Translate

måndag 5 maj 2014

Själens mörka natt - R.C Sproul

Själens mörka natt. Detta fenomen beskriver en sjukdom som även de mest framstående kristna har lidit av från tid till tid. Det var den sjukdomen som fick David att blöta ner sin kudde med tårar. Det var den sjukdomen som gav Jeremia smeknamnet ”Den gråtande profeten”. Det var den sjukdomen som plågade Martin Luther så att hans melankoli hotade att förgöra honom. Detta är inte något vanligt slag av depression, men det är en depression som hänger ihop med en kris i troslivet, en kris som kommer då man känner Guds frånvaro eller ger efter för en känsla av att vara övergiven av Honom.
En andlig depression är verklig och kan vara akut. Vi undrar hur en troende person kan uppleva sådana andliga dalar, men vad som än provocerar fram dessa gör dem inte mindre verkliga. Vår tro är inte en ständig handling. Den är rörlig. Den vacklar. Vi rör oss från tro till tro, och däremellan kan vi ha tider av tvivel då vi ropar ”Herre, jag tror, hjälp min otro”.
Vi kan också tänka att själens mörka natt är något fullständigt oförenligt med Andens frukter, inte bara tron utan också glädjen. Då den Helige Ande en gång för alla har flödat in i våra hjärtan med en osägbar glädje, hur kan det i samma rum finnas plats för sådant mörker? Det är viktigt för oss att göra en åtskillnad mellan den andliga frukten glädje och den kulturella betydelsen av glädje. En kristen kan ha glädje i sitt hjärta medan han fortfarande har en andlig depression i sitt huvud. Glädjen vi har ger oss kraft att orka genom dessa mörka nätter och släcks inte av andlig depression. Den kristnes glädje är något som överlever alla djupa dalar i livet. 
När Paulus skriver till Korintierna i sitt andra brev, betonar han vikten av att predika och berätta om evangeliet för människorna. Men i samma andetag påminner han kyrkan om att skatten vi fått från Gud är en skatt som inte förvaras i kärl av silver och guld, utan i det som aposteln kallar för ”lerkärl”. ”För att för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss”, säger han. Genast efter den påminnelsen tillägger aposteln ”Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp” (2 Kor. 4:7–10).
Detta stycke visar vilken begränsad depression vi upplever. Depressionen kan vara djup, men den är inte bestående, inte heller farlig. Lägg märke till att aposteln Paulus beskriver vårt tillstånd på en rad olika sätt. Han säger att vi är ”trängda, rådvilla, förföljda och nedslagna”. Dessa är kraftfulla bilder som beskriver pressen som kristna måste hålla för, men på samma ställe där han beskriver detta fenomen, beskriver han samtidigt dess begränsning. Trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nedslagna men inte utslagna. 
Vi har alltså denna press att stå emot, men pressen, trots att den är mångskiftande, krossar oss inte. Vi kan vara trängda och rådvilla, men den låga punkten som rådvillheten för oss till, leder inte till fullständig och total desperation. Även vid förföljelse, hur allvarlig den än kan vara, är vi ändå inte övergivna, vi kan vara överlupna och nedslagna som Jeremia talade om, och ändå ha rum för glädjen. Vi tänker på profeten Habackuk, som i sitt elände hölls förvissad om att trots alla nederlag han led, skulle Gud ge honom fötter som en hjort, fötter som skulle göra det möjligt för honom att gå fram på höga platser. 
På andra ställen där aposteln Paulus skriver till Filipperna uppmanar han dem att ”inte göra sig bekymmer för någonting” och säger vidare att boten mot bekymmer finns i bönen, att det är Guds frid som lugnar vår själ och tar bort oron. Än en gång: vi kan vara oroliga och nervösa och bekymrade, utan att behöva överlämna oss till total desperation.
Denna samexistens av tro och andlig depression finns ställda jämsides i andra bibliska beskrivningar av känslouttryck. Vi får höra att det är helt legitimt för troende att lida av sorg. Vår Herre själv var en smärtornas man som var förtrogen med sorg. Fastän sorgen kan gå ända till vår själs botten bör den inte leda till bitterhet. Sorg är en helt legitim känsla, ibland till och med en dygd, men det bör inte finnas någon plats för bitterhet i själen. På samma sätt förstår vi att det är en god sak att gå till ett sorgehus, men trots sorgen bör inte den dystra känslan leda till hat. Närvaron av tro ger inga garantier för att slippa andlig depression, men trots allt måste alltid själens mörka natt vika för det klara morgonljuset i Guds närhet.

lördag 3 maj 2014

När Gud flyttar ur en församling

Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. - 1 Tim 4:1

Jag satt och kollade igenom serien "kristendomens historia" på svt-play. och märkte hur saker och ting gick snett. Katolska kyrkan brukar påstå att det är den sanna kyrkan och det är möjligt att de från början var det, men att det har gått snett och man har avfallit mer och mer.
Det började med att man tillsatte en påve, sedan införde man celibat,, skärseld, Maria statyer, avlatsbrev osv. Den ortodoxa kyrkan som hade sitt säte i Konstantinopel införde ikoner i kyrkorna som man tillbad vilket var ett steg bort från bibeln och ett brott mot det andra budordet. Bägge kyrkorna tror att Gud blev människa i form av Jesus så ens teologi är helt korrekt på det området.
En kyrka kan börja som en sann kyrka men sedan om man överger evangelium eller börjar kompromissa med Guds ord så kommer det inte längre att vara en Guds församling, oavsett hur mycket rätt teologi man har i vissa avseenden.
Det var det som hände församlingen i Efesus :
"1 Skriv till församlingens ängel i Efesus: Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld: 2 Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. 3 Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. 4 Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. 5 Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. 6 Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. 7 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis." - Upp 2:1-7"
Församlingen i Efesus hade urskilt de falska Apostlarna, men man hade övergivit kärleken till Gud och nu hotade Gud att ta bort ljusstaken och överge församlingen. Man hade alltså rätt lära i vissa avseenden och kunde stå emot det falska, och inte bara det, man gjorde även de rätta grejerna, men man hade övergivit kärleken till Gud och kompromissat på vägen.
Många kyrkor idag har börjat som en väckelsekyrka en gång i tiden. Våra baptistkyrkor i Sverige föddes en gång som ett resultat av att Gud verkade och byggde sin församling. Sedan har man på vägen övergivit evangelium och lära och börjat kompromissa på vägen genom att ledare som inte varit födda på nytt har kommit in i ledarskapet.
Församlingarna har fallit sönder och samman och idag är det ytterst få baptister som tror och lär och lever som baptisterna på 1800-talet. När vi börjar kompromissa med bibeln och evangelium så kommer Gud att överge våra församlingar och de kommer att upphöra att vara Guds församlingar.
Församlingar må växa utvändigt eller finnas kvar precis som katolska och ortodoxa kyrkan. Men de upphör att vara Guds församlingar.
Vi befinner oss i en tid då evangelium i stort sett är som bortblåst ur kyrkorna, de som en gång i tiden var Guds församlingar har upphört att vara det och de har ersatts av falska evangelier, falska herdar som bryr sig mer om att vara vänligt ställda med massorna än med Gud. Kyrkorna har fyllts med clowner som underhåller getterna istället för herdar som föder sina får. Kyrkorna har ersatts med underhållning och relevans istället för evangeliebärare.
 Därför måste vi alltid se upp i våra kyrkor så att vi inte blir som församlingen i Efesus som ser klart mot falska Apostlar och hade alla de rätta aktiviteterna, men där kärleken till Guds bud och kärleken till läran raderas bort och ljumhet börjar gro.

    Jag tror Paul Washer sätter fingret på problemet och talar mer profetiskt än vad många anar :torsdag 1 maj 2014

Thomas Watsons råd om katolska kyrkan

Thomas Watson var den mest populära puritanska författaren. Han var inte så teologisk som John Owen utan väldigt praktisk och rakt på sak i sin undervisning.
I hans bok "The Ten Commandments" och under utläggningen om " Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild" (s.63) ger han följande råd :

1). Kom inte in i gemenskap med de papistiska avgudadyrkarna. Lev inte under samma tak som dem annars komma du springa in i djävulens mun. Aposteln Johannes ville inte ens vara i samma badhus som Cerinthus heretikern befann sig i.

2). Gå inte in i deras kapell som är fulla av krucifix, delta inte i deras mässor, det är som att kolla på en prostituerad som dras mot hor, att titta på bilder av ikonerna kan leda till avgudadyrkan.

3).Våga aldrig gifta dig med en som tillber ikoner. Även om Salomon var en man av visdom, så drog hans avgudande hustrur hans hjärta bort i från Gud. Israeals barn gav en ed att man inte skulle ge bort sina döttrer till avgudadyrkare (Neh 10:30). För en protestant och en papist att gifta sig, är att gå i omaka par (2 Kor 6:14); och det är mer risk att papisten kommer att korrumpera protestanten än att protestanten konverterar papisten.

4).Håll dig borta från vidskepelse vilket är bron över till Rom. Vidskepelse är att ta in vilken cermoni, fantasi eller uppfinning till gudstjänsten, som Gud aldrig föreskrivit om. Det är att provocera Gud. Han hatar all främmande eld som först fram till honom i templet.

|||

onsdag 30 april 2014

Döva och stumma blev helade genom en nio -årig pojke

Tittade precis på Filippinska nyheterna (obs nyheterna är på Tagalog) där det berättas om en nio-årig pojke som helade döva och stumma på Filippinerna. Han hade rört vid en Sto. Nino staty som är ett katolskt helgon. Efter han hade rört statyen fick han kraft att utföra mirakler och därigenom hade nu folk som varit sjuka blivit helade. På nyheterna ser man en gammal kvinna som hade blivit helad.
På liknande sätt får folk idag helande kraft inom kyrkorna fast då besöker de gravar. Benny Hinn säger att han fick sin helande kraft genom att röra vid Kuhlmans grav.
Men vad säger Jesus :
 Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn*och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! - Matt 7:21-23
Det är alltså fullt möjligt att få helande kraften från andra källor än Kristus och lägga på Jesu namn och utföra under och tecken. Vi skall inte svälja alla som gör under och tecken i Guds namn. Även om det är äkta mirakler. Även Faraos präster gjorde äkta under. Frågan är mera känner Gud dig eller inte? Har han fött dig på nytt.

                                                    Sto. Nino statyn som pojken fick kraften i från.

tisdag 29 april 2014

Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. - C.H Spurgeon

Skriften hävdar det faktum, att en del är utvalda och andra inte. Denna stora sanning ser vi i denna text " Jakob älskade jag, men Esau hatade jag" - Rom 9:13

Det är en jobbig text, och jag skall vara ärlig med texten om jag klarar av det. En man säger att ordet "hat" inte betyder hat; utan det betyder "mindre älskad" - "Jakob har jag älskat, men Esau har jag älskat mindre" Det kan vara så: men jag tror inte alls det är så. Det står "hat" här; och till du ger mig en annan version av bibeln, skall jag behålla denna.

Jag tror att termen är korrekt översatt; ordet hat är inte starkare än originalet; men även om det vore mindre starkt, så är det närmare än de andras översättning av det betydelselösa "älskat mindre". Jag tar det som det står. Faktum är, Gud älskade Jacob, och han älskade inte Esau; han utvalde Jacob, men han utvalde inte Esau, han välsignade Jakob, men välsignade aldrig Esau; hans nåd var med Jakob under hela hans liv, men hans nåd var aldrig med Esau; han tillät honom fortfarande att leva i sina synder, och det för att bevisa denna hemska sanning, "Esau hatade jag"".

Andra som försöker komma runt denna hemska text, säger : det betyder inte Jakob och Esau; det betyder nationer; det betyder Jacobs barn och Esaus barn; det betyder Israels barn och Edom. Jag skulle vilja veta var skillnaden ligger. Är svårigheten borta för att man utvidgar den? En del av våra Wesleyanska bröder säger att Gud utväljer nationer; Gud har utvalt en nation men inte en annan. De säger att det är orättvist av Gud att utvälja en man men inte en annan man. Nu, låt oss fråga dem, är det lika orättfärdigt av Gud att välja en nation och lämna den andra?

Argumentet de kastar mot oss kastas över dem också. Det har aldrig funnits en mer dåraktig undanflykt än att försöka få fram nationella val. Vad är val av en nation om inte val av många människor? Och det är ju precis samma sak som att välja ut en grupp människor.
När folk börjar tänka ser man inte klart-vi tror inte för en sekund att det finns någon orättvisa hos Gud när han väljer en men inte den andra, hur mycket mer orättvisa vore det då att välja en nation men inte en annan?. Nej! svårigheten kan man inte bli av med på det sättet, utan ökar dåraktigheten genom att man rycka bort från Guds ord.

Hursomhelst, här är beviset på att det är helt fel; läs versen innan. Det talar inget om nationer, utan det säger " Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: Den äldre skall tjäna den yngre.* Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar" - Detta talar om barn, inte om nationer.

Självklart var detta uppfyllt senare men två nationer; Edom tjänade Israel. Men texten menar just vad den säger; den menar inte nationer, utan den menar personerna som nämns. "Jacob- det är mannen vars namn var Jacob-" Jacob har jag älskat, men Esau hatade jag."

Var försiktiga mina vänner så att ingen av er tvistar Guds ord. Jag har hört om folk som tvistar ord de inte gillar. Det fungerar inte, man kan inte tvista dem; de betyder ändå vad de betyder. Vår enda kraft genom Guds ord är att låta orden stå som de är, och genom Guds nåd underordna oss dem som de är.
Vi får aldrig försöka låta bibeln böja sig under oss, det kan man inte heller, eftersom Guds sanningar är lika sanna och fasta som hans tron.


Läs hela - http://www.spurgeon.org/sermons/0239.htm

måndag 28 april 2014

Ett möte med änglar och Guds härlighet.

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet - 2 Tim 3:16
Jag är inte alls förtjust i när folk tar utombibliska grejer för att försöka undervisa andliga ting.
Allt vi behöver veta om Gud, hans vägar, frälsningen och allt vi behöver veta för vårt kristna liv finns i bibeln.
Hela bibeln är utandad av Gud själv och han har inte glömt något och allt kan vi ta till oss, och bli undervisade av. Vill man veta om Guds helighet så går man till bibeln. Vill man veta om Guds karaktär så går man till bibeln. Vill man vet om något om människan går man till bibeln. Vill man veta något om Guds vägar och hur han verkar så går man till bibeln. Allt finns där och allt är tillräckligt. Vill vi veta om Guds kärlek så går vi till bibeln, vill vi veta något om profetia så går man till bibeln.
Nu finns det idag mängder av böcker och företeelser som inte är bibliska och faktiskt är tvärtemot.
Om någon möter en ängel vad sker då? Har bibeln svar på det.? Ja absolut!
Om någon kommer in i Guds härlighet vad sker då ? Har bibeln något svar på det ?Ja Absolut.
Eftersom bibeln har det och är tillräcklig måste man med största försiktighet läsa vissa böcker som går ut på folk som varit i himlen, folk som möter änglar och ser änglar, och folk som påstår sig varit i Guds härlighet.
Inte för att det inte sker, men för att bibeln visar vad som händer, och om deras berättelser inte stämmer med bibeln så skall man vara väldigt försiktig med sådant och behandla det med största försiktighet. Satan kommer ju som en ljusets ängel.

Ett möte med Änglar 

                                                       Ett möte av Guds härlighet

  


onsdag 23 april 2014

Dagen då 2000 puritaner fick sparken

1662 hände det något speciellt i England. 2000 puritaner avsattes från sina ämbeten inom den engelska kyrkan. De mest kända var Richard Baxer, Thomas Watson, Thomas Brooks och John Flavel.
Anledningen till detta var att de vägrade böja sig under Book of common prayer.

Puritanerna var en grupp som slogs för den rena läran i England. Det var framförallt rättfärdiggörelsen genom tron, pånyttfödelsen och sola scriptura (skriften allena) som man stod upp för mot liberala.
John Owen var den som gick i spetsen med sina briljanta teologiska verk. Framförallt skrev han emot kväkarna som var en karismatisk grupp som helt övergav skriften. John Owen såg att detta att skriften är perfekt och allt vi behöver för undervisning om Gud, det kristna livet, församling, tillbedjan, samt frälsning. Men kväkarna övergav detta och lade till nya uppenbarelser man hade. Vilket fick John Owen att rasa.
År 1644 satte sig över 100 puritanska teologer ner och under fler än hundra möten satte man sig ner och skrev ned westminister confession of faith som är en av de länga trosbekännelserna som finns.
Under första punkten  om bibelns auktoritet skrev man flera punkter för att skydda sig mot kväkarna.
år 1662 blev 2000 puritaner avsatta när man vägrade att gå i under kungens påbud om hur en kyrka skulle drivas genom bön.

söndag 20 april 2014

Avsaknaden av evangelium på påskmanifestationen.

Vädret var strålande idag. 20 grader plus och inga moln. Vi passade på att sola lite genom att besöka påskmanifestationen.
Påskmanifestationen annonserades som "Mer än kycklingar och Godis".
Det var musik med lite kristna sånger sedan en predikan av Thomas Sjödin om Jesu uppståndelse men han lyckades med att predika om det utan att ens predika om det.. Det innehöll inget om varför Jesus uppstod eller varför han ens dog, så låt mig ta upp tre sanningar om Jesu uppståndelse.

Gud skapade oss och hela skapelsen med oss. Hela skapelsen vittnar om att det finns en Gud. Se på fiskarna, klorofyllet, solen, havet och vinden och djuren och oss människor. Av en liten spermie kommer det en varelse med ben och luktsinne. Allt vittnar om en skapare.
Men vi har inte ärat Gud utan syndat genom att bryta mot hans lag. Tagit till oss andra gudar, satt oss själva i centrum, inte hedrat vilodagen, inte hedrat våra föräldrar, mördat kanske fysiskt men i hjärtat genom att bära på hat, begått äktenskapsbrott, ljugit, stulit, sagt vad som inte är sant om vår nästa, burit på begär av alla slag, girighet, nakenbilder. Detta uppeggar Guds vrede och han är arg på syndaren.
Därför måste en rättvis och helig Gud döma oss med rättvisa. Guds rättvisa kräver att brottslingen blir straffad. Antingen blir du straffad för din brott eller någon annan.
De glada nyheterna är att Gud på grund av sin kärlek sände sin son Jesus Kristus som var Gud kommen i en människa. Han försonade sig med oss genom att han blev till synd i vårt ställe och tillfredställde Guds vrede genom sin död på korset..
Men han inte bara dog utan han uppstod av tre anledningar :

1. Jesus uppstod så att vi skulle kunna bli födda på nytt.
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp ”(1 Petr 1:3)
Eftersom vi  var syndare hade vi ett sten hjärta som var förslavat under synden.
I Hes 36 lovar Gud att han skall ge oss ett nytt hjärta som skall följa Guds stadgar.
Dett är vad pånyttfödelsen gör. Man går från att ha ett syndigt och hårt hjärta till att få ett mjukt hjärta som älskar Herren och hans bud.

2. Jesus uppstod för att vi skulle bli förklarade rättfärdiga.
"han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. ”
Att bli förklarad rättfärdig innebär att den synd och skuld vi hade nu blir borta.
De krav Gud hade på oss och den dom vi förtjänade försvinner.
Vi står nu rättfärdiga och rena inför Gud. När han ser på oss ser han oss rena och rättfärdig.
Detta innebär inte att vi skall fortsätta synda bara för att syndaskulden är borta (Rom 6:1-2)

3. Jesus uppstod för att vi skulle vinna livet.
Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han också uppväcka oss.”(1 Kor 6:14)
Det innebär att när vi dör så skall vi leva med ett evigt liv. Vi skall få en ny förhärligad kropp som är syndfri och aldrig mer syndar, aldrig mer är sjuk, aldrig mer lider utan i evigheternas evigheter prisar och tillber Gud.
Den nuvarande kroppen begår i bland synder, blir i bland sjuk och får lida. Allt på grund av synden. Men Jesus uppstod från det döda för vår skull för att ge oss ett nytt liv efter döden.


|

fredag 18 april 2014

Citat av George Whitefield

"Andra må förkunna evangelium bättre än mig, men ingen kan predika ett bättre evangelium"

"Vad!! komma till himlen med min egna kraft? Varför, du kan lika gärna försöka klättra till månen med ett rep av sand."

"Vi är odödliga tills vårt jobb är slutfört"

"Sann omvändelse innebär inte enbart att vända sig bort från synd utan även från beroendet av den egna självrättfärdigheten. De som tröstar på sin egna rättfärdighet för omvändelse gömmer sig bakom deras egna goda gärningar. Detta är orsaken till att självrättfärdiga är arga på evangelieförkunnarna, eftersom att evangelium inte benådar dem som inte vill underordna sig rättfärdigheten från Jesus Kristus"

"När Jesus Kristus först kommer till dig, finner han dig full av synd och gift; du är deformerad, smutsig, förslavad, fattig, miserabel och vidrig, mycket ömklig och avskyvärd, på grund av synden; ända väljer han dig, inte på grund av din helighet, eller din skönhet, eller att du är kvalificerad."

"Även om troende av naturen är långt från Gud, och vredens barn, precis som alla andra, är det otroligt att se hur nära vi förs till honom genom Jesu blod "

torsdag 17 april 2014

Jesus korsfästs

I dag är dagen då vi minns när Jesus gick upp på Golgata kulle för att korsfästas för att bli till synd och tillfredställa Guds vredes krav. Han dog för oss och våra synder och han stillade Guds vrede som var tänd mot syndaren. Inte för att att vi skulle få ett bättre liv utan för att frälsa oss från det största problemet som finns synden.

                                     Kolla på denna videon om Jesu korsfästelse. Jag får gåshud.


onsdag 16 april 2014

Psalm 96 och biblisk lovsång

1 Sjung för HERREN en ny sång, sjung för HERREN, hela jorden! 2 Sjung för HERREN, lova hans namn, kungör hans frälsning dag efter dag! 3 Förkunna hans ära bland hednafolken, bland alla folk hans under! 4 Ty stor är HERREN och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar. 5 Folkens alla gudar är avgudar, men HERREN har gjort himlen. 6 Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. 7 Ge åt HERREN, ni folkens släkter, ge åt HERREN ära och makt! 8 Ge åt HERREN hans namns ära, bär fram gåvor och kom till hans gårdar! 9 Tillbed HERREN i helig skrud, bäva inför honom, alla länder! 10 Säg bland folken: "HERREN är nu konung! Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa."11 Må himlen vara glad och jorden fröjda sig, må havet brusa och allt som fyller det. 12 Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd 13 inför HERREN, ty han kommer, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet. - Psalm 96.

Idag håller man lovsångs maraton och lovsångs gudstjänster och folk släpper lovsångs skiva efter skiva.
Det mesta av det har väldigt tunna texter och knappt något innehåll alls och ofta är människan själv i centrum.
"I will go to the ends of the earth", "I want to see you"
Men det står faktiskt väldigt mycket om lovsång i bibeln och många lovsånger finns med.
Ta till exempel2 Mos 15 där sjöng man följande :
 Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till HERREN:"Jag vill lovsjunga HERREN, ty högt är han upphöjd. Häst och ryttare störtade han i havet. 2 HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. Han är min Gud, jag vill prisa honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom. 3 HERREN är en stridsman, HERREN är hans namn. 4 Faraos vagnar och här kastade han i havet, hans utvalda krigsmän dränktes i Röda havet. 5 Djupen övertäckte dem, de sjönk till botten som sten. 6 Din högra hand, HERRE, härlig i sin kraft, din högra hand, HERRE, krossade fienden. 7 I din stora höghet slog du ner dina motståndare, du släppte loss din vrede, den förtärde dem som strå. 8 För en fnysning från din näsa dämdes vattnen upp, böljorna reste sig som en mur, vattenströmmarna stelnade i havets djup. 9 Fienden sade: Jag skall förfölja dem, jag skall hinna upp dem, jag skall utskifta byte, släcka min hämnd på dem. Jag skall dra mitt svärd, min hand skall förgöra dem. 10 Du andades på dem och havet övertäckte dem, de sjönk som bly i de väldiga vattnen. 11 Vem är som du bland gudarna, HERRE? Vem är som du, härlig i helighet, värdig förundran under lovsång, du som gör under. 12 Du räckte ut din högra hand, och jorden uppslukade dem. 13 Du ledde med din nåd det folk som du återlöst, du förde dem med din makt till din heliga boning. 14 Folken hörde det och darrade, ångest grep Filisteens inbyggare. 15 Då förskräcktes Edoms furstar, Moabs hövdingar bävade, alla Kanaans inbyggare smälte av ångest. 16 Över dem föll skräck och fruktan. Inför din mäktiga arm stod de som förstenade, till dess ditt folk hade dragit förbi, HERRE, till dess det hade dragit förbi, det folk som du hade köpt. 17 Du för dem in och planterar dem på din arvedels berg, på den plats, HERRE, som du har gjort till din boning, i den helgedom, HERRE, som dina händer berett. 18 HERREN skall regera alltid och för evigt."

Lovsånger i bibeln innehöll alltså jätte mycket teologi. Man sjöng till honom för att han är en Krigare, För att han utgjöt sin vrede, de sjöng om hans makt och om vad han hade gjort. I Psalm 96 som vi såg först sjöng man om evangelisation. Man sjöng om hur vi skall förkunna hans namn överallt. Man sjöng om att alla andra gudar är avgudar. Man sjöng om den kommande domen.
Här tycker jag den lutherska bekännelsekyrkan är stark. De sjunger alla sina sånger direkt från bibeln.


lördag 12 april 2014

Profetians gåva hos baptisterna

"Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. 25 Hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: "Gud är verkligen i er!"" - 1 Kor 14:24-25
Jag tillhör inte kategorin som vågar påstå att profetians gåva har upphört. Jag håller med om att "new revelations" har upphört d.v.s att Gud skulle komma med någon ny uppenbarelse som inte finns i skriften.
Detta synsätt att nya uppenbarelser har upphört kallas cessationismen som jag ligger väldigt nära teologiskt.
Men jag tror inte att profetians gåva har upphört utan den finns även idag.
Vi ser i texten över oss ett exempel på hur profetians gåva kan fungera. Man talar ord in i folk som avslöjar deras hjärtas hemligheter, alltså synder, vilket i sin tur får dem att omvända sig till Herren.
Jag vill nu visa på två män inom baptismen som klart och tydligt hade denna gåvan.
Den första var Sveriges största själavinnare inom baptismen Anders Borgen.
Bogren stod och predikade när en man kommer in genom dörren. Han var känd för att vara grovt ogudaktig. Han hade nu fått höra talas om "den tokige Bogren" och beslöt sig för att besöka ett av hans möten. När Bogren såg mannen komma in i rummet vände han sig direkt till honom och sade:
-Jaså, du kommer med nu, du som är så ogudaktig att du ej velat höra Guds ord på sju år. Jag vet att du kommer bara hit för att se på mig. Gud skall slå dig förhärdade syndare, så att du ej kan gå härifrån med torra ögon".
Sedan fortsatte han sin predikan som vanligt och folk kom i  nöd över sina synder föll ned på knän och ropade till Gud om nåd och förbarmande. Det märkliga med denna mannan var att det var exakt sju år sedan han senast satte sin fot i en kyrka och han fördes till omvändelse.


Nästa exempel tar vi från Charles Spurgeon som var pastor i en liten kyrka i London på 1800-talet.
När han tog över kyrkan hade de runt 80 besökare. När han slutade sin tjänst hade de 10.000 besökare varje söndag och många fick inte plats i lokalen utan fick återvända hem.
Vid ett tillfälle så slutade han predika mitt under en predikan och pekade på en man bland de tusentals som var där. Han hade aldrig sett mannen tidigare. Han anklagade honom för att ha haft affären öppen förra söndagen vilket på den tiden folk inte hade. Han fick en orättfärdig vinst på en försäljning han hade.
Mannen som blev utpekade beskrev det hela själv senare till en kompis med dessa ord :
"Spurgeon tittade på mig som om han kände mig och i en predikan pekade han på mig och sade inför alla att jag var en skomakare och att jag hade haft affären öppen på söndagen och det stämde. Hade han bara sagt det hade jag inte brytt mig men han sade också att jag tog betalt 9 pence förra söndagen och att jag tjänade 4 pence på det hela. Vilket stämde precis. Men hur han visste det vet jag inte och sedan slog det mig att det var Gud som hade talat till min själ genom honom. Så jag stängde affären nästa söndag och först var jag rädd att gå och höra honom predika igen, han kanske skulle berätta mer om mig inför alla, men jag gick dit och Herren räddade min själ".
Spurgeon säger i sin självbiografi att han hade ett dussin liknande erfarenheter där han pekade ut folk utan att veta något om dem på samma sätt.
En annan gång pekade han ut en man och sade "De handskarna du har på dig har du stulit".
Efteråt säger mannen till honom att det stämde och att han omvänder sig och skall sluta stjäla och inte göra det igen. se videon här.

Denna gåva var inget de lärde sig utan de kom automatiskt. Orden bara kom ur deras mun och var sanna.
De tände inga ljus först och låg och lyssnade på musik för att snappa upp vad Gud ville säga.
De stängde inte ögonen för att se bilder utan orden bara kom.

fredag 11 april 2014

Vem var George Whitefield?

George var en gatu/fält predikant som var konverterad före Wesleys. Whitefield ledde the Great Awekening i USA och var frontfiguren även i England till en början innan han lämnade över arbetet till Wesley bröderna.
Han hade en naturligt stark röst som var vacker och nådde långt. Han predikade på ute på gatan och fält inför 20.000 åhörare på en enda gång. Han var kraftigt förföljd och folk kastade sten, tomater och ägg på honom. Men han fortsatte ändå och predikade ute på gatan och fälten 10 gånger i veckan.
Genom hans predikningar blev hundratusentals omvända och en som blev omvänd under hans predikan beskriver följande "När jag hörde honom predika krossades mitt hjärta. Genom Guds välsignelser föll min gamla grund, och jag såg att min egna rättfärdighet inte kunde rädda mig".

                         

                     
                        Whitefields evangelium 1770          Dagens evangelium, 2014

                        GUD


torsdag 10 april 2014

William Careys självinsikt

William Carey som kallas för den moderna missionens fader var pionjärsmissionär i Indien.
Han var baptist och reste till Indien i slutet på 1700 talet för att missionera.
Vid hans död hade många blivit frälsta och döpta, många församlingar hade grundats och han hade översatt bibeln till flera indiska språk.

Han hade en enorm insikt om synden och Paulus ord om "Ingen finns som gör det goda, inte en enda"
han skriver i sin dagbok den 16:e April 1794 följande :
"A Day of Wretchedness, in which my wickedness seemed to be let loose against me. O what a fountain of Vileness in my heart - and how desperatly wicked is my Nature - Can such a Wretch as I ever expect to be of any use? I think not." [1]

Alltså på svenska :

"En dag av uselhet, där min uselhet verkade släppas lös mot mig- O vilken fontän av vidrighet i mitt hjärta - och hur desperat ont är min natur- Kan ett sådant kräk som jag någonsin förväntas vara till någon användning? Jag tror inte det".


[1] -  The Banner of Truth, numer 177, Juni 1978, s. 8.

onsdag 9 april 2014

Olärda män inom baptismen

Jag läste igår följande :  "Bunyan, Carey and Spurgeon; indeed most of the leaders were self-taught men without Bible Colleage training. Yet they never dispised learning but placed places great value on well furnished libraries having respect for what the Holy Spirit has revealed to others" 
- Reformation Today, number 1, 1970 page .23.

John Bunyan som skrev kristens resa som är den mest sålda kristna boken efter bibeln, William Carey som kallas den moderna missionens fader och Charles Spurgeon som var predikanternas predikant och som ökade sin församling från 80 besökare till 10.000 per möte var alltså olärda män som inte hade gått någon teologisk skola. Men de föraktade inte teologi utan lärde sig själva genom att köpa och läsa böcker och har stora hembibliotek. Det var reformatorisk literatur som gällde. Luther, Calvin och framförallt puritanerna med John Owen i spetsen. Till denna listan kan vi även lägga Andrew Fuller som inte heller hade Teologisk utbildning utan var självlärd.

tisdag 8 april 2014

Elva sätt att missbruka Guds namn

Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. - 2 Mos 20:7

 Nedan följer elva punkter om hur man missbrukar Guds namn med bibelstöd. Allt är taget i från Thomas Watsons bok "The Ten Commandments"

[1]Vi missbrukar Guds namn, när vi talar lätt och vanhedrande om hans namn.

"så att du fruktar detta härliga och fruktansvärda namn "HERREN,* din Gud" - 5 Mos 28:58

[2] Vi missbrukar Herrens namn, när vi bekänner hans namn—men lever inte ansvarigt med det.

"De försäkrar att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom." - Tit 1:16

[3] Vi missbrukar Herrens namn, när vi använder Herrens namn i våra tomma konversationer.

Typ att säga "Oh Gud", "Herregud" lite som en svordom eller tomt prat i en konversation. (övers. förklaring)

[4] Vi missbrukar Herrens namn, när vi tillber honom med våra läppar—men inte med våra hjärtan.

" Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.* 9 Förgäves dyrkar de mig" - Matt 15:8-9

[5] Vi missbrukar Herrens namn, när vi ber till honom—men inte tror på honom. 

"Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran" - Rom 4:20

[6] Vi missbrukar Herrens namn, när vi på något sätt vanhelgar eller missbrukar hans ord.

"Straff är bestämt för bespottarna" -Ords 19:29

[7] Vi missbrukar Herrens namn, när vi svär vid Guds namn. 

" Ni skall inte svära falskt vid mitt namn. Då ohelgar du din Guds namn. Jag är HERREN. " - 3 Mos 19:12

[8]Vi missbrukar Herrens namn, när vi tilldelar Guds namn någon ond handling.

"Låt mig gå till Hebron för att infria det löfte som jag har gett åt HERREN" - 2 Sam 15:7. 

Han använde Herrens namn för att täcka upp en ond handling, i vers 10 ser vi hur han förklarade sig själv som kung.  "När ni hör basunen ljuda, skall ni säga: Nu är Absalom kung i Hebron!"

[9] Vi missbrukar Herrens namn, när vi med våra tungor på något sett vanhelgar Herrens namn.

[10] Vi missbrukar Herrens namn, när vi gör snabba och ogenomtänkta löften.

"1 Var inte för snar med din mun och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Ty Gud är i himlen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. 2 Ty av mycket arbete kommer drömmar och av många ord dåraktigt tal. 3 Dröj inte att infria det löfte du har gett åt Gud, ty han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar! 4 Det är bättre att du inte lovar något än att du lovar och inte håller det. 5 Låt inte din mun vara orsak till att din kropp syndar och säg inte inför sändebudet att löftet var förhastat." . Pred 5:1-5

[11] Vi missbrukar Herrens namn, när vi talar illa om Gud. 

"Och folket talade mot Gud" - 4 Mos 21:5 

Mitt egna inlägg i ämnet : http://bergsjobloggen.blogspot.se/2013/11/vad-innebar-det-att-missbruka-herrens.html


måndag 7 april 2014

Glöm inte de fattiga

Bara en sak ville de, att vi skulle tänka på de fattiga, och det har jag också vinnlagt mig om att göra. - Gal 2:10
När Paulus och Barnabas skickades ut som missionärer till att förkunna budskapet om korset. Blev de påminda av Petrus och Johannes att tänka på de fattiga när de är ute på missionsfältet.
Att ta hand om de fattiga var en viktigt del i gamla testamentet. Israel hade lagar där man betalade tionde till prästerna och prästerna skulle i sin tur del ut till änkor och faderlösa. Det var alltså ingen jämlikhet där alla hade lika mycket som rådde på gamla testamentets tid utan man skulle endast ge tio procent och det handlade mer om att ta hand om de fattiga som fanns i landet.
I Sverige idag kanske inte finns så mycket fattiga men ändå om vi stöter på dem så skall vi komma ihåg Petrus och Johannes ord  "tänk på de fattiga".
Vi som troende får aldrig glömma de fattiga och de i nöd. Nej, Jakob säger i sitt brev att tron är död om vi ser någon i församlingen som inte har kläder eller mat för dagen och vi stänger våra hjärta.
Om man agerar så finns inte kärleken i en och tron är död.
Detta alltså en viktig princip i bibeln som man inte får försumma.
Herren säger "Du skall älska din nästa så som dig själv"...

söndag 6 april 2014

Bokrecension - Samvetsfrågan av Jakob Ramlöw

Jag köpte samvetsfrågan på bokrean i går. Jag vet ju redan var Jakob står i dessa frågor men tog ändå chansen att läsa boken nu när jag har mycket tid.
Boken handlar om biblisk evangelisation. Hur kan du effektivt evangelisera eller predika på gatan, för dina grannar eller vänner?.
Boken är i luthersk, reformert, biblisk anda där lagen används för att överbevisa syndaren om dess skuld.
Jakob ger flera bibliska argument att just det är det bibliska sättet.
"Genom lagen ges insikt om synd." - Rom 3:20. m.m.
Om vi inte predikar lagen för att överbevisa syndare så kommer de aldrig till Kristus.
Ofta predikas bara "Jesus älskar dig och har en underbar plan för ditt liv". 
Men folk som hör detta utan att först veta att man behöver en frälsare har ingen förståelse eller kunskap om frälsningen. Jakob drar paralleller med cancer. Om en människa har cancer så är det dåliga nyheter men om doktorn säger att det finns ett botemedel mot cancern så är det glada nyheter.
Likaså är det med evangelium om inte syndaren har fått sin diagnos "Du är skyldig och under Guds dom" så kommer han aldrig att söka frälsning för sina synder.
Boken är kort men innehåller mycket.
Den innehåller bibelargument för att lagen måste användas när vi evangeliserar. Den innehåller bibelstöd för hur Jesus och Apostlarna gjorde likadant och den innehåller citat av kända predikanter så som John Wesley, Martin Luther, D.L Moody, och Charles Spurgeon om lagens bruk.
Boken talar även om att kärleken kan inte förstås fullt ut om man inte har förstått var man kommer ifrån vilket är en viktig del.
Boken innehåller även ett stycke om vad omvändelse innebär vilket också är en viktig.

En mycket bra bok och läsvärd. Den är kort och lättläst och det är en fördel för nutidsmänniskan som kanske inte orkar läsa en bok på 220 sidor i samma ämne av en puritan som dessutom är på svår engelska.

boken finns att köpa här : http://www.sjobergsforlag.se/bocker/uppbyggelse/samvetsfragan-jakob-ramlow

lördag 5 april 2014

Citat av Helgelseförbundets Emil Gustafsson

"Den som inte är en kristen i sitt hem är ingen kristen alls. En man är, vad han är i sitt hus. - Ur livets källa (s.344)

"Sann helighet är död ifrån sig själv" - Samlade skrifter (s.69)

"Våra handlingar visar vad verkan Guds kraft haft på våra hjärtan" - Samlade skrifter (s. 191)

"Den förhärskande andan i hemmet danar barnets karaktär" - Ur Livets källa (s.345)

"Det största arv, en fader kan lämna sina barn, är en levande Gudsfruktan" - Samlade skrifter (s.365)

"Kristus har många bekännare men få efterföljare" - Ur livets källa (s.68)

"Den som vill vara en framgångsrik själavinnare måste göra korsets predikan till sin huvuduppgift" - Samlade skrifter (s.89)

"Prövad kan en kristen bli men inte övergiven" - samlade skrifter (s.149)

"Vakta er för orena tankar och fantasier. Ge icke rum i edra hjärtan för orena bilder, men håll Kristus helig. Synden i världen är inte så farlig som synden i hjärtat. En karaktär ruineras inte utifrån utan inifrån" - Samlade skrifter (s.253)

"En person är vad han är när ingen ser honom"

"Den som har mycket att säga om sig själv har ännu inte sett Gud"
fredag 4 april 2014

Vad händer när bäbisar, små barn dör?

I bibeln finns versar som talar om att människan ärver en syndaskuld från Adam och att bäbisar syndar så fort de kommer ur mammans mage. Samtidigt finns det versar som talar om bäbisars oskuld och att små barn tillhör himmelriket (vilket Jesus sade). Hur skall man få ihop detta.
Todd Friel från tv programmet Wretched tycker jag på ett utmärkt sätt lyckas få ihop det hela.
Barn föds onda i sin natur och syndar tidigt. De är självcentrerade och visar ingen respekt för sina föräldrar ofta, vilket gör dem till syndare. Men samtidigt så står det i bibeln barn inte har någon kunskap om gott eller ont vilket ungdomar, vuxna människor har. Därför kommer barn som dör till himlen och inte till helvetet.John MacArthur håller med : 


John Piper likaså :torsdag 3 april 2014

Den nya skapelsen - pånyttfödelsen

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. - 2 Kor 5:17
Jag tror inte det finns något som heter "världsliga kristna" utan jag tror på pånyttfödda kristna eller falska oomvända hycklare.
När någon blir frälst så blir han en ny skapelse det innebär att hans syndanatur förändras och det han tidigare älskar börjar han nu hata.. Du kanske älskade porrfilmer, men med som en ny skapelse kommer du inte alls gilla det. Du kanske älska att tala illa om vissa, men som en ny skapelse hatar du det.
Om någon är i Kristus d.v.s är frälst så ÄR han en ny skapelse och hans liv är förändrat.
Det gamla är förbi och ett nytt liv börjar. De synder han tidigare begick vänder han sig nu emot.
Upproret mot föräldrarna, avgudarna, skvallret, förtalet, illvilja, hatet, nedladdning av olagliga filmer och musik (stöld), skattefusket, lögner, oärlighet, skryt, självcentreringen, villoläror. Allt sådant plus mycket mer tillhör det gamla och en man är en ny skapelse. Man har blivit född på nytt och en förändring i ens hjärta har ägt rum. Ens attityd mot synden förändras. Om ingen förändring har ägt rum utan man älskar synden lika mycket som innan, ja, då finns inte Kristus i en och man är inte en ny skapelse eller född på nytt.
För att bli frälst måste man bli född på nytt. Jesus sade till Nikodemus "Du måste bli född på nytt".

tisdag 1 april 2014

Gäller lagen för kristna idag?

Du skall inte sprida ett falskt rykte. Du skall inte stödja den ogudaktige genom att bli ett falskt vittne. 2 Du skall inte följa mängden och rätta dig efter den i det onda, så att du vränger rätten när du vittnar i något mål. 3 Du skall inte vara partisk för den fattige i hans rättssak. 4 Om du träffar på din fiendes oxe eller åsna, som har kommit vilse, skall du föra djuret tillbaka till honom. 5 Och om du ser din oväns åsna ligga nertyngd under sin börda, skall du inte lämna mannen utan hjälp. Du måste på allt sätt hjälpa honom. 6 Du skall inte i någon rättssak förvanska rätten för den fattige som du har hos dig. 7 Håll dig långt ifrån orätt sak. Du skall inte döda den som är oskyldig och har rätt, ty jag frikänner inte någon som är skyldig. 8 Du skall inte ta mutor, ty mutor förblindar de klarsynta och förvränger de rättfärdigas ord. 9 En främling skall du inte förtrycka. Ni vet själva hur främlingen känner det, eftersom ni har varit främlingar i Egyptens land. 2 Mos 23 1-9
När Jesus kom till jorden så lade inte han till några nya lagar eller kom med något nytt. Han upphävde heller inte de moraliska lagarna (10 Guds bud) utan han förklarade lagen.
På samma sätt var det med Apostlarna, de upphävde inte de moraliska lagarna utan förklarade dem.
Förklaringen till lagen som Jesus och Apostlarna gav var inte heller ny utan fanns i gamla testamentet.
"Du skall älska din nästa så som dig själv"  (3 Mos 19:18). Paulus nämner detta (Rom 13:9, Gal 5:14)
Jakob nämner detta (Jak 2:8). Jesus citerar detta (Matt 19:19).

Vi ser i stycket ovanför oss att allt handlar om att älska sin nästa så som sig själv.
Du skall inte sprida falskt rykte, inte stödja den ogudaktige genom att vittna falskt i en rättegång.
Om du träffar din nästas oxe lös skall du föra den tillbaka till honom.
En invandrare skall du inte förtycka etc, etc Allt Jesus och Apostlarna lärde kom i från gamla testamentet. Kärleksbudet var inget nytt bud utan fanns hela tiden och alla de tio budorden handlar om kärlek till din nästa och till Gud.
Om någon säger att detta skulle vara upphävt är man den minste i Guds rike  "Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket." - Matt 5:19-20.

Vad som dock inte gäller oss hedningar är alla civila lagar som hade med landet Israel att göra i stället gäller vårt lands lagar för oss (Rom 13).
Det som inte gäller oss är omskärelse, offer, mat och drycklagarna. Allt sådant var bara en skugga på det som skulle komma Kristus själv. Men att säga att de moraliska lagarna d.v.s kärleksbuden inte skulle gälla oss kristna är helt fel och motstrider allt som apostlarna och Jesus undervisade.

måndag 31 mars 2014

9 orsaker till att predika evangelium

1) Evangelium är en Guds kraft till frälsning.

" Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken." - Rom 1:16

Guds kraft ligger i evangelium. När vi predikar evangelium förmedlar vi Guds kraft till frälsning.
Det är inte de senaste metoderna, det är inte din vältalighet, det är inte du som frälser någon utan det är evangelium som är Guds kraft till frälsning. När vi förkunnar evangelium oförfalskat i dess orginal version är det Guds kraft som förmedlas.

2) Tron kommer av evangeliets förkunnelse

"Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord."- Rom 10:17

Tron föds hos människor när vi predikar evangelium. Det är av predikan som tron kommer och av tron som folk blir frälsta. Genom att gå ut och predika evangelium så kommer tro att födas hos folk. Det beror inte på dig eller dina metoder eller så kallade relevans utan det beror på predikan!. Predika evangelium och folk kommer till tro!

3) Jesus befallde oss att predika evangelium

" Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn" - Matt 28:19

Jesus befallde oss att gå ut och han är med oss alla dagar intill tidens slut. Det var inget förslag från Jesu sida utan en befallning. Vill du lyda Jesu ord? Gå ut och predika evangelium.

4) För att ära Gud

"För övrigt, bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat" - 2 Thess 3:1

Genom att sprida hans ord blir Herren ärad. När vi går ut och predikar det glada budskapet ärar vi Gud och hans ord blir ärat.

5) För att rädda folk från Guds vrede

"Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom." - Joh 3:36

Gud är arg, förbittrad och vred på syndaren som inte lyder honom. Genom att gå ut och predika ordet så varnar vi folk för den kommande domen och vreden de befinner sig under.
När folk omvänder sig blir det frälsta från Guds vrede (Rom 5:9)
Om ingen predikar och varnar hur skall då någon kunna tro (Rom 10:14)

6) Låta de visa komma på skam

"Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam" - 1 Kor 1:27

Genom att predika evangelium så blir en del frälsta och andra inte. Så vill Gud ha det för att just de visa skall komma på skam. Deras mun skall en dag tystna och de som anser sig visa i denna världen skall komma på skam.

7) Skörden är stor

"Skörden är stor" - Matt 9:37

Jesus sade att det finns gott om skörd. 
Folk blir frälsta av evangelium och skörden är stor. Om vi går ut så kommer vi få vara med och bärga in skörden.

8) Arbetarna är få

"men arbetarna är få" - Matt 9:37

Jesus sade att arbetarna är få. Skörden finns, men brist på arbetare är det också. I Guds skördearmé behöver man inte gå igenom anställningsintervjuer utan det finns garanterat jobb! Arbetarna är så få. Alla kan inte predika på söndagar i en kyrkan, alla kan inte leda en bibelstudiegrupp, men det finns plats för alla i ett gathörn.

9) Frälsa de utvalda

" och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. " - Apg 13:48

När vi predikar evangelium KOMMER ALLA de som som Gud har bestämt till det eviga livet att bli frälsta.
Skörden är stor, alla som Gud har bestämt till frälsning kommer att bli frälsta. Tron kommer av predikan. Vad hindrar dig att gå ut?


lördag 29 mars 2014

Guds omsorg

"Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade." Matt 10:29-30
När jag var med i Livets ord i Uppsala minns jag hur pastorn berättade om hur han började tappa håret. När han upptäckte det började han bekänna denna versen "inte ett hårstrå skall gå förlorat från ditt huvud".
Jag var i tjugoårs åldern på den tiden och tog till mig hans ord när jag märkte att håret trillade av mitt huvud varje gång jag duschade. Jag stod i bekände I Jesu namn att inte ett hår skulle gå förlorat, men ju mer jag bekände ju mer hår förlorade jag.
Det fungerade inte för mig tyvärr. Men i dag vet jag bättre och det är inte alls vad versen handlar om.
OM vi kollar på kontexten så handlar det om de som går ut och förkunnar evangelium. Då skall inget ske oss om inte Gud vill det. Vi skall inte ens förlora ett hårstrå om inte Gud vill det.
Observera det står "utan er faders vilja" så inget sker oss när vi följer missions befallningen som Gud inte vill.
Vi kan gå igenom jobbiga saker och förföljelser men inte ett hårstrå kommer att falla. d.v.s. ingen skada kommer att ske oss om inte Gud vill det. Det visar Guds omsorg och att vi kan förtrösta på honom när vi lyder han befallning..