Translate

fredag 28 februari 2014

John Wesley om människans ondska

"Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda" - 1 Mos 6:5
2. "Gud såg deras hjärtans tankar" -- som fanns i deras inre, anden inom dem, allt som fanns i hans inre känslor. Hans  "alla avsikter" Det är svårt att finna ett ord av större betydelse. Det inkluderar allt som är format, skapat, fabricerat inuti; allt som finns och håller själen; varje lutning, begär, passion, apetit; varje humör, syfte, tanke. Av det följer även som en konsekvens varje ord och handling, som naturligt kommer från dessa källor, är antingen goda eller onda beroende på vilken källa de kommer i från.
3. Nu såg Gud att allt detta, precis allt, var ont; -- de var i strid mot moralisk rättfärdighet och hela Guds natur, som givetvis omfamnar allt gott. Men deras hjärtan var emot Guds vilja, den eviga standarden mellan gott och ont; emot den rena, heliga avbilden av Gud, som människan från början var skapad till, och var han en gång var när Gud stod, överblickandes av sina händers verk, såg han att allt var gott; motsatt till rättvisa, barmhärtighet, och sanning, och de väsentliga relationer som varje människa bär till sin Skapare och hans medmänniskor.
4. Men fanns det inget gott blandat med det onda? fanns det ljus blandat med mörkret? Nej; inget alls: "HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda" Det kan inte förnekas, men många av dem, säkert alla, hade goda tecken nedlagda i sina hjärtan; eftersom Guds ande också "bemödar sig med människan,"så att han kanske skulle omvända sig, speciellt under tidsfristen, de hundra tjugo åren, medans arken byggdes. Men fortfarande "i hans kött bodde inget gott;" hela hans natur var helt ond: Den var helt i linje med sig själv,och inget av den andra naturen fanns där.
5. Frågan kanske fortfarande finns kvar, "Var det inget uppehåll av denna ondskan? Fanns det inga klara intervaller, där det kom något gott ut ur människans hjärta?" Vi är inte här för att finna, vad Guds nåd kan göra i en människas hjärta; och, bortsett från det, har vi ingen orsak att tro att det fanns intervaller när ondskan upphörde, för Gud såg " att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda" , det var alltid det samma, d.v.s "var enbart onda hela tiden;" varje år, varje dag, varje timme, varje stund. Han har aldrig börjat göra gott...