Translate

torsdag 27 februari 2014

Att sluta be för andra är en synd

Det vare också fjärran från mig att jag skulle synda så mot HERREN att jag slutade be för er -  1 Sam 12:23
Dessa ord sades av profeten Samuel. Bara av dessa ord kan vi lära oss mycket som vi bör ta till oss.
Det första vi kan lära oss är att Samuel ansåg det som en synd att sluta be för sitt folk. Han hade rätt, eftersom guds lag säger att vi skall älska vår nästa som oss själva.  Samuel såg att det vore en synd om han skulle sluta be för sitt folk. Samuel bad inte i första hand för sig själv eller för en massiv väckelse. Utan han såg det en synd att inte be för andra. När bönerna för våra bröder i Herren tystnar i vårt liv lever vi i synd och behöver bekänna det för Herren och vänd om.

Det andra vi kan lära oss är att det är ett bibliskt mönster att be för de heliga.
-Jesus bad för lärjungarnas helgelse (Joh 17:9,11,15,17).
-Paulus bad att Efesierna skulle få en ande av visdom och lära känna Gud och hans kärlek (Ef 1:16-19)
-Paulus bad att Filipperna skall växa till i kärlek (Fil 1:9-11)
-Paulus bad för Kolosserna att de skulle få kunskap om Guds vilja och bära god frukt (Kol 1:9-10)
-Paulus bad att Gud skulle förhärligas genom Tessalonikerna (2 Thess 1:11-12).
Som vi ser var inte Samuels bön något undantag utan mönstret finns i hela finne.
I gamla testamentet bad man för folket synder, I nya testamentet bad man att de heliga skulle växa till i Kristus.
Den dagen vi slutar be för de heliga och deras tillväxt i Kristus lever vi i synd och behöver omvända oss.