Translate

måndag 9 december 2013

Gud utplånar våra synder i sin oändliga godhet . C.H Spurgeon

Om du nu skulle försöka att själv göra dig rättfärdig, så skulle detta helt enkelt vara ett självbedrägeri. Försök därför inte det; det är inte mödan värt. Skulle du återigen bedja någon av dina medmänniskor att rättfärdiga dig - vad kunde de väl göra? Du skulle måhända kunna få dem att tala väl om dig för en femtioöring, och andra skulle gärna baktala dig för ännu mindre. Deras domar är inte mycket värda.
Vår text säger: Gud är den som rättfärdiggör och det betyder oändligt mycket mer. Detta är ett förvånande faktum, vilket vi bör på det noggrannaste begrunda. Så kom då och se! För det första kunde ingen annan än Gud någonsin ha tänkt på att rättfärdiggöra de som är brottslingar. Människorna har levt i öppen upproriskhet emot Gud, de har utövat det onda med båda händerna, de har gått allt längre i ondska; de har vänt tillbaka till synden, även sedan de har fått sota för den och därigenom varit nödsakade att för en tid lämna den. De har överträtt lagen och förtrampat evangelium. De har avslagit nådeanbuden och framhärdat i ogudaktighet.
Hur kan de då få förlåtelse och bli rättfärdiggjorda? Deras medmänniskor förtvivlar över dem och säger: "Detta är ett hopplöst fall." Till och med de kristna betraktar dem med sorg snarare än med hopp. Men inte deras Gud. Han, som enligt rikedomen av sin nåds omsorg har utvalt några av dem före världens grundläggning skall inte vila, förrän han har gjort dem rättfärdiga och benådat dem i den älskade.
Det är skrivet: "Dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat." Du ser således att det finns några, vilka Herren har beslutat att rättfärdiggöra; varför skulle inte du och jag kunna vara bland dessa? Ingen annan än Gud skulle någonsin kunnat tänkt på att rättfärdiggöra mig. Jag är ett under för mig själv. Men jag tvivlar inte på, att Guds nåd framträder lika underbart även hos andra.