Translate

onsdag 6 november 2013

Att predika som Apostlarna.

Har du undrat vad Apostlarna predikade?
Kolla i Kol 1:21-24 :

 Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, 22 också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, 23 om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.

1. The dåliga nyheterna : "och genom era onda gärningar hans fiender". Människan innan de är Guds fiender genom sina onda gärningar.

2. Lagen : "era onda gärningar". De blygdes inte om att prata om deras onda gärningar dvs synden.
Skvaller, förtal, förakt, högmod, lustar, själviskhet, stöld, lögn osv.

3. Korset : " också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden." Han talade om Jesu död på korset.

4. Evigheten och de goda nyheterna : "Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga," Här talar Paulus om Kristi domstol och frukten av att vara rättfärdigförklarad och helgad.

5. De troendes uthållighet i tron : " om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.". 

Det var denna predikan som vände upp och ner på städerna och som vi skall förkunna även i dag.

Orginalartikel:
http://www.threethingsmatter.com/preaching-like-the-apostles/