Translate

söndag 15 december 2013

Vänd er till mig och bli frälsta! - Charles Spurgeon

Jag var själv en tid alldeles nedtryckt till jorden av en förkrossande känsla av min syndaskuld, vilken gjorde livet till en börda för mig. Men då hörde jag denna Herrens tillsägelse: "Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan."
Jag hörsammade kallelsen och vände mig till Gud i min nöd, och i samma ögonblick gjorde Herren mig rättfärdig. Jag såg Jesus Kristus, gjord till synd för mig och denna syn gav mig frid. Då Israeliterna blev bitna av giftiga ormar i öknen, såg de på kopparormen och blev genast helade och på samma sätt, blev även jag helad, då jag såg på den korsfäste Frälsaren.
Den Helige Ande som gav mig förmågan att tro, gav mig även frid genom tron. Jag kände mig nu lika säker på om att jag hade fått mina synders förlåtelse, som jag förut varit säker på fördömelsen. Jag hade varit säker på min fördömelse, därför att Guds ord avkunnade denna, och mitt eget samvete bar vittne om, att jag gjort mig skyldig till den, men sedan Herren rättfärdiggjort mig, var jag genom samma vittnesbörd lika säker på att jag var friköpt från den.

Den helige Andes vittnesbörd
Guds ord säger: "Var och en som tror på Guds son skall inte bli fördömd", och mitt samvete bar vittne om att jag trodde på honom och att Gud var rättfärdig till att förlåta mig. Således har jag den Helige Andes och mitt eget samvetes vittnesbörd, och dessa båda överensstämmer med varandra. O, hur gärna jag skulle önska att mina läsare även på samma sätt fick ta emot Guds vittnesbörd i denna sak, de skulle då ganska snart ha detta vittnesbörd även i sig själva.
Jag vågar säga att en av Gud rättfärdiggjord syndare står på en säkrare grund, än en genom sina gärningar rättfärdig människa, om det vore möjligt att en sådan skulle kunna finnas till. Vi skulle i så fall aldrig kunna vara säkra på, huruvida vi hade gjort tillräckliga gärningar. Samvetet skulle åtminstone alltid vara oroligt att vi, trots allt skulle komma till korta och vi skulle endast ha det osäkra utslaget av en felaktig dom att bygga på; men då Gud själv gör oss rättfärdiga och den Helige Ande bär vittne om genom att ge oss frid med Gud, så känner vi att saken är säker och befäst, och vi får frid. Ingen tunga kan uttala djupet av det lugn, som kommer över en själ, som har mottagit Guds frid som övergår allt förstånd. O, min vän, så sök då genast denna frid!