Translate

tisdag 17 december 2013

När Herren förhärdar och förintar

Ty från HERREN kom det att de förhärdade sina hjärtan och gick ut i strid mot Israel, för att han skulle ge dem till spillo och inte visa dem nåd. I stället skulle han utrota dem så som HERREN hade befallt Mose.  - Jos 11:20
I denna vers har vi en händelse som kan vara svår att ta och som man gärna hoppar över och inte vill veta av. Vi läser att Gud förhärdade vissa av en enda orsak för att kunna förinta dem och inte ge någon till spillo.
Många försöker komma runt detta med att säga att de förhärdade sig själva. Men det är inte vad texten säger utan det står att Herren förhärdade dem och syftet var att förstöra dem!!
Är inte detta orättvist? Nej absolut inte det finns ingen orättvisa hos Gud. De var redan syndare och Gud förhärdade dem och förstörde dem för syndens lön är döden. De fick rättvisa och hos Gud finns ingen orättvisa. Gud kunde ha valt att frälsa dem men han skickar ingen profet eller ger dem inte evangelium istället förhärdar han och förstör dem. Han säger inte till Israel att evangelisera dem utan han säger till dem att inte visa dem någon nåd och utrota dem.

Detta är inte det enda tillfället som Gud förhärdar någon utan han förhärdade kungen i Sichon :

 " Men Sichon, kungen i Hesbon, var inte villig att låta oss gå igenom sitt land, ty HERREN, din Gud, hade förhärdat hans ande och gjort hans hjärta hårt för att ge honom i din hand, så som det är i dag. 31 Och HERREN sade till mig: "Se, jag börjar nu att ge Sichon och hans land till dig. Börja inta det så att du får hans land till besittning."  (5 mos 2:30)

Och Farao : "Jag skall förhärda faraos hjärta och göra många tecken och under i Egyptens land." - 2 Mos 7:3

Vi kan inte annat än instämma med Paulus som utbrister "Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han." - Rom 9:18

Gud sitter på tronen och genom sin allmakt gör vad han vill med sin skapelse.

"han gör vad han vill med himlens här  och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand  eller säga till honom: "Vad är det du gör?"" - Dan 4:32

Vi kan för evigt prisa honom för hans allmakt och hans beslut och vägar. !