Translate

onsdag 11 december 2013

Guds kärlek i utkorelsen

 Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, 16 beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna.  - Gal 1:15-16

Paulus säger här något som vi bör stanna till vid och reflektera över. Han säger att Gud utvalde honom redan innan han var född för att uppenbara Jesus för honom, frälsa honom och sända ut honom bland hedningarna.
Gud hade ingen skyldighet att göra detta. Han visste mycket väl att Paulus skulle vara den som värst förföljde Guds folk. Han visste att Paulus var en stor syndare och att han hatade den rättfärdiga vägen.
Paulus sökte inte Jesus utan försökte utrota alla som höll sig till Jesus Kristus. En del tycker det är orättvist att Gud väljer vem han vill till frälsning men om man ser hurdan Paulus var och hur mycket han gick emot Gud så tycker nog de flesta att det är konstigt att Gud utväljer just den värsta av sina fiender.
Ja, Gud inte bara utvalde Paulus till frälsningen utan han plockade även den mest fientliga och hädade människan. Paulus förtjänade det absolut inte. Gud kunde ha valt en man som var mera "snäll" i stället. Men han utvalde Paulus redan innan han var född.
När Paulus var på väg till Damaskus för att fängsla de heliga just då valde Gud att uppenbara sig för honom. Paulus hade absolut inte sökt honom eller Gud hade inte heller tittat in i framtiden och sett att Paulus skulle välja att tro. Nej utan det var Guds val att just vid det tillfället frälsa honom. Gud hade gjort sitt val redan när Paulus låg i sin moders mage så hade Gud sagt " Paulus tillhör mig och han skall föra evangelium till hedningarna". Det blev som Gud hade bestämt. Inte på grund av Paulus eller något i honom utan helt på grund av Gud. Det var en individuell utkorelse och kallelse. Gud valde att älska just honom. Gud vale att benåda den värsta av syndare. Det finns hopp för var och en. De som idag kanske är mest hatiska är kanske just de som Gud har utvalt och kommer att frälsa i framtiden. Guds kärlek uppenbaras i utkorelsen där de som inget förtjänar blir benådade. Och vilken stor kärlek att han har fört just oss till frälsning.
Vi som absolut inte sökte den sanna Guden. Han kunde ha valt vår granne i stället och låtit oss vara kvar i våra synder.  Därför har vi absolut inget att berömma oss av.
Prisat vare Herren för hans oändliga nåd och kärlek!!