Translate

söndag 16 februari 2014

Profetia om Kristi försoningsverk

20 Medan jag ännu talade och bad och bekände min egen och mitt folk Israels synd och inför HERREN, min Gud, bar fram min förbön för min Guds heliga berg - 21 medan jag alltså ännu talade i min bön - kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig, och det var vid tiden för kvällsoffret. 22 Han undervisade mig och sade till mig: "Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. 23 Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked, för du är högt älskad. Så ge akt på ordet och förstå synen:
24 Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste. 25 Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter. 26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. 27 Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."- Dan 9:20-27

Profeten Daniel hade varit i bön och fasta för sitt folk Israel. Ni i vers 20 är han i ett skede när han bekänner sina synder och sitt folks synder inför Herren.
När han gör detta kommer plötsligt ängeln Gabriel flygande i all sin hast med en profetia om Jesus Kristus.
Daniel hade bett om förlåtelse för sina synder och sitt folks synder och nu ges en profetia genom Gabriel om att den skall komma en som skall sona världens synder.
Vi läser " Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste."
Sjuttio årsveckor var bestämda över Israel och den heliga staden Jerusalem. Efter dessa sjuttio års veckor hade gått skulle Messias komma och göra vad då ?
Jo det ser vi i resten av vers 24.  göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.
Så i stycket framför oss ser vi i vers 20 hur Daniel ber om syndernas förlåtelse och Gabriel kommer och säger at tom 70 års veckor skall detta ske. Då kommer han som skall sona för synden, bära fram en evig rättfärdighet, han skall försona all skuld och han skall fullborda alla profetior.
Vem är det Gabriel prata om ? Svaret är Jesus Kristus. Det va Jesus Kristus som kom för att dö för våra synder och profeten Daniels synder och Guds folks synder. Det var Jesus Kristus som kom med evig rättfärdighet och med ett evigt förbund.
I vers 25 läser vi : "Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter".
När Gabriel sade detta befann sig Israels folk under fångenskap i Persien. Men det dröjde inte länge förens de genom Esra börja återvända hem till sitt Land och återuppbygga det. Vad Gabriel säger till Daniel här är att efter att Jerusalem har hade återuppbyggts skulle det gå sjuttio årsveckor till dess den smorde furste kommer. Den smorde fursten är Jesus Kristus. Ordet Messias betyder "den smorde" och furste betyder kung. Så den smorde fursten betyder alltså Messias konungen som skulle komma och sona för skuld och synd 490 år efter att Jerusalem hade återuppbyggts.
.Men vi vers 26 läser vi:
"Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten."
Men det var efter 483 år som den smorde Jesus Kristus skulle förgöras och försoningen skulle bli fullbordad.
Kristus skulle komma med ett nytt förbund och vi läser i vers 27 " Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."
För att detta nya förbund skulle kunna stadfästas måste det gamla bort. Israel hade dödat den smorde Messias, Jesus och nu skulle Gud hämnas och förgöra helt staden Jerusalem och templet som nämns i vers 27.
I det gamla förbundet fanns det mat och slaktoffer som pekade på en kommande frälsning och Messias. Nu skulle Jesus komma och Israel och Jerusalem tog inte emot honom.
Istället skickar Gud en kung (furste) som förintade Jerusalem och templet och tog bort alla mat och slaktoffer. Denna fursten var troligtvis de romerska kejsarna som utförde detta år 70.
Så i dess kontext handlar denna profetia om Jesus och försoning för världens synder.