Translate

onsdag 26 februari 2014

Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger HERREN.

 Så säger HERREN Sebaot: Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från HERRENS mun. 17 Om och om igen säger de till dem som föraktar mig: "HERREN har sagt: Det skall gå er väl." Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de: "Ingen olycka skall drabba er." 18 Men vem har tillträde till HERRENS råd, så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det?
19 Se, HERRENS stormvind, full av vrede, bryter fram, en virvlande storm! Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner. 20 HERRENS vrede skall inte vända åter, förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden skall ni inse och förstå det.
21 Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de i väg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade de. 22 Om de haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar.
23 Är jag en Gud endast på nära håll, säger HERREN, och inte en Gud också långt borta? 24 Eller kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom? säger HERREN. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord? säger HERREN. 25 Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn. De säger: "Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm." 26 Hur länge? Vad finns det i hjärtat hos profeterna, lögnprofeterna, de som profeterar sina egna hjärtans svek? 27 De tänker att de genom sina drömmar, som de berättar för varandra, skall få mitt folk att glömma mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn för Baal. 28 Den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm. Men den som har tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord. Vad är halm mot säd? säger HERREN. 29 Är inte mitt ord som en eld, säger HERREN, och likt en slägga som krossar klippan? 30 Se, därför är jag emot profeterna, säger HERREN, dessa som stjäl mina ord från varandra. 31 Jag är emot profeterna, säger HERREN, de som bär fram sin egen tungas ord och säger: "Så säger HERREN." 32 Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger HERREN. När de berättar dessa drömmar, för de mitt folk vilse med sina lögner och sitt skryt. Det är inte jag som har sänt dem eller givit dem något uppdrag och de kan inte alls hjälpa detta folk, säger HERREN. - Jer 23:16-32

Under Jeremias tid fanns det en eller två sanna profeter i hela Israel. Det fanns många präster och många som kallade sig profeter och många som kanske av allmänheten sågs som stora gudsmän.
Men det fanns bara några få sanna profeter och Jeremia var en av dem.
Jeremia levererar ord från Herren till de falska profeterna. Han säger till dem att Gud är emot dem! De har inte Gud på sin sida och profeterar inte vad Gud har sagt.
Vad var problemet ?  Problemet var just att man sade vad Gud inte alls hade sagt. Man inbillade sig att man talade för Gud när man inte alls gjorde det.
De talade syner och visioner och drömmar som de själva hade haft och sade att "så säger Herren
Jeremia hade profeterat att de skulle falla under Babylon om de inte omvända sig från sina synder. Medans de falska profeterna profeterade välgång och framgång och att Gud var med dem.
"Om och om igen säger de till dem som föraktar mig:  "HERREN har sagt: Det skall gå er väl.""
Det fanns folk som levde i synd och dessa falska profeter pekade inte på synden utan sade tvärtom. "Det skall gå dig väl"  Vi kan se denna princip överallt i bibeln hur sann profetia avslöjar synden i en människas liv :  "Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De uppenbarade inte din missgärning för dig för att göra slut på din fångenskap. De budskap de förkunnade för dig var falska och förförande." - Klag 2:14

Problemet med dessa profeter var att de pekade inte på synden utan i stället sade att allt är väl, allt är väl.
"Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. 25 Hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: "Gud är verkligen i er!" - 1 kor 14:25-26

Men en aspekt av biblisk profetia är att den avslöjar synden i en människas liv. Petrus hade denna gåvan när han såg igenom Annanias och Safira som förövrigt dog. 

De falska profeterna hade drömmar och visioner som var deras egna som aldrig gick i uppfyllelse och de talade välgång när en person levde i uppenbar synd.
Vi kan tillämpa samma principer i dagens församlingar.
Om någon kommer och börjar profetera drömmar och visioner som aldrig sker så är de inte sända av Herren och eller om det kommer profeter som aldrig pekar på synden i människans liv så är de inte heller sända av Gud.

Den helige anden kom för att överbevisa världen om synd, dom och rättfärdighet.
Om inte det talas om synd, dom och rättfärdighet av en predikant så är de inte sända av Gud.
Precis som Jeremia säger genom Herren. De kommer och säger "Så säger Herren", "Men jag har aldrig sänt dem"
Jeremia var en sann profet som var smord av anden. Han talade om synd, han talade om dom och han talade om en kommande rättfärdighet (Jesus Kristus).
Jeremia profetarade även om framtiden och det han sade skedde.

Vi måste se upp och vaka för sådant. Kommer det sanna profeter eller folk med en sann profetisk gåva, Prisa Herren!. Men kommer det falska in så se upp. Släpp inte in det utan vaka och stå emot djävulens lista angrepp.