Translate

lördag 2 november 2013

Jag är Herren Jag förändras inte - Charles Spurgeon

  Jag, HERREN, har inte förändrat mig,  - Mal 3:6


Det är bra för oss att mitt under livets olika omständigheter, finns det en som inte kan förändras; En vars hjärta aldrig ändras,  och vars ögonbryn aldrig får rynkor. Allt annat har förändrats och förändras. Solen fördunklas genom åren, världen blir gammal; en samling av slitna kläder har lagrats upp; himmel och jord skall förgås; de skall förstöras och bli gamla som ett klädesplagg; men det finns bara en som är odödlig, vars tid aldrig upphör, och som person aldrig förändras. Glädjen som en sjöman känner när han kommer i hamnen efter en lång resa, är tillfredsställelsen den kristne har när han går igenom alla förändringar i livet, så kan han vila sina fötter genom sin tro på denna sanning "Jag Herren, Jag förändras inte"
Stabiliteten som ankaren från skeppet ger när det slutligen är på sin plats, är precis som det kristnas hopp när de fäster sina ögon på denna sanning. Med Gud finns ingen föränerlighet, inte heller någon skymt av avvikelse. Hur än hans attribut har varit, sådana är de nu; Hans makt, hans visdom, hans rättvisa, hans sanningar, är alla oföränderliga.
Han har alltid varit sitt folks tillflykt, deras borg i .dagen av nöd, och han är deras sanna hjälpare ännu.
Han kärlek har inte förändrats, Han har älskat sitt folk med en evig kärlek. Han älskar dem nu lika mycket som han gjorde då, och när alla jordens saker har blivit brända i en storbrand, så kommer hans kärlek fortfarande blomstra som i sina ungdomsdagar.
Dyrbar är denna trygghet att han aldrig förändras! Försynens hjul rullar, men det drivs av en evig kärlek. 
"Döden och förändringar är alltid upptagna, Människan förgås, och tiden går framåt. Men hans barmhärtighet försvinner aldrig; Gud är visdom, Gud är kärlek."