Translate

söndag 23 februari 2014

Den Helige Ande utför Guds nådeverk C.H spurgeon

Detta är för många en fråga på liv eller död. Den gamla naturen är mycket stark, och man har försökt att tämja och underkuva den, men hon vill inte låta sig underkuvas, och hur angelägen man än är om att bli bättre, tycker man sig, trots allt sitt strävande, snarare bli värre än förut. Hjärtat är så hårt, viljan är så motspänstig, passionerna så våldsamma, tankarna så flyktiga, inbillningen så oregerlig och begären så vilda, att människan känner att hon bär ett näste av vilda djur inom sig, vilka skall uppsluka henne snarare än att låta sig behärskas av henne.
Vi kan säga om vår fallna natur som Herren sade till Job om Leviatan: "Kan du leka med honom som med en fågel eller hålla honom i band åt dina tjänarinnor?"En människa kunde lika gärna hoppas på att förmå hålla nordanvinden i styr med sin svaga hand, som hon kan vänta sig att i egen kraft kunna underkuva dessa upproriska makter, som bor i hennes fallna natur. Det vore för henne en större bragd, än att utföra något av Herkules fabelaktiga arbeten. Här behövs Gud, om något skall kunna uträttas.
"Jag skulle nog kunna tro, att Jesus förlåter synden" säger en, "men det är mitt största bekymmer att jag alltjämt åter syndar och att jag har sådana förskräckliga böjelser till det onda inom mig. Lika säkert som en sten om man kastar den upp i luften, snart faller ned till marken, lika säkert återfaller även jag, sedan man lyft mig upp till himmelen genom sköna och allvarliga predikningar, så är jag snart åter i mitt känslolösa tillstånd. Ack! Jag är så lätt fängslad av syndens basiliskögon och är liksom i en förtrollning, att jag inte kan fly undan min egen dårskap."

Vi behöver rening

Käre vän! frälsningen skulle vara en sorgligt ofullständig sak, om den inte utsträckte sig över hela vårt fördärvade tillstånd, även från denna sida. Vi behöver rening lika väl som vi behöver förlåtelse. Rättfärdiggörelse utan helgelse skulle i själva verket inte alls vara någon frälsning. Det skulle vara att förklara den spetälske ren och likväl lämna honom att dö av sin sjukdom; det skulle vara att förlåta upproret, men likväl tillåta rebellen att förbli sin Konungs fiende.
Det skulle vara att avleda följderna, men överse med själva orsaken och detta skulle lämna oss, i ett ändlöst och hopplöst arbete. Det skulle vara att hämma strömmen för en tid, men lämna kvar en källa full av orenlighet, vilken förr eller senare skulle bryta fram med förökad styrka. Nej, käre vän, må vi komma ihåg, att Herren Jesus har kommit i världen för att ta bort synden på tre olika sätt; han har kommit för att ta bort syndens straff, syndens herravälde och slutligen syndens inneboende.
Den andra punkten kan du genast uppnå - syndens herravälde kan omedelbart bli brutet, och då skall du redan vara på väg till den tredje nämligen: befrielsen från syndens inneboende. "Vi vet att han uppenbarades för att ta bort synderna."