Under Metodist väckelsen fanns det en rörelse som kallades för de franska profeterna. De levde samtida med Wesley och Whitefield men jag fanns lite vad Wesley sade om dessa.
Först vilka var de franska profeterna? Det var en profetrörelse som kom från Frankrike från början men dess medlemmar var mest i England. De var en eskatologi rörelse och de fokuserade, profeterade och hade syner om de yttersta tiderna. De hade även många upplevelser så som skakningar, falla i marken, konvulsioner, skrik och helande under.
Dessa kom in i metodismen och John Wesley kom i kontakt med dem.
Han nämner i sin dagbok 28 Jan 1739 samt 6 juni 1739 att han hade besökt i deras hem och deltagit i deras möten.
Från en början höll han en lite "vänta och se" attityd till dem. Om detta är från Gud så visar det sig med tiden.
Men den 22 Juni, 1739 är han i Bristol och börjar varna sina metodister för denna rörelse och säger till dem att hålla sig borta från dem "så som eld". Han säger även att de inte talar i enlighet med lagen, och vittnerna i bibeln.
Detta kan vara intressant att veta eftersom en del ofta nämner de franska profeterna som en sann karismatisk väckelserörelse.

torsdag 6 mars 2014

"Om jag bara får se ett tecken från Gud skall jag tro"

Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda - Luk 16:31
 "Om jag bara får se ett tecken från Gud skall jag tro" är vanligt att man hör idag och visst är det så att ibland använde Gud under och tecken för att föra folk till tro.. Men det var inte undren i sig som gjorde det utan det var ordets förkunnelse. Men idag är det vanligt att man blir så fascinerad av under och tecken att man helt glömmer bort Abrahams ord. Abraham sade Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte att tro inte ens om någon skulle uppstå från det döda. Tänk dig om din egna släkting skulle uppstå från det döda och berätta om allt han var med om. Det är nog det största av mirakler man kan tänka sig. Men inte ens då kommer de att tro...
Lyssnar de inte till Mose d.v.s. till förkunnelsen om lagen och dess krav och straff.
Lyssnar de inte till profeterna som profeterade om Jesus som skulle komma och frälsa folket från dess synder så kommer de inte heller att tro oavsett om de skulle se de största av alla mirakler mitt framför ögonen på dem.
"Tron kommer av predikan" säger Paulus och Paulus säger även "evangelium är en Guds kraft till frälsning"
Det är alltså predikan av evangelium som skapar tro hos dem som lyssnar och inget annat.
Därför kan Abraham säga som han gör till den rike mannen. Lyssnar de inte på Mose och profeterna d.v.s förkunnelsen av Evangelium kommer de inte heller att tro inte ens om du uppstår från det döda.
Därför är det viktigt att vi som kristna aldrig någonsin försummar talet om korset och evangelium. Det är talet om människans syndafördärv, dess skuld inför Gud, Guds helighet och vrede mot deras agerande och lösningen på problemet, korset och försoningen som är det som frälser.
"Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24 Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. 25 Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan." - Joh 2:23-25 
När folket såg undren och tecknen kom många till tro på honom, men det var ingen sann tro, vilket vi ser i vers 24 och 25. Jesus såg att deras hjärtan var oförändrade och inte pånyttfödda.
Ibland kan givetvis Gud använda under och tecken också men det är ordet som frälser inte undren och tecknen. Det blir farligt när vi försummar evangelium för tecken och under. Jag ser det hela tiden hur folk inte förkunnar evangelium utan istället fokuserar på under och tecken. Om du blir lockad att följa under och tecken i sig och kompromissa med evangelium. Så kom ihåg Abrahams ord till den rike mannen. "Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda"

onsdag 5 mars 2014

Orsaken och botemedlet mot jordbävningar - John Wesley (1750)

Kom och skåda HERRENS verk! Gärningar som väcker häpnad* gör han på jorden. Psalm 46:9

Av alla domar som den rättfärdige Guden bringar över syndaren är jordbävningar den med hemska och förödande. Detta skedde nyligen i vår del av världen och väckte vår fruktan och påminner oss om att "vara beredda på att möta vår Gud!"
Skakningarna som känts i våra områden och fått denna staden att skaka, kan övertyga oss om att faran ännu inte är över. och borde få oss att sitta stilla och se  "Med allt detta upphör inte hans vrede,  hans hand är ännu uträckt." (Jes 10:4)

Jag skall nu visa att jordbävningar är ett verk av Herren, och att endast han bringar jordbävningar på vår jord.  Gud orsakar dem, men synden är den moraliska orsaken, till jordbävningar, (vilka de naturliga orsakerna än må vara) så kan det inte förnekas av någon som tror på skriften; de för vittnar om det, att det är Gud " Han som flyttar berg utan att någon vet det,  och omstörtar dem i sin vrede,  han som får jorden att vackla från sin plats  och dess pelare att bäva, " (Job 9:5, 6) "Han ser på jorden och den bävar, han rör vid bergen och de ryker. ." (Ps. 104:32) "Bergen smälter som vax inför HERREN, inför hela jordens Herre.." (Ps. 97:5) "Bergen darrar för honom och höjderna smälter ner.  Jorden bävar för hans ansikte, världen och alla som bor där. Vem kan bestå inför hans förbittring, vem kan uthärda hans vredes glöd? 
Hans vrede brinner som eld och klipporna rämnar inför honom
." (Nahum 1:5, 6)

1. Jordbävningar är Guds rättsliga handlande enligt de inspirerade författarna, eller straffet för synd. Synden är orsaken, jordbävningar är resultatet av hans vrede,Så säger psalmisten: "Då skalv jorden och bävade, bergens grundvalar darrade,
de skakade, ty hans vrede var upptänd. 
" (Ps. 18:8) Så säger profeten Jesaja: "Jag skall straffa världen för dess ondska,  de ogudaktiga för deras missgärning. Jag skall göra slut på de stoltas övermod och slå ner tyrannernas högmod. : --  Därför skall jag få himlen att darra, och jorden att gunga och skaka i sina grundvalar - genom HERREN Sebaots förbittring, på hans brinnande vredes dag. ." (Jes. 13:11, 13) Och igen. "Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare. - "Det skall ske att den som flyr undan förskräckelsens rop  störtar i fallgropen, och den som kommer upp ur fallgropen fångas i snaran. Ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar. Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar. Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vilar tung på den. Den skall falla och inte mer resa sig."" (Jes. 24:1, 18-20) "För Herren skall du bäva, du jord, för Jakobs Guds ansikte." (Ps. 114:7) 

2. Inget kan vara mer tydligt än vad skriften säger, vilket visar på både orsaken och ursprunget till dessa hemska katastrofer. Men anledningen, likväl tron, försäkrar oss att det är straffet för synd, och ett resultat av den ursprungliga förbannelsen som lades på jorden på grund av vår synd. Världen skall inte bestå,eftersom världen inte är oskyldig: Vi kan inte föreställa oss att världen skulle drabbas av dessa rasande katastrofer i det skapade rättfärdiga tillståndet. Varför skulle Guds ilska rasa mot sina trogna tjänare?  Varför skulle han ha störtat alla sina verk mot oskyldiga människor? Eller varför förstöra och ödelägga jordens invånare om de vore oskyldiga? Varför begravdes människan om de inte skulle dö? Låt oss sammanfatta, både från skriften och förståndet att jordbävningar är Guds handling och dom, det rättvisa resultatet och straffet av synd.


John Wesley sermon 129

tisdag 4 mars 2014

Att fokusera på Kristi Kors

Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. - 1 Kor 2:2
Det finns alltid en frestelse hos oss att fokusera på allt annat än Kristi Kors.
Om vi kollar runt i den kristna världen hur många bloggar och predikanter finner vi  inte det som fokuserar på allt annat än Kristi kors.? Vi finner bloggar om konflikter mellan svenskar och ukrainare, vi finner bloggar om yttersta tiderna, vi finner bloggar om teologi, och vi kan finna bloggar som sprider vänster politik kryddat med karismatik. Denna frestelsen att avvika från korset är stor inom oss ibland. Vi vill imponera med "våra väldiga kunskaper" och en del älskar att själva vara i centrum. Så fort det skrivs en artikel om dem i tidningen berättar de för hela världen och sätter upp stora bilder på sig själva på sina bloggar.  Ärligt talat om vi skall tala skarpt nu. Jag känner folk som arbetar mycket hårdare för Guds rike som lever enkelt som blir förföljda och hånade, men de säger inte ett ord om det offentligt inför hela Sveriges kristenhet, de talar inte om hur många fattiga de hjälper, vilka missionsorganisationer de stödjer, eftersom för de är det en självklarhet. De lyder Jesu ord om att den som gör saker i hemlighet skall bli välsignad medans de som beter sig som fariséerna och skyltar vilt med vad de gör skall inte bli belönade.
Det är viktigt att vi gör som Paulus och fokuserar på korset först och främst i vår undervisning och sedan kan man ha med annat också som berör det kristna livet och kristna världen.

"Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se er. Då får ni ingen lön hos er Fader i himlen." - Matt 6:1

Paulus när han talade om sig själv talade han om lidanden han fick vara med om. Det var det enda han tog upp. För honom var det att tala om allt lidande som gällde, inte att tala om alla så kallade goda gärningar han genomförde.

Korset måste vara i centrum. Vi får inte ta bort korset ur vår förkunnelse varken som predikant eller bloggare. När korset försvinner försvinner saltet och Guds kraft. Om man läser lite äldre literatur så var korset i centrum. De behöver inte läsa många predikningar innan du finner något om korset. Givetvis talade man inte alltid om korset utan man undervisade om allt som bibeln lär också, men korset var det centrala.
Om någon är en evangelist så skall talet om korset vara än mer centralt. All evangelisationsarbete, all församlingsarbete måste vara fokuserat runt talet om korset. I Sverige idag jag vågar säga detta för det är sant är det otroligt svårt att ens finna något tal om korset alls. Hos alla större bloggare får man leta länge för att ens finna något som ens nämner korset och när man väl gör det nämner man inget om människans synd och korruption, eller varför en människa behöver frälsningen, inget om rättfärdiggörelsen, inget om vad det innebär att vara en kristen.
Man kan ju undra då om man är lydig missionsbefallningen som säger att vi skall göra alla folk till lärjungar?
Att göra folk till lärjungar innebär att predika korset och lära dem att leva i enlighet med evangelium.
Detta är djupt allvarligt och vi behöver en reformation i detta landet där vi går tillbaka till korset och talet om korset. Alla väckelser eller reformationer har handlat om att gå tillbaka till korset och rättfärdiggörelsen. Väckelserna har börjat med att mängder av folk som trodde sig vara kristna blir omvända när de upptäcker evangelium och korsets budskap. Det finns en otroligt stor brist på budskapet om korset i vårt land idag.
Många säger att de predikar korset, men om du jämför det med bibeln eller med våra förfäder så är det inte alls fallet. Jag har en vän som är missionär. Han berättade för mig att när han var ung så trodde han att Jesus hade dött på korset för hans synder, men han hade insett att han var just den syndaren som behövde frälsningen. Det är en sak att lite ytligt tro på något och en helt annat sak att uppleva korsets kraft i sitt liv.
När väckelserna drabbade världen så var det inte heller brist på kors predikanter. När Gud gjort ett sant verk i en människas hjärta så reser han också upp predikanter som förkunnar korset.
Paulus han predikade korset överallt han åkte predikade han korset och han skrev brev till
församlingarna där han undervisade hur de nu skulle leva sitt liv efter att de hade blivit frälsta.
Alla är inte evangelister men alla skall tala om korset.
Låt oss leva med korset i centrum och inte veta av något annat än korset.
Låt kämpa mot frestelsen att avvika från korset och pyssla med allt annat som vi inte borde.


måndag 3 mars 2014

Fariséen och publikanen - George Whitefield (1714-1770)

(Jag har editerat bort svåröversatta delar och tagit med bara det viktigaste för att förstå poängen).

Luk 18:14 "Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd"
Även om det finns folk som vågar förneka Herren Jesus, och misstro uppenbarelsen som han har givit oss, och därmed dra på sig en snabb undergång; hoppas jag att det finns få sådana här bland eder, till vilka jag nu predikar Guds rike. Om jag skulle fråga dig, hur förväntar du dig att bli rättfärdig inför en djupt förargad Gud? Jag antar att du skulle svara på grund av Jesus. Men om vi skulle rikta oss in mer mot ditt samvete. Fruktar jag att att de flesta skulle ha Herren Jesus halvt som sin frälsare, och leva som om de hade skapat sin egna rättfärdighet. Detta är inte i enlighet med kristen tro. För vi är alla självrättfärdiga av naturen; det är normalt att vända sig mot gärningar, för att försöka ta sig uppåt. Vi har haft så få sanna nådeförkunnare under de senaste åren. Att de flesta som bekänner sig som kristna nu ser ut att satt sitt hopp som fariséerna gjorde och förtjänar titeln farisée mer än kristen.
Sådana var den största majoriteten av folk under tiden våra Herre hade sin publika tjänst; och det var därför han nästan alltid predikade evangelium till stackars syndare, och hemska fruktansvärda ve rop över stolta självrättfärdiga.

Liknelsen som dessa ord kommer ifrån ser detta: Evangelisten (Lukas) skall nu informera oss (vers .9) "För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse"
En viktig liknelse som är värd all uppmärksamhet.. "Må den som har öron höra" vad Jesus säger till alla bekännande kristna i denna liknelse.
Ver. 10. "Två män gick upp till templet för att be (och två män av helt olika karaktär)En var en Farisée och den andra var en publikan" Fariséen var av den strängaste sekt  "Jag var av den strängaste sekten av Fariséerna," säger Paulus. De bad ofta; och inte bara det, men de bad långa böner; så att de skulle få lite extra ära, be bad gärna i gathörnen, vid vägkorsningar, där mycket folk passerar, så att folket skulle se dem. de bar långa grejer i sina kläder,så som skriften befallde, så att folk skulle se att de älskade att lyda Herrens lag. De var så nogranna med det perfekta yttre, så att de till och med tvättade händerna när man gick in och ut i templet.. De höll i tvättfaten, och obeserverade allt i lagen. De var ivriga att hålla sina fäders traditioner, att hålla cermonier och riter i deras kyrkor, utan att förstå att de ständigt bröt mot Guds lag. De var så precisa när det gällde att följa sabbaten , att de fördömde vår Herres handlande; och de kallade honom en syndare, och till och med sade att han inte var från Gud, eftersom han hade botat en blind man på sabbaten. På grund av detta visade folket dem stor vördnad och respekt, som sorgligt nog leddes fel av blinda ledare: dem hade de främsta platserna i synagogerna, folk hälsade på dem på torget (vilket de älskade) de kallades Rabbi av folket; de hade ett rykte om att vara fromma, det hade blivit ett talesätt bland judarna "om det var en av två som skulle bli frälst, så vore det fariséen".

Men Publikanerna var inte sådana. Det verkade som att de var judar, eller åtminstone proselyter som vaktade grinden; för vi finner här en som är på väg upp mot templet; men personligen, tror jag de var hedningar; för de samlade in romerska skatter, och bringade in mycket rikedom genom att föra falska anklagelser mot folket. De var hatade av alla, eftersom Jesus säger till lärjungarna, "den uteslutne mannen" då skall han vara för dig som en hedning och publikan.." Och Fariséerna tyckte inte om att Jesus var en vän med syndare och publikaner och att han åt tillsammans med dem.

De var inte överens om det mesta, men de var överens om att man skulle gå till templet och be, vilket de nu var på väg att göra . De värsta hedningarna(icke judar) gick till templet. Vi ser tidigt i gamla testamentet hur folk gick till templet för att offra; och jag finner inget motsatt i nya. Vår herre, och hans apostlar, gick ofta upp till templet; och vi är uppmanade av apostlarna, "överge inte de heligas sammankomster,"
"Två män gick upp till templet för att be." Jag fruktar att en av dem glömde sitt ärende.; för det förtjänar inte sitt namn bön: han kunde istället ha sagt att han kom till templet för att skryta, än för att be; för jag finner inte ett ord av bekännelse av synd; inte en antydan eller bekännelse av tidigare synd, eller för bön om nåd och hjälp för kommande tider: det enda han kommer med inför Gud , är vad han har åstadkommit.
Ver. 11. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen."
Först lägger Herren märke till hans position; " Fariséen STOD UPP" han blir inte dömd för det; eller för att han inte böjde knä, han hade rätt böneställning. "När ni står och ber,"säger vår Herre; även om vår Herre i bland böjde sina knän, till och med, låg ner platt på marken med ansiktet nedåt ; hans apostlar knäböjde också, som vi kan läsa i Apostlagärningarna, vilket får mig att undra ibland , vem är så bigott att stå upp i en familj, och i publik bön, att de inte knäböjer, även om alla runtomkring dem knäböjer. Jag fruktar att det är något med fariséens tillvägagång sätt. Vad som utmärker fariséen,  är att han "står för sig själv:" han stod för sig själv i en fin del av templet, den övre delen nära det allra heligaste , så att församlingen kunde se vilken överlåten man han var, han bad för sig själv, ut från sitt eget hjärta; han bad inte i mönster; det var en improviserad bön: För det finns många fariséer som ber och predikar improviserat. Jag förstår inte varför dessa inte skulle bli förvärvade, precis som annan konst och vetenskap. En man som har en god talkonst, ett bra minne, kan repetera sina egna eller någon annans predikningar, och med hjälp av Wilkins eller Matthew Henry, kan åstadkomma väl, utan att ha en gnutta sann nåd i sitt hjärta; Jag säger detta inte för att ta bort improviserade böner, eller för att bryta ner de kära själar som ber i anden;  Jag vill bara ge en tillrättavisning till dem som är bigotta till improviserande böner, att de kan döma, , alla som använder liturgi, som om det inte vore lika heligt eller himmelskt, som dem som ber utan liturgin. Detta är fel!. Inte alla som ber improviserade böner är heliga, inte heller alla som ber efter mallar är formella män.. Låt oss inte döma varandra; låt inte dem som använder bönemaller döma dem som ber improviserat , låt inte heller den som ber improviserat döma den som ber efter mallar.

"Han stod och bad för sig själv; "Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen."  Här är ett uppträdande av hängivenhet, men det är bara en show. Att tacka Gud för att vi inte är rånare, orättvisa, äktenskapsbrytare och inte lika onda i våra handlingar som alla andra, är verkligen passande, rätt och vår plikt för vissa.
För vilket mått av godhet det än må finnas i oss, och kanske mer än hos andra; så är detta att stå emot Guds hjälp och nåd.
Vi är alla lika utformade och födda i synd; vi har alla gått miste om Guds härlighet, och är ansvariga för lagens förbannelse över oss; så "Den som berömmer sig, skall berömma sig av Herren" För ingen av oss har något som vi inte har tagit emot; och vad vi än har tagit emot, så har vi inte alls förtjänat det, och vi har inte fått det på grund av att vi tiggt fram det: utan allt är på grund av fri nåd. Om fariséen hade tänkt så, när han sade, "Gud, jag tackar dig att jag inte är som andra," så hade det blivit en perfekt inledning på hans bön: men han var en fri vilja förespråkare, och självrättfärdig  och tänkte på sin egen styrka och förmåga, han trodde att hade lyckats hålla sig borta från allt detta. Jag kan inte se av vilken anledning han hade att se sig själv som rättfärdig, bara för att han var tvungen att lita på sig själv att han var rättfärdig, bara för att han inte var en rånare, orättvis, äktenskapsbrytare; ändå var han lika stolt som djävulen själv. Han inte bara skryter, men ljuger inför Gud,  han tackar Gud att han inte är orättvis: men är det inte en handling av högsta orätt att beröva Gud hans ära? är det inte en handling av orättvisa att döma vår nästa? ändå är denna mannen skyldig till bägge dessa brotten. Lika mycket som Publikanen!!. Han talar med yttersta förakt om denna publikanen! Kanske pekade han ut stackaren, så att andra skulle behandla honom likadant. Han var stolt, självsäker full av skryt, Vad hade allt detta med Publikanen att göra? antag att publikaner var orättvisa, och rånare, betyder det då att han måste ha varit sådan? och om han var en sådan syndare, hur vet han att han inte hade omvänt sig från dem? Han kommer upp till templet för att be,det är ju i sig ett gott tecken på reformation. Du är därför oförlåtlig , Du Farisée, vem är du som dömer publikanen: för den som dömer honom att vara orättvis, håller just på att döma, orättvis är du själv: du offrar endast en dåres offer.

Vi har sett vad Fariséens negativa godhet har lett till;  Låt oss se hur långt hans positiva godhet leder; för om vi är verkligt religiösa skall vi inte bara avsky ondska utan också göra gott,  "Jag fastar två gånger i veckan, Jag ger tionde av allt jag äger"
Fariseén är inte fördömd för att han fastar, för fastande är en kristen plikt; "när du fastar," säger vår Herre, därför tar vi förgivet att hans lärjungar skall fasta.  "När brudgummen tas i från eder, då skall ni fasta", "ofta under fasta" säger Aposteln.  Fariséen är enbart dömd för att han gör en rättfärdighet av fastan, och tror att Gud skulle acceptera honom, eller att han var bättre än sin nästa, på grund av att han fastar; det var detta han var dömd för. Fariséen skall inte dömas för att han fastade två gånger i veckan; Jag önskar att flera kristna skulle ta efter honom i det, men att förtrösta på fastan och tro att man var rättfärdig på grund av det var i Guds ögon avskyvärt "Jag ger tionde av allt jag äger." Han kunde likaväl ha sagt, Jag betalar tionde. Men självrättfärdiga tror att de ger något till Gud  "Jag ger tionde av allt jag äger:" Han fick gott samvete av att ge tionde, inte bara av allt lagen kräver, utan av mynta, och kummin, av allt jag äger; det var bra; men att skryta om sådant, eller över sin fasta, är fariséistiskt och sataniskt. Låt oss nu summera rättfärdigheten hos denna skrytande Fariséé, och se av vilka få orsaker han hade att förtrösta på sig själv. Han är inte orättvis, han är ingen äktenskapsbrytare, ingen rånare; han fastar två dagar i veckan, och ger tionde av allt han äger; och allt detta må han göra, och mycket mera, och ändå vara ett djävulens barn, för det nämns inget om att han älskar Herren sin Gud av hela sitt hjärta, vilket är det  "första och största av buden" här finns inte en stavelse av inre religion; och han var ingen sann jude, utan en som var jude till det yttre. Det var en ytlig religion som till det inre var full av stolthet, självrättfärdighet, fri vilja och stor kärlekslöshet.

Vi är inga fariséerna, tänker du, högt upprörda över hans karaktär?. En del av er kanske blir arga på mig nu, men jag måste tala i kärlek. Jag fruktar att denna liknelse talar om många av er: är det inte många bland er som gå upp till templet för att be, med samma anda som denna fariséen? Eftersom du faster, må det vara ibland, eller varje fredag,och eftersom du inte gör någon illa, du tar emot sakramenten, betalar tionde, och ger till de fattiga; så tror du att du är säker, och förtröstar på dig själv att du är rättfärdig, och innerst inne föraktar du dem som inte lever som dig? Jag är övertygad att så är det med många av er!!

Låt oss nu titta på Publikanen i vers 13. "Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet* och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare.."
"Publikanen stod långt borta."kanske i den yttre delen av templet, medveten om att han inte var värdig att vara i det allra heligaste; så medveten och nedtyngd av sin egna ovärdighet, att han inte ens vågade lyfta upp blicken mot himlen, som han visste var Guds tron. Vad han kände han under denna tiden? . Jag tror jag kan se honom där, Ståendes långt borta, fundersam, deprimerad, och tyngd av sorg; ibland försöker han kolla upp; men då, tänker han att himlen är oren i Guds ögon, och änglarna själva är debiterade med dårskap, hur skall då ett kräk som jag våga lyfta upp mitt huvud!? och visa att hans hjärta var fullt av heligt själv agg , och att hans hade en sorg, han slog sig för bröstet: han skyller inte på något annat än hans egna onda hjärta. Han kommer inte som den icke ödmjuke Adam, lägga skulden för sin vidrighet på Gud, och säga,  Passionerna som du gav mig har bedragit mig, och därför syndade jag: han är alltför botfärdig för att kunna komma inför skaparen; han slår sig för bröstet, hans förrädiska, otacksamma, desperata onda bröst; ett bröst nära att brista: Jag tvivlar inte, många tårar har han gråtit ut, "Gud var nådig mot mig syndare." Han bad inte, Gud var nådig mot den där stolta fariséen, utan han fann tillräckligt mycket i sig själv, utan att behöva titta på andra. Inte heller, Var nådig mot mig den helige; för han visste "all hans rättfärdighet var som en smutsig klädnad." Inte heller, Gud förbarma dig över en sådan eller en sådan, utan Gud förbarma dig över just mig, en syndare som mig, en syndare sedan födseln, en syndare i tankar, ord, handling, en syndare till alla mina föreställningar, en syndare, som inte är i hälsa, och som det inte bor något gott hos, en syndare, miserabel, blind, naken, från topp till tå,
full av sår och smärta, en självfördömd syndare. Vad tror du? Skulle denna publikan bli stött om han fick höra av en predikant att han förtjänar att bli dömd? skulle han bli arg, om någon hade sagt till honom att han av naturen är en halv djävul och ett halvt odjur? Nej, han hade bekänt han förtjänar tusen helveten och att han är en djävulsk syndare. Han kände vilken hemsk grej det var att avvika från Gud; Han kände på alla sätt att det inte fanns några ursäkter; han visste att han inte på något sätt kunde bli rättfärdigad i Guds ögon; och att han därmed är helt beroende av en suverän nåd " Gud var nådig en syndare som mig." Här finns ingen förtröstan på köttet, inget hänvisande till fasta eller tionde, eller något annat han har gjort; här finns inget skryt att han inte var någon rånare, orättvis, eller en äktenskapsbrytare. Kanske var han skyldig till alla dessa brott, åtminstone visste han att han var skyldig och följt sitt hjärtas begär; och därför, med en bruten ande gråter han ut inför Gud "Gud var mig nådig"
Denna mannen kom till templet för att be, och han bad mycket riktigt. En förkrossad och ödmjuk ande förkastar aldrig Gud. " Denna publikan , denna föraktade, syndfulla, men förkrossade man, han gick hem rättfärdig men inte den andre Fariséen.

Låt alla ni Fariséer lyssna och inte förvränga texten; för när texten säger att publiken gick hem rättfärdig men inte den andre. Så menar inte Herren att bägge var rättfärdiga eller att publikanen var lite mer rättfärdig än den andre, utan det betyder att publikanen var rättfärdig och inte fariséen. Vår herre sade "Publikaner och horor skall komma in i riket före er" Att fariséen inte var rättfärdig (frälst) är säkert för "Gud står emot de högmodiga" och att publikanen var frälst kan vi se i texten "Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd"  Liknelsen är alltså till alla som hör detta idag. 
Liknelsen om publikanen och fariséen är en bild på hela världens befolkning. för hela världen är indelad i två klasser. De som förtröstar på sig själva eller till viss del att de är rättfärdiga, och då är de Fariséer; eller så har de ingen förtröstan i sitt kött, och är själv fördömda syndare och de är som publikanen.

Lyssna alla ni självrättfärdiga, bäva, och skåda din dom !, en hemsk dom, mer hemsk än ord kan uttrycka, eller tanke kan tänka! Om du vägrar att ödmjuka dig själv, efter att ha hört denna liknelse, Jag kallar himlen och jorden som vittnen emot dig denna dagen, Gud skall besöka dig med stormar och hålla ut alla sina skålar av vrede över ditt upproriska huvud; du har upphöjt dig själv, och Gud skall förödmjuka dig härefter, du är stolt som djävulen, och med djävlarna skall du bo i evigheten. "Bedra inte dig själv, Gud leker man inte med;" han ser ditt hjärta, han vet allt, och nu när du kommer till templet för att be är dina böner fulla av synd, och du går hem icke rättfärdiggjord, Guds vrede vilar över dig, alla lagens förbannelser tillhör dig; förbannad är du när du går ut; förbannad är du när du kommer in; förbannade är alla dina tankar, förbannade är dina ord, förbannade är dina gärningar, allting du gör, säger, eller tänker, från morgon till kväll är bara en lång serie av synd. Hur högt aktad du än må vara i människor ögon, hur mycket du än får de finaste platserna i synagogan eller i kyrkan "Ödmjuka dig därför under Guds hand" ta bort alla självrättfärdiga tankar, och varje högmodig föreställning som går emot den perfekta, ställföreträdande rättfärdigheten från Jesus Kristus "För enbart den som ödmjukar sig skall bli upphöjd" Den som ödmjukar sig vem han än är, istället för att fasta två gånger i veckan, kanske han har druckit två gånger i veckan, istället för att ge sitt tionde kanske han har lurat tjänarna på tiondet, och kungen på sina skatter; kanske han har varit orättvis, en rånare, en äktenskapsbrytare, även om alla synder i hela världen har begåtts, om genom nåd som publikanen han ödmjukar sig, så kall han bli upphöjd; han skall fritt bli rättfärdig från alla sina synder genom Jesu blod; han skall ha frid med Gud, en frid som övergår allt förstånd; men inte bara frid, utan också glädje över tron, han går från satans rike till Guds kära sons rike; han skall leva med Kristus, och Kristus i honom; han skall vara ett med Kristus, och Kristus ett med honom; han skall dricka gudomlig glädje, som en flod; han skall bli helgad i anden, själen och kroppen; med andra ord han skall bli uppfylld av Guds fullhet. Den som ödmjukar sig skall bli upphöjd lika högt som himlen är över jorden, till och med till Guds högra sida, där skall han glatt sitta, glad i både själ och ande, och döma änglar, högt, utom räckhåll för synd och problem, evigt säker från all fara. Syndare visste du hur högt Gud har tänkt upphöja den som ödmjukar sig och tror på Jesus, du borde absolut ödmjuka dig, åtminstone be Gud att ödmjuka dig; för det är han som måste krossa klippan i ditt hjärta, och orsaka att floder av tårar kommer därifrån. Om Gud bara kunde göra det genom detta budskap, precis som genom Mose stav! Jag skulle slå dig om och om igen med staven som innehåller hans ord, tills var och en av er är som publikanen och utbrister "Gud var nådig mot en syndare som mig" Vad underbart det vore att höra en dag som denna.
Finns det fattiga syndare bland eder?  vad, är ni alla Fariséér? Helt klart klarar ni inte av tanken att gå hem i dag orättfärdiga kan ni? Vad skulle hända om du skulle dö just nu och din själ skulle stå inför en hemsk dom tillsammans med de döda? Vad skall du göra utan Kristi rättfärdighet?
 Jag skall be dig att låt oss tala lite förstånd. Om du ödmjukar dig skall dina synder blottas bort och du blir vit som snö. En handling av sann tro på Kristus, rättfärdiggör dig för evigt, han har inte lovar dig vad du inte kan genomföra; han kan upphöja dig.