Translate

torsdag 6 februari 2014

Gatupredikanten Tony Miano varnar för NAR och Bethel Kyrkan

Tony Miano är en före detta polis som nu mera har gått i pension. Han spenderar idag sin tid åt att gå ut på gatorna och predika evangelium. Han har två gånger varit i Norge och predikat och han har varnat mycket för Bill Johnsson och Bethel Kyrkan som har stort inflytande i Norge och även i Sverige.
Det många inte vet om Bethel kyrkan är att de var tidigare med i Assemblies av God, dvs den amerikanska pingströrelsen. Men de hade en stor konflikt med AoG på grund av att man lärde ut saker som inte var i enlighet med klassisk pingst teologi. Jag minns en gång jag satt och lyssnade på Bill Johnsson så sade han att "Jesus måste bli född på nytt" Detta är ju Kenyon och Hagins läror där man påstod att Jesus behövde bli född på nytt. Tony Miano berättar att Bill Johnsson vid ett tillfälle sagt att Jesus var inte Gud när han vandrade här på jorden utan bara en människa. Så jag antar det var därför han påstod att han behövde bli född på nytt. Han förnekar alltså att Jesus är Gud.
Tony Miano berättar också hur han en gång hade en konversation med Bill Johnssons fru som hade kritiserat en av Mianos böcker. Miano delade evangelium med henne men hon hånade honom och hånade evangelium. Man kan ju undrade varför hon gjorde det om hon verkligen vore en kristen.
Tony berättar även att Bill Johnsson förnekar arvsynden d.v.s att det finns ingen god människa och alla är av naturen dragna till synden innan man blir frälst. Tony berättar även om hur Bill har sagt att alla som tror att man måste lida som kristna predikar ett falskt evangelium. Han har alltså framgångsteologin helt och hållet.
Tony berättar och om vad som förekommer i Bethel där man försöker få småbarn att gå genom väggar.
Han berättar även om John Crowder som är associerad med NAR om hur de vid en nattvard hade haft en så kallad helig påtändning där man imiterade en knarkare och dess rus och kallade det för en helig påtändning. Det är ju fruktansvärd att man på det sättet kan göra narr av Guds ande ändå sväljer folk detta med bulller och bång utan någon som helst urskiljning.
Bibeln säger i 1 kor 11:29-31 att man kan bli sjuk och dö om man tar nattvarden på ett felaktigt sätt. Ändå gör man narr av nattvarden och imiterar knarkare.

                                                        Du kan se hela videon här med Tony här

                                                              och John Crowder här