Translate

söndag 17 november 2013

Pingstdagen och andeuppfyllelsen

 När pingstdagen* hade kommit var de alla samlade. 2 Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.
5 Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. 7 Häpna och förundrade sade de: "Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien,* 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber - vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar." 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: "Vad kan detta betyda?" 13 Men andra sade hånfullt:"De har druckit sig fulla av sött vin." - Apg 2:1-13
Vad vi ser i denna text är det vi kallar för pingstdagen. Det var dagen då lärjungarna fick den helige anden utgjuten över sig vilket senare resulterade i att 3000 kom till tro på en enda dag. Lärjungarna sitter i ett hus och ber när plötsligt anden faller. När anden föll skedde flera grejer.
Det första som skedde var att en våldsam storm drog fram. Det andra var att tungor som av eld fördelade sig över dem. Och det tredje var att man började tala främmande språk.
Vi kan observera i vers 6 att det var dånet som fick folk att samlas. Gud skickade alltså ett starkt dån från himlen och en storm för att samla folket runt huset så att de skulle kunna predika för dem.
Vi kan även observera att de som var på plats förstod tungotalet.

"Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien,* 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber - vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar."

Tungotalet på pingstdagen var alltså riktiga språk som folket som var på plats förstod. Eftersom lärjungarna inte kunde deras språk gav Gud dem tungotalet för att kunna vittna om Guds väldiga gärningar för andra folkslag. Tungotalet var alltså inget shababbababababa.

Vi kan även notera att en del hånade dem och kallade dem för "berusade" (vers 13). Vilket Petrus säger i vers 15 inte stämmer. Så de förstod vad de sade och började håna dem med att kalla dem för berusade.
Självklart var de inte berusade eller uppträdde som sådana utan det var de som hånade dem som sade det.
Jag har varit med om detta när jag har varit ute på gatan. En broder stod och predikade öppet på gatan och en man gick förbi och skrattade och sade "Är du full eller?". Självklart var predikanten inte full utan det var hån mot honom och mot vad han gjorde. Men de andra sakerna har jag aldrig upplevt att ett stort dån kommer från himlen och tungor av eld och folk som inte kan persiska predikar på persiska vilket samlar mängder av folk där senare 3000 omvänder sig.

Vi kan även observera i vers 11 att det vittnade om Guds väldiga gärningar. Att vittna om Guds väldiga gärningar var hela syftet med att anden föll. Vi ser detta i Apg 1:8 : "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.".

Lägg märke till att profetian sade att de skulle få kraft att bli Guds vittnen. Det är precis det som var syftet med att anden föll. Att ge dem kraft att bli vittnen i hela världen. Vilket var precis det som skedde och eftersom de inte kunde alla världens språk fick de gåvan att tala i tungor på de språken de behövde vid det specifika tillfället.

Vi kan också lägga märke till att man aldrig vid detta tillfälle när anden föll bad för sjuka. Efter predikan så blev 3000 frälsta utan att man hade bett för en enda sjuk. De blev alla frälsta genom ordets förkunnelse och genom att ha hört sina egna språk av ett gäng olärda män.