Translate

lördag 16 november 2013

Att hjälpa de i nöd

 Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. - Matt 7:12
I dag fick jag höra en respons på ett tidigare inlägg här om dagen. Personen i fråga hade missuppfattat vad jag menade så jag tänkte ägna dagens blogg åt att skriva lite tydligare.

Jag skrev följande "Hjälpen går helt och hållet till andra kristna och Pastorer. De åker till kyrkorna och dess medlemmar och distribuerar till dem.". 
Jag menar alltså inte alls att man skall gå runt och fråga folk "Är du en kristen?" Och om då de svarar ja så skall man ge dem mat men om de säger nej så skall man neka dem. 
Absolut inte utan jag skall förklara vad jag menar.

1. Det första vi ser i skriften är att vi skall göra för andra vad vi vill att de skall göra för oss. Vi skall alltså hjälpa folk i nöd. Det är bibliskt att hjälpa folk i nöd oavsett vilka de är. 
Bibeln lär även att vi skall göra gott mot våra fiender så det är inget konstigt med det.

2. Bibeln lär också att vi skall ta hand om våran familj "Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror." - 1 Tim 5:8.
Paulus säger att om man inte tar hand om sina egna familj och närmaste så har man förnekat tron.
Det var detta som fariseérna inte gjorde utan vi läser i Matt kapitel 15 hur de istället för att ta hand om sina närmaste som var i nöd så gav man pengarna till templet och menade sig ge till Gud. Jesus sade till dem att de bryter mot Guds bud som innebär att hedra sina föräldrar. 

3. Våran familj innefattar också våra syskon i Herren dvs de andra troende. När man hade insamlingar i bibeln så var det till andra kristna. 
" Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 3 De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. 4 Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga." - 2 Kor 8:1-4

Så när katastrofen hade varit i Makedonien så samlade Paulus in nödhjälp till de heliga (vers. 4). Han samlade alltså inte in till de icke kristna eller hela Makedonien utan  de kristna i området prioriterades.
Vi vet inget om hjälpen gick till andra också men prioriteten var hans egna. De han kände i området och de som var en del av den kristna kyrkan och den andliga familjen i området.

Likaså i Apg 6: 1-4 läser vi : "Vid den tiden då antalet lärjungar ökade, började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. 2 Då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och sade: "Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. 3 Nej, bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. 4 Själva skall vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst."

Så vad vi ser här är vissa änkor blev förbi passerade vid den dagliga matutdelningen. Troligen var dessa änkorna bland dessa lärjungar som kommit till tro i vers 1. Men samtidigt kan det ha varit en allmän utdelning också ala frälsningsarmen.
Även om det inte framkommer tydligt i texten så verkade det om att fokus på utdelningen låg på de troende.
Då änkor på den tiden inte hade någon man som kunde försörja dem så försörjde församlingen änkorna genom dagliga matutdelningar. 

Det var därför jag skrev som jag gjorde. Det har inget att göra med att man inte skall ge till andra också. Själv gav vi också till röda korset som ger till alla. Men det handlar om prioriteringar.  Och som kristna skall vi först och främst prioritera våra bröder och systrar där nere om vi känner sådana.
Ingen människa i världen kan ta hand om alla utan man måste prioritera därför tycker jag det är bra i en sådan här situation att ge en del till röda korset eller dylikt som går ut allmänt. Ge en del som går till de troende och ge en del till vår egna familj. För vi har familj som är berörda och har förlorat sina hem.
Det fanns ju mängder av släktingar till folk i Tacloban som tog saken i egna händer och åkte in med mat till sina egna släktingar. Det förstår man fullständigt. Självklart kan de ju inte komma med mat till 220.000 pers utan de prioriterade sina egna släktingar. 

Så vad denna organisation jag nämnde i tidigare blogg här om dagen finns på Filippinerna redan och har kontakterna. De vet vad kyrkorna är och prioriterar att åka in till dem precis som Paulus gjorde i 2 Kor 8. Det är inget fel med det och det handlar inte om att gå runt att fråga folk om man tillhör en viss församling eller ej. Utan det handlar om att ge till dem som behöver som man redan har kontakten med.

Så vi skall ge till de behövande och hjälpa dem i nöd och inte neka dem något.