Translate

måndag 24 februari 2014

När svårigheterna drabbar just oss.

Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. 3 Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. 4 Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende.  - Jak 1:2-4
Som kristna kommer och måste vi gå igenom svårigheter, dessa svårigheter kan vara av olika slag. Men gemensamt är att de testar vår tro. Det kanske extremaste fallet i skriften var Job som blev av med alla sina barn, och sin inkomst och blev sjuk allt på en och samma dag. Job gick igenom en tung period men det var för hans bästa och det han gick igenom var Guds väg i hans liv.

Ibland kommer svårigheterna vår väg och det gör ont, riktigt ont. Men Jakob säger att vi skall räkna det som största glädjen när vi råkar ut för Guds prövningar.
Det är Gud som testar vår tro. Jobs tro blev testad till det yttersta och vi som kristna kommer att bli det också..
Jag känner personligen folk som gått igenom fruktansvärda grejer och som jag har hört säga att om det inte vore för god biblisk undervisning hade jag aldrig stått ut.
Jag håller med honom. Det är god undervisning som får folk att härda ut. Det är därför denna bloggen inte står för framgångsteologin. För den lär folk medgång, men sann kristen biblisk teologi lär ut att Gud prövar oss i motgången.
När saker och ting kommer vår väg är det lätt att börja tänka att Gud är emot dig men så behöver inte alls fallet vara. Kung David klagade inför Gud "Varför går det väl för de ogudaktiga?" (Ps 73)
Job ställer samma fråga "Varför får de ogudaktiga leva, bli gamla och växa i kraft? " - Job 21:7.

Det är normalt att när svårigheter händer just oss börjar vi ställa dessa frågor.
Job som var en rättfärdig man ställde den frågan. David som var en rättfärdig man med ett hjärta som var av Gud ställde samma fråga.

Så du är inte ensam om att ställa just den frågan.  Varför går det väl för alla andra men inte för just mig?- Svaret är som vi läste i Jakobsbrevet. Det är Gud som prövar oss. Det är Guds handlade i vårt liv och allt samverkar till det bästa för dem som älskar honom.