Translate

tisdag 4 februari 2014

Smörjelsen från Gud står emot Antikrist

 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. 19 Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. 20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. 21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen.
22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet.
26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. 29 Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. - 2 Joh 2:18-29
I detta stycke talar det om Antikrist att det skall komma många av de i de sista tiderna.
Redan när Johannes skrev detta fanns det ånga antikrister bland dem. Och det är värt att notera i vers 19 att antikrist kom inifrån kyrkan. De hade en gång tillhört den sanna kyrkan men lämnat den. De lämnade den för de var aldrig sanna lärjungar utan kom med något nytt.
Det sägs av äldre bibelkommentarer och traditionen att dessa antikrister var falska lärare som påstod sig ha en speciell smörjelse. De sade att de hade speciell kunskap om bara de hade och som de hade fått uppenbarat för sig själva. De kom alltså i från kyrkan med sina speciella uppenbarelser som var falska läror som inte byggde på Guds ord utan på egna falska uppenbarelser.
Det är därför Johannes i vers 20 säger till församlingen att ni har redan smörjelsen. Han varnade dem för denna falska smörjelse att de inte behövde ta emot den eller lyssna till den för de hade redan den sanna
smörjelsen. Den sanna smörjelsen var den sanna kunskapen och insikten i Guds ord. "Ni känner alla sanningen" (vers 20). De falska lärarna, antikristerna lärde att de behöver en smörjelse för att få sann uppenbarelse. Men detta var falskt och villoandar därför skriver Johannes som han gör och säger till församlingen "Ni har sanningen".
I vers 22-24 ser vi hur denna falska smörjelse och dessa antikrister förnekade Jesus som Kristus.
Det var alltså läror som nedgraderade Jesus som Kristus. m du har läst boken syner och visioner med Kenneth Hagin så har du ett typ exempel på detta.
Kenneth påstod ha fått en speciell smörjelse från Gud och problemet var att dessa uppenbarelser han hade nedgraderade Jesus som Kristus och tog makten från honom och gav den till människan..
Det var precis sådant Johannes varnade för och kallade detta för antikrist.
Johannes skrev just detta med tanke på folk som försökte leda dem vilse som kom in i församlingarna med sin undervisning, " Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse" (v.26).
Åter igen i vers 27 repeterar han vad han tidigare sagt. " Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. " 
Om du är en sann troende så har du smörjelsen inom dig och du behöver ingen som kommer och säger "Här är smörjelsen kom och ta emot den"  Utan Guds ande kommer alltid leda dig till hans ord bibeln. Medans de falska lärarna och antikristerna kommer att leda dig bort från sanningen. Kenneth Hagin i sin bok syner och visioner protesterar själv mot sina uppenbarelser vid ett tillfälle säger han till den har tar emot uppenbarelsen att detta strider ju mot bibeln. Men den han mötte i sin vision övertalade honom om att det var sant.
Så det är tydligt att Kenneth Hagin var en antikrist och lärorna han förde in var inte sanningen utan en lögn.
 Slutligen säger Johannes " Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. 29 Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom." Förbli I Kristi ord och undervisning och följ inte antikrist så kommer du inte behöva stå där med skam på domens dag. Och var och en som gör det kan vi veta är född på nytt och tillhör Jesus. De som inte förblir i sanningen följer antikrist och lögnen.