Translate

måndag 2 december 2013

Vänta på Guds vägledning

När kungen satt i sitt hus, sedan HERREN hade givit honom ro för alla hans fiender runt omkring, 2 sade han till profeten Natan: "Se, jag bor i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält." (2 Sam 7:1-2)
Davids huvudsakliga motiv till att bygga Herrens tempel var gott och heligt. Men han var för snabb för att vänta på Guds order att bygga. David tog därför på sig mer än var som var lämpligt för honom. Vi ser här hur Gud leder genom olika grader. Han ger inte omedelbart ut alla sina skatter utan bara vad som behövs för tillfället. Vi borde ta vara på detta eftersom vi är giriga och vill omedelbart att Gud skall ge oss allt som vi har i vår fantasi. Kort sagt, så klarar vi inte av när Gud håller oss i ett lågt tillstånd. Detta kommer från vår arrogans, för vi vill gärna ofta göra mera än vad som är rätt och legitimt för oss. Vi är fulla av giriga dårskaper, ändå vill vi att Gud skall fullborda oss och tillfredsställa oss i allt och överallt.
Vi vill det med sådan intensiv längtan att vi inte slutar att vara arga och förargade när det behagar Gud att hålla oss i ett lågt tillstånd. Även om vi inte öppet gråter ut, så bär vi på mycket besvikelse i våra hjärtan.
När vi ser att det är svårt för oss att av naturen vara nöjda, låt oss då komma ihåg och praktisera läran Gud om att Gud vet är bäst. Om Gud från början inte låter oss sväva uppe i molnen utan krypa på marken, håller oss svaga och ödmjuka, så låt oss vandra tålmodigt och böja våran nacke och ta emot det oket har lägger på oss. Låt oss lära oss att utöva alla de lidanden som kyrkan utsätts för och tillåta Gud att göra sitt jobb, som kommer att vara för vårt bästa, eftersom han vet vad som är bäst för oss.

- John Calvin