Translate

söndag 10 november 2013

När girigheten regerar

I dagarna har det varit en naturkatastrof på Filippinerna som har orsakat tusentals människor liv.
Själv följer jag intensivt nyheterna just nu eftersom jag är gift med en filippinska och hon har släktingar precis söder och Leyte den ön som har drabbats hårdast av katastrofen.

Jag bodde på Filippinerna när det var en tyfon på Luzon som skapade kraftiga översvämningar i Manilla och det skapade världsnyheter. Vad jag på plats lade märkte till var den girighet som rådde i landet och den syndiga natur som vi människor dras med.
EU skickade mycket pengar för att hjälpa de drabbade i Manilla läste jag på internationella nyheterna men på Filippinerna hörde man inte ett ord om dessa hjälpsändningar.
Vart tog hjälpen vägen?
svd idag skrivs det om den värsta korruptionen som förekommer i landet är just vid hjälpsändningarna.¨
Vilket var just den bilden jag fick av landet också.
Lokala statstjänstemän tar själv hjälpsändningarna och stoppar dem i egen ficka.
Han ger dem alltså inte till de fattiga i behov utan säljer det till de mest fattiga i störst behov.
Därför skall man inte sända pengar till Filippinska myndigheter.

Jag är övertygad att om Jesus hade levt i dag hade han gått rasande mot dessa högt uppsatta korrupta ledarna som i Guds namn (de är katoliker) lägger pengarna i egen ficka och sedan ha mage att be sina böner till Gud!.

Det är just de rika som skall klaga och gråta mest det är de som Guds vrede kommer att drabba hårdast på domens dag. Det är de rika som behandlar fattig illa kommer att önska att de aldrig var födda.

I Jakobsbrevet kapitel 5 läser vi "Lyssna, ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. 2 Er rikedom skall förmultna och era kläder förtäras av mal. 3 Ert guld och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. 4 Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. 5 Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen".

Gud är en rättvis domare kommer garanterat att döma var och en rättvist på domens dag efter att vi dör.
Inte bara de giriga skall drabbas av vrede utan även varje syndare, alla lögnare, förtalare, alla som hädar Gud jag alla som har syndat vilket är var och en av oss.

Hur skall man då kunna undfly Guds vrede?
Jesus Kristus som kom till som en människa och utstod samma frestelser som oss. Han syndade dock aldrig någonsin eftersom han var Gud själv och Gud inte kan synda.
Han dog i syndares ställe och på domens dag kommer han att ta din plats som tror.
Hans rättfärdighet kommer att bli din och är redan idag din om du tror på hans verk på korset och omvänder dig i från din synder. Det finns hopp även för den mest giriga att bli fri i från synden genom att sätta sin tro på Kristi verk på korset.