Translate

tisdag 28 januari 2014

Jesus som din frälsare - C.H Spurgeon

Vad är att tro på honom? Det är inte endast att säga: "Han är Gud och Frälsaren", utan att helt och fullt förtrösta på honom, och att ta emot honom för hela sin frälsning både för tid och evighet, som sin Herre, sin Mästare, sitt allt. Om du vill ha Jesus som din frälsare, så har du honom sedan, och om du tror på honom, säger jag dig på grund av Guds eget ord, som är fast och visst, att du inte kan gå till helvetet, ty detta vore att göra Kristi offer utan verkan.
Det kan inte vara så, att då ett offer en gång blivit antaget, den själ, för vilken detta offer blivit mottaget, likväl skulle kunna bli dömd till döden. Om den troende själen skulle bli fördömd, till vad skulle väl då detta offer ha tjänat? Om Jesus dött i mitt ställe, varför skulle väl då även jag dö. Varje troende kan åberopa, att detta offer verkligen varit gjort för honom, genom tron har han lagt sina händer på det och gjort det till sitt eget, och därför kan han vara förvissad om, att han aldrig kan förgås.
Herren skulle inte kunnat ta emot detta offer för vår räkning och sedan döma oss till döden. Gud kan inte läsa förlåtelsen skriven med hans egen Sons blod och sedan fälla oss. Det vore omöjligt. O, min vän, måtte Herren ge dig nåd att redan i denna stund vända din blick till Jesus och att börja med själva början, nämligen med Jesus, som är urkällan till den skyldiga människans benådning.

Fullkomlig rättvisa
"Han gör den ogudaktige rättfärdig." "Gud är den som rättfärdigar", därför och av detta skäl endast, kan det också verkligen bli gjort och han gör det genom sin gudomlige Sons försoningsoffer. Därför kan det göras med rättvisa - ja, med sådan fullkomlig rättvisa, att aldrig någon kan ifrågasätta det och på ett så genomgående sätt, att på den sista förskräckliga dagen, då himmel och jord skall förgås, ingen skall kunna förneka giltigheten av denna rättfärdiggörelse. "Vem är den som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött. Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör."
Och nu, arma själ, vill du stiga ner i Iivräddningsbåten alldeles som du är? Där är du säker från skeppsbrott. Så ta emot då denna säkra befrielse från det.
"Jag har ingenting med mig", säger du måhända.
Käre vän, det begärs inte att du skall ha något med dig. Människor som flyr för att rädda sina liv, lämnar till och med sina kläder efter sig. Hoppa blott ned i båten, just som du är! Jag vill säga dig något om mig själv för att uppmuntra dig.
Mitt enda hopp för himmelen ligger i den fullkomliga försoning för syndare, som ägt rum på Golgata kors. På detta kan jag fast förlita mig, men jag har inte en skugga av hopp i något annat, vad det vara månde. Du är i samma belägenhet som jag, ty ingen av oss har något gott i oss själva, på vad vi skulle kunna stödja vårt hopp. Låt oss då förena våra händer och stå tillsammans vi korsets fot och anförtro våra själar nu och för evigt åt honom, som utgjutit sitt blod för syndare och vi skall bli frälsta genom en och samme frälsare.
Om du förgås, fastän du förtröstar på honom, måste även jag förgås. Vad mer kan jag väl göra, för att bevisa mitt fasta förtroende till det evangelium, som jag nu förkunnar för dig?