Translate

tisdag 19 november 2013

Vad innebär det att missbruka Herrens namn?

Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.  - 2 mos 20:7
Det är lätt att läsa detta och bara hoppa vidare och tänka detta gäller inte mig.
Men vad betyder egentligen detta? Finner vi exempel i bibeln på folk som missbrukade Herrens namn?

Att missbruka Herrens namn innebär först och främst att dra vanära över Guds namn genom att använda det på ett felaktigt sätt (Jer 5:1-2). Det kan innebära att t.e.x. använda Herrens namn Gud, Jesus, Herre som en svordom. Vilket är kanske det vanligaste. Men det innebär så mycket mera. Det innebär även att säga saker om Gud som inte stämmer. Ge en fel karaktär av Gud eller att direkt i hans namn säga saker så som "Så säger Herren".

Under profeten Jeremias tid var detta jätte vanligt. Gång på gång trädde falska profeter fram och sade "Så säger Herren". De gick alla emot Jeremia som var den enda sanna profeten på den tiden.
"Jag är emot profeterna, säger HERREN, de som bär fram sin egen tungas ord och säger: "Så säger HERREN."" - Jer 23:31
De talade saker i Guds namn som var deras egna illusioner och inget Gud hade sagt. Gud var emot dem och dömde dem för deras synder.
På profeten Hesekiels tid var det precis likadant
Var det inte falska syner ni skådade och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade: "Så säger HERREN", fastän jag inte hade talat något sådant? Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, HERREN. - Hes 13:7-8
I dag ser vi detta fenomen igen. Folk säger "så säger Herren" fastän Herren inte alls har sagt det.
Jag har sett detta missbruk mycket nere på Filippinerna.
Där fanns en hel kyrka som var involverad i pyramid spel. Man sade "Så säger herren: De första en miljonen människor som investerar  kommer att bli miljonärer". En dag var pastor som höll på så spårlöst försvunnen efter att ha tjänat en del pengar.

En annan gång såg jag på en kristen tv kanal på Filippinerna hur en predikant missbrukade Guds namn för att få in pengar.
Han sade :  "Gud säger till mig att han skall välsigna dig om du skickar in pengar till vårat arbete, men det gäller bara om du skickar in inom 10 minuter". Efter att tio minuter hade gått fick han ett nytt ord "från Gud" som sade " Så säger Herren, jag ger er 7 minuter till att skicka in pengar och få del av välsignelsen".

Och igår hörde jag liknande grejer där en predikant har sagt följande "Jag ser dig, som sitter med en massa räkningar framför dig. Du vet inte hur du klara av att betala dem. Jag har ett ord från Gud till dig. Sänd in en gåva till Kanal 10” 

I hela GT klagar Gud över att man förtrycker fattiga. I det senare fallet är det verkligen att ta från de fattiga och lura dem in i att Gud har sagt något han inte har sagt.
Hur kan jag säga att Gud inte har sagt det?
"Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?" - 1 Joh 3:17

Så vad bibeln säger är att om man ser någon lida nöd och kan hjälpa dem men inte gör det då saknar man kärlek och Gud är inte i dem.
Så om man skulle ha fått ett ord från Gud att någon inte har pengar till sina räkningar. Då borde man ju i såfall hjälpa till genom en insamling eller liknande som Paulus gjorde i 2 kor kapitel 8. Inte säga till dem att ge bort pengar man inte har.  Sådant är av ondo och sådant skall vi hålla oss borta från.

Sann andlighet är inte att ge pengar till kyrkan. Även om det i sig inte är fel. Men att ge till en fattig är lika mycket att ge till Gud som att ge till kyrkan.
Jesus rasade mot Farisérna eftersom man inte gjorde detta. :
" Han svarade dem: "Varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull? 4 Gud har sagt: Hedra din far och din mor och: Den som förbannar sin far eller mor skall straffas med döden.* 5 Men ni påstår: Om någon säger till sin far eller mor: Vad du kunde ha fått av mig, det ger jag som offergåva,* 6 då skall han inte hedra sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. 7 Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er: 8 Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig". - Matt 15:3-8
 Så de ansåg det viktigare att ge till templet d.v.s. till kyrkan än att hjälpa sina fattiga anhöriga i nöd.
Jesus var inte nådiga i sin kritik mot dem utan kallade dem för Hycklare! Som förgäves dyrkar Gud.
"Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte offer" - Matt 19:13.
Gud vill se barmhärtighet inte missbruk av hans namn eller pengar som går till fel saker.
Mängder av predikanter missbrukar Guds namn för att samla in pengar. Vi skall avslöja dem och kalla dem till omvändelse. Samtidigt som vi själva måste hålla oss borta från allt sådant ont.