Translate

måndag 11 november 2013

Jag var hungrig och du gav mig att äta, Jag var naken och du klädde mig

När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. 34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. 35 Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. 36 Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. 37 Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? 38 Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? 39 Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 40 Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.
41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. 42 Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. 43 Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. 44 Då skall de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? 45 Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. 46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv." - Matt 25:31-46

Det har ägt rum en stor tyfon på Filippinerna som är den störta och starkaste som någonsin dragit in över land. Den var så stark att den bildade egna tornados på vissa ställen som slet ned allt i  sin väg.

Frågan är inte om man skall hjälpa till utan frågan är hur mycket man skall hjälpa till.
Det vi gör för våra minsta bröder i Herren det har vi gjort för Jesus. Ger vi mat och kläder till andra troende i behov då har vi gjort det för Jesus själv.

Jag har bott på Filippinerna under ett flertal år och har kontakter där nere. Och jag skulle vilja rekommendera denna organisation : http://openeyesmission.org/.
De brukar åka till drabbade områden med mat och sådant. De håller till på Mindanao och drivs av en reformert Pastor. De planerar att åka in i de värst drabbade områderna och dela ut mat. Men de kan inte just nu eftersom att röda korsets egna hjälpsändningar blev rånade och de väntar på att det blir mera säkert att åka in med hjälpen. Hjälpen går helt och hållet till andra kristna och Pastorer. De åker till kyrkorna och dess medlemmar och distribuerar till dem.