Translate

måndag 4 november 2013

När skrevs uppenbarelseboken?

Enligt traditionen och bibelkommentarer så skrev uppenbarelseboken år 96. Men det förkommer väldigt lite debatter om detta. Frågan i sig är inte viktig men den är viktig för att kunna förstå vad uppenbarelseboken handlar om. De argument som tas upp för att stödja att den skrev år 96 är ett enda uttalande av Iraneus som säger följande : 
 "We will not, however, incur the risk of pronouncing positively as to the name of Antichrist; for if it were necessary that his name should be distinctly revealed in this present time, it would have been announced by him who beheld the apocalyptic vision. For that was seen no very long time since, but almost in our day, towards the end of Domitian's reign." [1]

Iraneus var en av få kyrkofäder som trodde att Daneilsboken hade en framtida fullbordan. De flesta trodde den var uppfylld. Så kyrkofäderna själva var inte överens här. Men om vi läser vad han säger så kan hans uttalande tolkas hur som helst. Vad var det som sågs i slutet av Domitians år? Var det synen som skrevs ned i uppenbarelseboken? Var det Johannes själv, eller var det rullarna som det hade skrivits på.
Uttalandet isig verkar vara det enda man baserar dateringen på.

Men om vi går in i boken själv så finns det många saker som tyder på att den inte alls skrev år 96 utan snarare för år 70 och templets fall.
Varför är frågan viktig egentligen? Jo för att om den skrev innan år 70 så kan mycket väl kapitel 1-19 vara händelser som alla skedde innan år 70 och vi skulle i såfall nu befinna oss i kapitel 20 och vers 4 där satan är bunden i "1000" år som är symboliska. Vad som då skulle återstå att uppfyllas är att han släpps lös på jorden och att slutet kommer. Tänk om det vore så?

Argumentet för en tidig datering d.v.s. att den skrevs före år 70 tycker jag personligen är mycket starkare än ett enda uttalande från en kyrkofader som är svagt och kan betyda vad som helst och även kan han ju ha fel.
Iraneus trodde ju att Jesus var 50 år  när han dog, medans andra trodde att han var 30 år.

Så nu till argumenten för en tidig datering av Uppenbarelseboken :

Argument nummer 1. 
I uppenbarelseboken 3:14 nämns staden Laodicea. Men staden Laodicea förstördes i en Jordbävning år 66. 
Så om nu boken var skriven år 96 så borde ju inte staden ha nämnts alls. Källor säger att det var Marcus Aurelius som byggde upp Laodicea igen efter jordbävningen [2] men han levde inte förens på 121-180-talet.
Så det kan alltså inte varit annat är ruiner år 96. 

Argument nummer 2.
Upp 11:2 " "Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. 2 Men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall de trampa under fötterna i fyrtiotvå månader."

Här beds Johannes som såg synen stå upp och mäta templet. Men om detta var skrivit år 96 så vore detta konstigt eftersom år 96 var ju templet redan förstört. Det förstördes nämligen år 70. Om vi fortsätter att läsa versen så står det att templet och den heliga staden (Jerusalem) skall förtrampas i fyrtiotvå månader. Vilket också vore konstigt om han såg detta år 96?? För det hade ju redan skett år 70.

Argument nummer 3.
Upp 17:10 " Fem har fallit, en är, och en har ännu inte kommit, och när han kommer får han bli kvar bara en kort tid."

Här talar Johannes om att fem kungar har fallit, en är just nu när han skriver ned denna synen och en skall komma.

Det intressanta med detta är att det stämmer precis in på att Johannes skrev boken innan år 70. Varför det?

Fem kungar har fallit... 
Om vi räknar de romerska kungarna [3] som han här syftar på från början.
Så har vi fem som har fallit. 

1. Julius Ceaser
2. Augustus
3. Tiberius
4. Caligula
5. Claudius.

Så fem hade då fallit. Men om man fortsätter att läsa så är en just nu. 
Och den som regerade just då var Kejsar Nero och han regerade mellan åren 54-68. 
Och eftersom Laodices förstördes år 66 och Nero regerade till år 68 så passar det precis in att boken skrev någongång innan år 66.
Den sjunde kungen som nämns var Galba och han regerade bara en kort tid (6 månader).
Sedan i nästa vers vers 11 nämns tio kungar så om vi fortsätter i kedjan efter Galba så har vi Otho som var den åttonde Vitellius som var den nionde och Vespasian som var den tionde. Det var även den tionde kungen som förstörde Jerusalem och templet år 70 A.D. De får sin makt av vilddjuret som var det romerska imperiet och om vi läser slutet på upp kapitel 27 ser vi att det var de som förstörde skökan som här var Israel. Så allt det stämmer in.

Argument nummer 4.
Upp 10:11 "Och man sade till mig: "Du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar.".
Det här var änglarna som sade detta till Johannes att han på nytt måste profetera för många.
Om detta vore skrivet år 96 hade han varit väldigt gammal och inte kunnat resa så mycket men om detta är skrivet innan år 66 så hade han fortfarande många år att resa.

Argument nummer 5
Upp 1:9 "Jag befann mig på ön Patmos".Det var när Johannes var på ön Patmos som han fick denna uppenbarelse och en av kyrkofäderna (Clement) skriver så här :
 "And to give you confidence, when you have thus truly repented, that there remains for you a trustworthy hope of salvation, hear a story that is no mere story, but a true account of John the apostle that has been handed down and preserved in memory. When after the death of the tyrant (previously identified as Nero) he removed from the island of Patmos to Ephesus, he used to journey by request to the neighboring districts of the Gentiles, in some places to appoint bishops, in others to regulate whole churches, in others to set among the clergy some one man, it may be, of those indicated by the Spirit. [4]

Så enligt Clement var det alltså Nero som satte Johannes på Patmos och Nero dog ju år 68 vilket vi såg tidigare. Alltså måste han ha haft synen innan år 68 och inte år 96.

Det finns även en Andra version av Syric utgåvan som döpte den till "John the Evangelist in the Isle of Patmos, where he was thrown by Nero Caesar.". Vilket även stödjer precis det Clement sade.

Argument nummer 6.
Upp 11:13 " I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen."

I versarna tidigare kan vi se att detta talade om Jerusalem. 
Som vi vet så förstördes Jerusalem år 70 så detta kan alltså inte vara skrivet år 96 eftersom då fanns inte Jerusalem. Man kan ju säga "Ja, men det är dagens Jerusalem". Men om vi kollar i versen igen så ser vi att 7000 dog vid denna jordbävning och att det var en tiondel av staden.
Jerusalem beräknades ha just runt 70.000 invånare på den tiden och när 7000 dog innebär det att det var just en tiondel av staden. John Wesley håller med i sina kommentarer till denna versen.

Det finns säkert flera grejer man kan ta upp men jag nöjer mig där just nu.

[1] - Against heresies 5.30.3.
[2] -  New Unger's Bible Dictionary,  1988, article "Laodicea".
[4] - Who is the Rich Man that shall be Saved?", Section 42