Translate

onsdag 13 november 2013

Kan man ha fel syn på evangelium?

Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. - Gal 1:8-9
 Texten framför oss är en otroligt viktig text. En text som vi bör låta sjunka djupt ner i våra hjärtan.
Jag fruktar att många tar alldeles för lätt på texten under namnet "ödmjukhet".
Paulus konstanterar att om någon kommer och predikar ett evangelium som är i strid med vad som har förkunnats genom honom så skall han vara under förbannelse. Ja, Paulus konstanterar att om någon förkunnar ett främmande evangelium som inte är i enlighet med vad Paulus har förkunnat då är han under en förbannelse. Det är stränga ord och det låter ju inte alls så ödmjukt i mångas öron. Men Paulus visste att satan kommer som en ljusets ängel och kanske har de rätta orden och ser bra ut till det yttre och är en mästare på att tala och citera bibeln men om det är ett annat evangelium spelar det ingen roll.
Paulus visste att människans natur är dragen åt det övernaturliga därför tillägger han "eller en ängel från himlen". Så även om det skulle vara en ängel som kommer och predikar ett annat evangelium  så är han under en förbannelse.
Vi kan alltså lära oss att det finns inget som helst utrymme att ha fel när det gäller evangelium. Varje kristen och troende måste förkunna evangelium korrekt annars är man under en förbannelse.
Det låter strängt men Paulus visste att "evangelium är Guds kraft till frälsning" (Rom 1:17-18). Det finns inget annat än evangelium som frälser och inget annat än evangelium i dess orignal version. Falska evangelier frälser inte en enda inte ens om det är en ängel från himlen som kommer med budskapet.
Därför måste vi se upp med förkunnare som inte förkunnar evangelium. Vi måste se upp för falska och förvanskade evangelier. I Galaternas fall var det gärningsläror som hade infiltrerat. Folk kom och lärde ut att man måste omskära sig för att bli frälst. I dag har vi mängder av falska evangelier i Sverige.
Det enklaste sättet att ta reda på någons syn på evangelium är att fråga personen. Hur hade du predikat för en icke kristen? Genom att fråga det kan du få ett hum om vad de ser som evangelium.
Ett annat sätt är att läsa bloggarna och följa deras budskap. Vad hjärtat är fullt av det talar munnen. Om en person inte talar eller förkunnar evangelium. Så kan man vara ganska säker på att hans hjärta inte är fullt av evangelium oavsett hur många bibelord han lyckas spotta ut sig.
Jag ser folk som är bibelmaskiner. De spottar ut sig mängder av bibelord men man ser de aldrig förkunna evangelium. Låt oss inte vara sådana!