Translate

måndag 18 november 2013

Gud gör inga misstag i sitt handlande - J.R Miller


och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama.* 5 Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. - Joh 5:3-5Det var en lång sjukdomsperiod. Det måste vara svårt att vara sjuk år efter år.
Dagens lektion kommer att handla om de som blivit så drabbade. Vi skall stanna till en minut och tänka på dem. Kristna invalider har mycket tröst om bara tar det till sitt hjärta. Gud gör inga misstag när han handlar med sina barn.  Han vet i vilken skola det lär sig de bästa lektionerna och genom vilka erfarenheter de lär sig mest.
Eldsugnen av sjukdom bränner bort många kedjor av synd och världslighet! Många som nu är i himlen, tackar Gud för evigt för den sjukdomen som de fick genomgå på jorden och som höll dem borta från synd.
Vi kan vara säkra på att Gud kallar aldrig sina barn in i sjukdom utan att välsigna dem. Det finns andliga lektioner som han vill lära dem; en glimt av kärlek som han vill visa dem;  En kristen karaktär eller nåd han vill bygga i dem.
Sjukstugan skall alltid vara ett heligt rum för oss när vi tänker på att Gud har lagt oss där för sitt verk i våra själar. Vi måste vara försiktiga så att vi inte missar det goda han vill att vi skal få del av.  Det är bara de som förtröstar på Kristus och vilar på hans bröst som blir välsignade av sjukdom.
Allt för många sjuka blir missmodiga, olyckliga, sura och griniga. Sjukdom misslyckas ofta att göra gott mot de drabbade. Det är få tillfällen som vi inte behöver vaka över oss själva, be till Gud. Se till att hålla synden borta från ditt hjärta och ha Kristus där med sin kärlek och frid!