Translate

torsdag 5 december 2013

Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt

Det säger jag: Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt. 7 Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare.  (2 Kor 2:6-7)

Om man tar detta ur sitt sammanhang kan man få det till vad som helst. Men om vi sätter det först i sammanhang s¨blir det lättare att förstå vad Paulus menar.
I kapitel 8 börjar Paulus tala om insamling till de fattiga i Jerusalem. Jerusalem hade blivit utsatt för en jordbävning och de troende hade många förlorat allt de hade och ägde.
Paulus drar nu igång en insamling till de heliga i Jerusalem. I kapitel 9 fortsätter han att tala om samma insamling han säger i vers 1 " Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga". Så insamlingen var till de heliga och till fattiga heliga vi läser i vers 9 " Skriften säger: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet." Paulus citerar GT där det gång på gång talas om att ge till de fattiga. Så när vi ser hela sammanhanget som är både för och efter dessa versar så kan vi konstantera att den som sår sparsamt och ger lite till fattiga kommer också att få ut mindre lön, men det som ger rikligt till de fattiga kommer också att skörda mera. 
Det handlar inte om att ge för att bli rik utan att ge av ett glatt hjärta. Och att om man lever ett liv i givande till de fattiga skall inget fattas en själv heller.
Det handlar alltså inte att ge till rika med fina kostymer och BMW bilar som kommer på tv och tigger pengar eller till ett missionsarbete där missionärerna bor på hotell. Utan i hela bibeln från gamla testamentets lagar till slutet på nya testamentet handlar givande om att ge till de fattiga.