Translate

tisdag 10 december 2013

Främmande rökelse bärs fram till Gud i Sverige idag.

Men när Ussia hade stärkt sin makt blev hans hjärta högmodigt, till hans eget fördärv. Han handlade trolöst mot HERREN, sin Gud, genom att gå in i HERRENS tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. 17 Då gick prästen Asarja dit in efter honom med åttio av HERRENS präster, modiga män. 18 Dessa trädde fram mot kung Ussia och sade till honom: "Det är inte din sak, Ussia, att tända rökelse åt HERREN, utan det tillhör prästerna, Arons söner. De är invigda till att tända rökelse. Gå ut ur helgedomen, för du har handlat trolöst, och detta skall inte ge dig ära från HERREN Gud." 19 Då blev Ussia ursinnig, där han stod med ett rökelsekar i handen för att tända rökelse. Men just som han rasade mot prästerna, slog spetälska ut på hans panna, inför prästerna, inne i HERRENS hus bredvid rökelsealtaret. 20 Översteprästen Asarja och alla prästerna vände sig till honom, och se, han var spetälsk i pannan! (2 Krön 26:16-20)

Möt Ussia en man som hade fått framgång i livet och genom sin framgång hade hans hjärta blivit högmodig.
Ja så högmodigt att han gjorde något han inte fick göra att tillbe Herren på fel sätt.
Det var sagt att endast prästerna fick bära fram rökelsen till rökelsealtaret. Vilket vittnar om att Gud har sina ordningar och principer att följa. Det var prästen som skulle tillbe Gud med rökelsen inte Ussia. Detta tände Guds vrede och Ussia fick spetälska på grund av sitt högmod och på grund av att han tillbad Herren på fel sätt.
Idag i Sverige börjar detta bli mer och mer evangelikala som börjar bära främmande eld. Man börjar mer och mer att närma sig den katolska kyrkan som tillber Gud på fel sätt som Ussia. Inte bara att man förkunnar ett falskt evangelium men man bär fram sin rökelse till helgonen och ber dem ge dem till Gud. Man har alltså en medlare av rökelsen som inte är Kristus utan döda människor. Man tillber på ett sätt som bibeln aldrig befaller eller lär. Jesus sade : "Så skall ni be "Fader vår som är  i himlen". Rökelsen skall alltså direkt till Fadern och inte till döda helgon.
Detta blir avgudadyrkan "Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem." Ussia synd var ingen småsak. Gud gav honom spetälska och vad tror du Gud tycker om att man börjar flirta med det som man en gång tog avstånd i från?
Jo på samma sätt han ger dem andlig spetälska så att de blir blinda och förhärdade och det kan i slutändan bli att man som evangelikal anamar ett falskt evangelium och en annan Jesus.