Translate

fredag 15 november 2013

Jesus var lagens uppfyllelse.

Matt 5: 17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. 

Jesus börjar nu tala om lagen och i de följande versarna som följer så förklarar han lagen och säger här i denna vers att han inte har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Han syftar på de moraliska lagarna och inte på andra lagar som bara var skuggbilder av honom.

Det första vi kan lära oss är att de moraliska lagarna gäller.
Guds lag var standarden för sann godhet. När Jesus säger att han inte kommer för att upphäva lagen så menar han ju att inte kommer för att upphäva godhet, för då hade han ju själv ha fått sluta existera. Lagen syftar på de moraliska lagarna som finns i tio Guds bud. Dessa lagar gäller och har aldrig upphört. Dessa lagar är även våra livsregler och standarder om vi bryter mot lagen så begår vi synd.

Det andra vi kan se är att profeternas ord inte heller är upphävda.
Profeterna i gamla testamentet profeterade om dom över synden, de kallade folk till omvändelse och de profeterade om en framtida frälsare som skulle frälsa folket från dess synder. Dessa profetior har aldrig upphört utan de har blivit fullbordade.

Det tredje vi kan se är att lagen och profetiorna blev uppfyllda i Kristus.
Lagens funktion var att visa människan att vi är syndiga och skyldiga brottslingar som förtjänar att dömas. Profeternas funktion var att visa på denna sanning samt tala om en frälsare. Jesus var den frälsaren som profeterna talade om och som lagen pekade på. Ingen kan bli frälst genom laggärningar eftersom alla har någon gång syndat och är dömd brottsling på grund av sina synder.

Profeterna profeterade om att det kommer en som skall frälsa oss i från synden och sona för våra brott. Jesus var uppfyllelsen. Han höll hela lagen och klarade av dess krav. Han levde syndfritt och försonades med alla som tror. Jesus upphävde aldrig lagen eller profeterna utan var dess uppfyllelse